Corespondenţa diplomatică a lui Constantin Diamandi, ministru al României la Petrograd, publicată de Arhivele Naționale jpeg

Corespondenţa diplomatică a lui Constantin Diamandi, ministru al României la Petrograd, publicată de Arhivele Naționale

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 15 decembrie 2021

Volumul al doilea al ediției de documente "Constantin Diamandi, ministru al României la Petrograd" continuă corespondența diplomatului român cu Ministerul Afacerilor Străine și cu Ion I. C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri şi ministru al Afacerilor Străine, în contextul încercării celor două mari alianțe de a atrage de partea lor cât mai multe state cu poziții geografice favorabile și cu interese care puteau fi satisfăcute, toate forțele combatante conștientizând deja că războiul nu mai poate fi de scurtă durată. Chiar și România, după o neutralitate îndelung menținută și negociată, alege să intre în război de partea Antantei, încheind convenţia politică și convenția militară din 4/17 august 1916, informează un comunicat al Arhivelor Naționale ale României.

În acest al doilea volum, editorii, dr. Elena Muşat şi Laura Dumitru, au completat corespondența din anul 1915 publicată în volumul I cu un număr considerabil de telegrame identificate în cadrul vastei colecții „Documente elaborate de organele represive despre activitatea P.C.R. și a organizațiilor de masă revoluționare” (Colecția 50), parte a Arhivei Istorice a PCR. Aceasta a fost alcătuită din documente extrase, din motive ideologice, din fondurile şi colecţiile cărora le aparţineau și a fost dată spre gestionare Institutului de Studii Istorice şi Social Politice (ISISP) al Partidului Comunist din România. Readusă în atenția cercetătorilor și în acces public după căderea regimului comunist, colecţia mai poate oferi unele surprize istoricilor.

Constantin Diamandi jpg jpeg

În continuare, corespondenţa pentru anii 1916 (din acest al doilea volum), 1917 şi 1918 (în următorul volum, al treilea) va îmbina în principal cele două surse, fondul personal şi Colecţia 50, spre beneficiul cercetătorilor, dar şi documente din Arhivele Diplomatice şi alte documente identificate în alte fonduri şi colecţii.

În total, volumul conţine, redate in extenso, 269 documente, telegrame şi rapoarte aferente anilor 1915 (negocierile cu Antanta, intrarea Italiei în război, negocierile teritoriale) şi 1916 (intrarea în război, asigurarea aprovizionării armatei ş.a.). Telegramele originale au fost redactate preponderent în limba franceză și au fost traduse în limba română de editori, rapoartele fiind cel mai adesea în limba română în original.

Editorii mulţumesc tuturor colegilor care au sprijinit acest proiect, atât de la Arhivele Naţionale, cât şi de la Arhivele Diplomatice.

Mulțumim domnului dr. Daniel Cain, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene, pentru constanta și onoranta sa colaborare: studiul introductiv, numeroasele note despre diplomații ruși şi bulgari, amicala ghidare a editorilor și a cititorilor printre subtilitățile diplomaţiei europene şi ale aparatului birocratic al diplomației ruse.