Simpozionul «Tribalizarea orașelor  Antropologia urbană și paradigma funcționalistă» jpeg

Simpozionul «Tribalizarea orașelor. Antropologia urbană și paradigma funcționalistă»

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 13 iunie 2018

Muzeul Municipiului București vă invită, în zilele de 14 și 15 iunie, la simpozionul „Tribalizarea orașelor. Antropologia urbană și paradigma funcționalistă”, care se va desfășura la Muzeul Dr Nicolae Minovici și Casa Filipescu-Cesianu.

Antropologia urbană și-a câștigat un statut de-a lungul anilor în rândul disciplinelor de cercetare. Interesul antropologilor a fost stimulat de evenimentele istorice și schimbările geo-politice care au permis declanșarea cercetării asupra întregului proces de urbanizare în țările aflate în plină dezvoltare. Însă în societățile industrializate, această investigație a fost implementată mai târziu, iar metodele folosite au fost cele de factură etnologică utilizate cu precădere în cercetarea comunităților tribale africane. Ca rezultat, cercetarea antropologică asupra orașelor a fost văzută prin intermediul unor formații socio-urbane care a permis externalizarea unor puncte de vedere holistice ale proiecțiilor compozite ale 

indivizilor.

Cercetarea urbană se îndreaptă astăzi spre înțelegerea unor procese specifice orașelor care oferă o abordare unică și empirică asupra comunităților văzute în context restrâns, cât și a efectelor pe care procesul global le are asupra vieții individului și a întregii comunități.


35064511 1005057976324347 1412571635067650048 n jpg jpeg

Urmând aceste linii generale de interes, conferința își propune să exploreze peisajele și comunitățile orașelor atât în contextul lor restrâns, cât și la nivel global, folosindu-se de o paradigmă funcționalistă care să explice modul în care ele funcționează și se organizează. Acest tip de investigație urbană ia în considerație în mod comprehensiv interacțiunile între economie, politică și aspectele culturale, fiecare dintre ele trebuie să fie contextualizate în background-ul național, statal și global în care se petrec. Astfel urbanul poate deveni un spațiu neuniform în care pot exista mari diviziuni interne cu trăsături caracteristice. Metoda și poziția de pe care cercetătorul privește aceste aspecte generează interpretări și imagini diferite ale urbanului. Prin urmare, simpozionul de antropologie își propune să examineze urbea, omul urban și metodologia antropologiei urbane.

Temele simpozionului sunt: 

1. Orașul: mediu geografic, transformările istorice și socio-culturale;
2. Omul în oraș: impactul transformărilor societății asupra corpului și
comportamentului uman;
3. Antropologia urbană: metode și inovații teoretice.

PROGRAM simpozion antropologie 2018

16.00: Înregistrarea participanţilor 
17.00: „Antropologia urbanului ca avangardă metodologică”, Dr. Nicolae Panea, Universitatea din Craiova
“Urban anthropology as methodological avant-garde”, Nicolae Panea, PhD, University of Craiova
17:30: „Urbanizare și destin istoric: orașele românești și instituțiile medicale”, Dr. Octavian Buda, UMF Carol Davila 
“Urbanisation and historic destiny: Romanian cities and medical institutions”, Dr. Octavian Buda, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

VINERI 15 iunie 2018, Muzeul „Dr. Nicolae Minovici” (Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 1, București)

10.00: Welcome coffee 
11.00: „Internetul și dinamica tribalizării în orașele de azi”, Dr. Ionuț Purica, Academia Română, Institutul de Prognoză Economică, București 
“The internet and the dynamic of tribalisation in the cities of today”, Ionuț Purica, PhD, The Romanian Academy, The Institute for Economic Forecasting, Bucharest
11.30: „Aspecte privind fenomenul second hand în România postdecembristă”, Dr. Sultana Avram, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane  
“Aspects concerning the second hand phenomenon in post-communist Romania”, Sultana Avram, PhD, the Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Humanities
12.00: „Bucureștiul în izvoarele cartografice: hărțile expuse la Muzeul Vârstelor”, Tudor Mihăescu, Muzeograf, Muzeul Municipiului București  
„Bucharest in cartographic sources: the old maps displayed at the Museum of Ages”, Tudor Mihăescu, Museologist, The Bucharest Municipality Museum
12.30: „Bucureștii ce se duc – Bucureștii ce au fost. Centrul Cartierului Evreiesc (studiu de caz)”, Sorin Cleșiu, Muzeograf, Muzeul Municipiului București 
“The Bucharest that is gone – The Bucharest that was. The Jewish Quarter Center, a case study”, Sorin Cleșiu, Museologist, The Bucharest Municipality Museum
13.00: Pauză 
14.00: „Cimitirele urbane – loc de promenadă în oraș”, Silvia-Valentina Zamfir, Muzeograf, Muzeul Municipiului București 
“Urban Cemeteries – The Parade Place of the City”, Silvia-Valentina Zamfir, Museologist, The Bucharest Municipality Museum
14.30: „De la Catedrala Sf. Iosif la Cathedral Plaza: limita dintre spațiul sacru și cel laic în mediul urban”, Adrian Pogar, Universitatea din București, Facultatea de Litere, masterand 
“From Saint Joseph Cathedral to Cathedral Plaza: the boundary between sacred and secular spaces in the urban environment”, Adrian Pogar, University of Bucharest, PhD candidate
15.00: Dezvoltarea vieții urbane aromânești în Balcanii de Vest otomani – studiu de caz: Moscopole”, Dr. Vladimir Crețulescu, Muzeograf, Muzeul Municpiului București 
“The Development of Aromanian Urban Life in the Ottoman Western Balkans. Case study: Moscopolis”, Vladimir Crețulescu, PhD, Museologist, The Bucharest Municipality Museum
15.30: Images of Bulgarian National Revival Towns: Changes in Self-presentation, Iskren Velikov, Rousse Regional Museum of History, Bulgaria 
Imagini ale orașelor renașterii naționale bulgare: Schimbări ale prezentării de sine, Iskren Velikov, Curator, Muzeul Regional de Istorie din Ruse, Bulgaria
16.00: Încheierea Simpozionului de Antropologie Urbană / Closing of the Urban Anthropology Symposium