Conferinta nationala “Invatamantul superior concentrat pe competente” jpeg

Conferinta nationala “Invatamantul superior concentrat pe competente”

Marţi, 15 mai 2012, va avea loc conferinţa cu tema „Învăţământul superior românesc centrat pe competenţe:bune practici europene”, la sediul Universităţii Româno-Americane.

Începând cu data 1.12.2010, Universitatea Danubius din Galaţi, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană, cu sediul în Bucureşti, – Partener 1, Universitatea „George Bacovia”, cu sediul în Bacău – Partener 2, Universitatea De Vest, cu sediul în Timişoara – Partener 3, CISPRO SRL, cu sediul în Galaţi – Partener 4, Universita’ Degli Studi Di Camerino, cu sediul în Camerino, Italia – Partener transnational 5, Universite’ De Toulouse Ii Le Mirail, cu sediul în Toulouse, Franţa – Partener transnaţional 6, G.E.A. mbH, cu sediul în Dortmund, Germania – Partener transnaţional 7, Mediterranean Agronomic Institute Of Chania – Department Of Business, Economics And Management, cu sediul în Chania, Grecia – Partener transnaţional 8 şi SIDA SRL, cu sediul în Ancona, Italia – Partener transnaţional 9, implementează proiectul POSDRU/86/1.2/S/63252, cu titlul „Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competentelor informale” în Regiunile Sud-Est, Nord-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov, judeţele Galaţi, Bacău, Bucureşti şi Timiş.

Finanţarea este obţinută prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară:1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie:1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Activităţile proiectului sunt destinate consolidării capacităţii universităţilor de a oferi sectorului privat şi pieţei muncii profiluri profesionale necesare dezvoltării acestora, înlesnind într-o anumită măsură pătrunderea pe aceste pieţe şi dezvoltarea profesională a tinerilor.

În acest scop, în data de 15 Mai, începând cu ora 11.00, în Sala Senatului Universităţii Româno-Americane, Bulevardul Expoziţiei, Nr. 1B, Sector 1 Bucureşti, se desfăşoară Conferinţa cu tema „Învăţământul superior românesc centrat pe competenţe:bune practici europene”. La eveniment vor participa:

  • personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi cadrului naţional al calificărilor în învăţământul superior, la nivel de sistem;
  • experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional;
  • personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior;
  • membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate;
  • membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi;
  • personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior;
  • personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate;
  • personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare şi personal al comitetelor sectoriale;
  • membri ai partenerilor sociali în educaţie,
  • membri din cadrul echipelor de proiect ai tuturor celor 10 parteneri implicaţi.

Mai multe informaţii despre acest proiect puteţi afla la https://sites.google.com/a/uni4-4.ro/home/?hl=roşi la https://uni4-4.rau.ro.

Evenimentul se desfăşoară în cadrul Activităţilor 3.2 Organizarea de seminarii de formare destinate operatorilor universitari, şi în special a celor din domeniul dezvoltării şi monitorizării cursurilor, 3.4 Reinginerizarea competenţelor tehnice şi a competenţelor transversale şi 3.5 Aplicarea Cadrului Naţional al Calificărilor şi prezentarea calificărilor actualizate.

Conferinţa va continua cu o serie de Ateliere de lucru, care se vor desfăşura în perioada 15-18 Mai în Bucureşti şi Galaţi, în cadrul Activităţii 2.8 Proiectarea şi implementarea proceselor de orientare a studenţilor.

Pentru mai multe detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon 0372120192, 0765271345 sau 0721296649, e-mail zirra.daniela@profesor.rau.rosau ivanescu.iuliu@profesor.rau.ro, persoane de contact Daniela Zirra, Coordonator Partener 1 şi Iuliu Marin Ivănescu, Expert orientare şi dezvoltare abilităţi în cadrul proiectului.

sursa:adevarul.ro