Seminar de studii italo român cu ocazia celebării a 25 de ani de la sfârşitul regimnului comunist în România jpeg

Seminar de studii italo-român cu ocazia celebării a 25 de ani de la sfârşitul regimnului comunist în România

📁 Revoluția din 1989
🗓️ 28 octombrie 2014

Cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la instaurarea democraţiei în România, care coincide cu Preşedinţia rotativă italiană a Consiliului Uniunii Europene, Ambasada Italiei la Bucureşti şi Departamentul de Ştiinţe Politice al Universităţii Roma Tre vor organiza vineri 14 noiembrie 2014 un seminar de studii italo-român intitulat O generaţie după. 1989-2014.

Obiectivul este acela de a face o reflecţie ştiinţifică cu caracter istoriografic nu numai asupra evenimentelor din 1989, ci, mai ales, asupra aniclor ce au urmat şi asupra marilor transformări pe care societatea românească le-a suferit până astăzi. O atenţie deosebită va fi dedicată relaţiilor cu Italia, atât la nivelul relaţiilor bilaterale, cât şi în cadrul mai amplu al drumului pe care Bucureştiul l-a urmat pentru intrarea în Uniunea Europeană, a cărei Preşedinţie este încredinţată chiar Italiei în cursul celui de-al doilea semestru al anului 2014.

Deşi este vorba despre un seminar de studii istorice, va fi adoptată o perspectivă multidisciplinară care va permite o mai bună exemplificare a aspectelor politice, economice şi sociale ale tranziţiei româneşti. Promotorii iniţiativei sunt Ambasada Italiei la Bucureşti, Institutul Italian de Cultură, Asociaţia italiană de studii sud-est europene (AISSEE) şi Centrul româno-italian de studii istorice (CeRISS), fondat în aprilie 2009 la iniţiativa Universităţii Roma Tre (Departamentul de Ştiinţe Politice) şi a Universităţii din Bucureşti (Facultatea de Istorie), în parteneriat cu Academia de Ştiinţe din România, Institutul de Ştiinţe politice şi Relaţii internaţionale.

Membrii CeRISS intenţionează astfel să confere continuitate şi să consolideze cooperarea ştiinţifică şi universitară între aceste instituţii şi să înlesnească parteneriatul dintre lumea universitară italiană şi cea română, creând condiţiile necesare extinderii reţelei de subiecţi implicaţi. Colaborarea a dat deja bune rezultate în anii trecuţi prin realizarea mai întâi a seminarului internaţional de studii Italia şi România către Unitate naţională pentru celebrarea a 150 de ani de la Unitatea Italiei în 2011, urmat de volumul omonim de acte realizat prin grija lui Francesco Guida şi publicat de editura Humanitas în acelaşi an, şi apoi a Seminarului româno-italian de studii istorice Italia şi România între secolele XIX şi XX:relaţii, convergenţe, contraste, ce a avut loc la Bucureşti în luna iunie a anului trecut.