Lansarea lucrării Stolnicul între contemporani, autor Acad  Virgil Cândea jpeg

Lansarea lucrării Stolnicul între contemporani, autor Acad. Virgil Cândea

📁 Carte
🗓️ 6 noiembrie 2014

Muzeul Naţional de Istorie a României găzduiește lansarea ediţiei a II-a a lucrăriiAcademicianului Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, publicată de Editura IDACO. Evenimentul este organizat de Primăria Oraşului Otopeni și AsociaţiileSanda şi Virgil CândeașiRenaşterea Obiceiurilor şi TradiţiilorRomâneşti.

Lansarea are loc luni, 10 noiembrie 2014, începând cu ora 17.00, în SalaLapidariuma Muzeului Naţional de Istorie a României, din Calea Victoriei nr. 12, București. Vor fi prezente la eveniment personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Române, ale Academiei Române şi ale altor instituţii de cultură din Bucureşti.

Apărută acum într-o versiune revăzută și adăugită de Ioana Feodorov, fiica autorului, scrierea prezintă climatul cultural şi diplomatic de la curtea domnului martir Constantin Brâncoveanu, relaţia acestuia cu Stolnicul Constantin Cantacuzino și cu cercurile intelectuale ale vremii, înăuntrul și în afara Țării Românești.

Acad. Virgil Cândea și-a dedicat o mare parte din activitatea de cercetare epocii Cantacuzinilor și a Brâncovenilor, pe care a înfățișat-o în conferințe, cărți, articole și cursuri, îndeosebi sub aspectul ei formator în istoria ideilor din această parte a lumii. Interesul său pentru Stolnicul Constantin Cantacuzino s-a datorat, pe de o parte, rolului important pe care acesta l-a jucat în viața politică și spirituală a Țărilor Române, pe de altă parte, dorinței de a proiecta mai multă lumină asupra calităților și meritelor acestui personaj istoric controversat.

         Din cercetareaatentă a istoriei românilorel a desprins noi motive ca să-l iubească și să-l admire.Acest fel de a-şi iubi patria, luminat de erudiţie și reflecţie, el l-a afirmat în cercul contemporanilor săi şi l-a transmis urmaşilor, care au asociat întotdeauna în viaţa şi opera stolnicului patriotismul şi umanismul. Constantin Cantacuzino rămâne, aşadar, înconjurat în evocările noastre de admiraţie şi recunoştinţă. 

Lucrare de înaltă erudiție, cu o bogată ilustrație de epocă, această carte ne vorbeşte desprelatura profund umană a Stolnicului Constantin Cantacuzino, cu luminile şi umbrele ei, cu înălţimi de cugetare, entuziasm pentru cultură, chibzuinţă politică, dar şi cu scăderi tipice unui om al vremilor şi clasei sale, după cum îl descria Acad. Virgil Cândea.

Comemorarea Acad. Virgil Cândea la șapte ani de la trecerea sa la cele veșnice († 16 februarie 2007) este o altă rațiune pentru organizarea evenimentului. Noua formă a cărții a primit un capitol final intitulatVirgil Cândea între contemporani, care cuprinde gânduri și aprecieri exprimate în anul 2007 de cei care l-au cunoscut și l-au preţuit.

În cadrul lansării, TVR-RedacțiaUniversul Credinței, partener la acest eveniment, va prezenta un film documentar despre Acad. Virgil Cândea.