Lansare de carte la Cluj: Tarile Romane intre Imperiul Otoman si Europa crestina jpeg

Lansare de carte la Cluj: Tarile Romane intre Imperiul Otoman si Europa crestina

📁 Carte
🗓️ 21 mai 2012

Alături de autor, vor lua cuvîntul Ovidiu Ghitta şi Ovidiu Pecican.

Cartea, apărută şi ca eBook, reprezintă un bilanţ de etapă, reunind

Volumul oferă o imagine complexă a Ţărilor Române, de la situaţia politică şi evoluţia comerţului pînă la raporturile dintre economie, finanţe şi activitatea militară, valorificînd documente ale vremii şi avansînd unele teze incitante privitoare la istoria acestei regiuni la sfîrşitul Evului Mediu şi începutul epocii moderne.

Secolele XV-XVIII au o importanţă fundamentală în istoria omenirii:acum se conturează harta lumii moderne, se definesc mecanismele economice, sociale şi culturale ale acesteia şi se afirmă primatul Europei la scară globală. În Ţările Române, această perioadă este marcată de figurile unor mari domnitori şi de rezistenţa antiotomană, dar şi de probleme economice şi sociale.

Dimensiunea europeană a domniei lui Ştefan cel Mare • Mihai Viteazul – medieval sau modern? • „Fanarioţi” şi „pǎmînteni”. Religie şi etnicitate în definirea identitǎţilor în Ţǎrile Române şi în Imperiul Otoman • Anul 1711 şi filorusismul românesc în secolul al XVIII-lea • Cîteva observaţii pe marginea datoriilor domnitorilor Ţării Româneşti şi Moldovei în 1594 • Impactul conjuncturii europene asupra comerţului românesc în a doua jumătate a secolului al XVII-lea • Ţǎrile Române în epoca modernǎ timpurie

al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

De acelaşi autor, la Editura Polirom au apărut:Revoluţia română din decembrie 1989. Istorie şi memorie(coord., 2007) şi România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500‑2010)(2010), volum distins în 2011 cu Premiul „Historia Magistra Vitae”, Premiul „CriticAtac” şi Premiul „Eugeniu Carada” pentru Economie.