Conferința Științifică Internațională „Constantin Stere   prozator, publicist, jurist și om politic  La 150 de ani de la naștere” jpeg

Conferința Științifică Internațională „Constantin Stere - prozator, publicist, jurist și om politic. La 150 de ani de la naștere”

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu  Institutul de Istorie, Institutul de Filologie și Institutul de Cercetări Juridice și Politice ale Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”-Filiala Iași a Academiei Române, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea de Studii Politice și Economice europene „Constantin Stere” din Chișinău, organizează, în perioda 1-2 iunie a.c., Conferința Științifică Internațională  „Constantin Stere-prozator, publicist, jurist și om politic. La 150 de ani de la naștere”.

Lucrările Conferinței se vor deschide cu mesajele de salut ale președintelui Academiei de Științe a Moldovei,  preşedintelui Academiei Române, preşedintelui Institutului Cultural Român,   directorului Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” din Iași al Academiei Române,  directorului Muzeului Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Vor susține comunicări:acad. Alexandru MOȘANU, Membru de Onoare al Academiei Române-Românitatea Basarabiei în publicistica lui Constantin Stere;acad. Alexandru ZUB, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române-Constantin Stere la Iași în primii ani ai secolului al XX-lea;acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei – Constantin Stere și publicistica sa.

După sesiunea de comunicări în plen, lucrările Conferinței vor continua pe trei ateliere:

·        Contribuții la viața și opera lui Constantin Stere;

·        Constantin Stere – prozator, publicist;

·        Constantin Stere – jurist.