Conferinta nationala “Invatamantul superior concentrat pe competente” jpeg

Conferinta nationala “Invatamantul superior concentrat pe competente”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 14 mai 2012

Marţi, 15 mai 2012, va avea loc conferinţa cu tema „Învăţământul superior românesc centrat pe competenţe:bune practici europene”, la sediul Universităţii Româno-Americane.

Începând cu data 1.12.2010, Universitatea Danubius din Galaţi, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană, cu sediul în Bucureşti, – Partener 1, Universitatea „George Bacovia”, cu sediul în Bacău – Partener 2, Universitatea De Vest, cu sediul în Timişoara – Partener 3, CISPRO SRL, cu sediul în Galaţi – Partener 4, Universita’ Degli Studi Di Camerino, cu sediul în Camerino, Italia – Partener transnational 5, Universite’ De Toulouse Ii Le Mirail, cu sediul în Toulouse, Franţa – Partener transnaţional 6, G.E.A. mbH, cu sediul în Dortmund, Germania – Partener transnaţional 7, Mediterranean Agronomic Institute Of Chania – Department Of Business, Economics And Management, cu sediul în Chania, Grecia – Partener transnaţional 8 şi SIDA SRL, cu sediul în Ancona, Italia – Partener transnaţional 9, implementează proiectul POSDRU/86/1.2/S/63252, cu titlul „Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competentelor informale” în Regiunile Sud-Est, Nord-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov, judeţele Galaţi, Bacău, Bucureşti şi Timiş.

Finanţarea este obţinută prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară:1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie:1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Activităţile proiectului sunt destinate consolidării capacităţii universităţilor de a oferi sectorului privat şi pieţei muncii profiluri profesionale necesare dezvoltării acestora, înlesnind într-o anumită măsură pătrunderea pe aceste pieţe şi dezvoltarea profesională a tinerilor.

În acest scop, în data de 15 Mai, începând cu ora 11.00, în Sala Senatului Universităţii Româno-Americane, Bulevardul Expoziţiei, Nr. 1B, Sector 1 Bucureşti, se desfăşoară Conferinţa cu tema „Învăţământul superior românesc centrat pe competenţe:bune practici europene”. La eveniment vor participa:

  • personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi cadrului naţional al calificărilor în învăţământul superior, la nivel de sistem;
  • experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional;
  • personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior;
  • membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate;
  • membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi;
  • personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior;
  • personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate;
  • personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare şi personal al comitetelor sectoriale;
  • membri ai partenerilor sociali în educaţie,
  • membri din cadrul echipelor de proiect ai tuturor celor 10 parteneri implicaţi.

Mai multe informaţii despre acest proiect puteţi afla la https://sites.google.com/a/uni4-4.ro/home/?hl=roşi la https://uni4-4.rau.ro.

Evenimentul se desfăşoară în cadrul Activităţilor 3.2 Organizarea de seminarii de formare destinate operatorilor universitari, şi în special a celor din domeniul dezvoltării şi monitorizării cursurilor, 3.4 Reinginerizarea competenţelor tehnice şi a competenţelor transversale şi 3.5 Aplicarea Cadrului Naţional al Calificărilor şi prezentarea calificărilor actualizate.

Conferinţa va continua cu o serie de Ateliere de lucru, care se vor desfăşura în perioada 15-18 Mai în Bucureşti şi Galaţi, în cadrul Activităţii 2.8 Proiectarea şi implementarea proceselor de orientare a studenţilor.

Pentru mai multe detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon 0372120192, 0765271345 sau 0721296649, e-mail zirra.daniela@profesor.rau.rosau ivanescu.iuliu@profesor.rau.ro, persoane de contact Daniela Zirra, Coordonator Partener 1 şi Iuliu Marin Ivănescu, Expert orientare şi dezvoltare abilităţi în cadrul proiectului.

sursa:adevarul.ro