Democraţie după totalitarism: lecţii învăţate în 20 de ani jpeg

Democraţie după totalitarism: lecţii învăţate în 20 de ani

📁 Comunism
Autor: Andreea Lupşor

Cele 29 de eseuri adunate în volumul coordonat de doi cercetători din Republica Moldova – volum intitulat Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor în Europa –aparţin nu doar unor istorici români, dar şi unor specialişti din alte ţări foste membre ale lagărului sovietic. Dacă prima parte a volumului este dedicată experienţei fostelor ţări socialiste în studierea şi condamnarea regimului comunist, cea de-a doua parte se ocupă exclusiv de problema studierii regimului comunist din Moldova.

Contribuţiile cercetătorilor străini sunt nu doar valoroase, dar şi utile specialiştilor români, căci ele prezintă modul în care aceste ţări au abordat problema deschiderii şi studierii arhivelor regimului. Astfel, ele ne oferă şansa de a compara demersurile instituţionale şi istoriografice din România (mult mai anevoioase) cu cele din ţările respective.

Eseurile despre istoria regimului comunist din Republica Moldova abordează teme precum Marea Teroare, represiunile politice, deportările sau îndoctrinarea prin învăţământ, oferind o perspectivă de ansamblu asupra perioadei comuniste în ţara vecină, perioadă puţin cunoscută în România.

Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor în Europa

Coordonatori:Sergiu Musteaţă, Igor Caşu

Editura Cartier;Număr pagini:789;Preţ:79 lei