Conferința Elite și marginalizați în România (1945 1989) jpeg

Conferința Elite și marginalizați în România (1945-1989)

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redactia Adevarul
🗓️ 22 mai 2012

Societatea românească în perioada regimului comunist a cunoscut numeroase transformări. S-a născut o nouă elită politică, intelectuală, tehnică şi militară, în timp ce elitele tradiţionale au fost înlocuite, adesea cu brutalitate, devenind noii marginalizaţi. Transformările din societatea românească nu s-au oprit la schimbările violente ale anilor `50, ci ele au continuat, simultan cu procesele de industrializare, colectivizare şi urbanizare.

Conceptele de ”elite” şi „marginalizaţi” presupun o realitate într-o continuă schimbare, transformări care transgresează, adesea, barierele ideologice. De exemplu, formarea unei noi elite intelectuale şi tehnice în anii `70-`80 a avut loc în condiţiile abandonării de facto a criteriilor de clasă. În cadrul elitei politice a regimului comunist s-au creat ierarhii informale care au depăşit structurile formale de putere.

Marginalizarea în perioada comunistă nu a fost determinată doar de aplicarea criteriilor de clasă, ci şi de rezidenţă în zonele mai sărace, în lumea satelor, la periferia oraşelor ori de apartenenţă la anumite grupuri etnice minoritare.

Toate acestea sunt fenomene cunoscute doar în liniile lor generale, iar Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului încearcă să le pună în dezbatere în cadrul conferinţei Elite şi marginalizaţi în România (1945-1989).

Evenimentul va avea loc în 24-25 mai 2012 la sediul INST din Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez nr.16, Sector 1, Bucureşti.

Programul conferinţei:JOI 24 MAI9.00-9.15-Deschiderea conferinţeiSecţiunea IModeratori:Octavian Roske, Ana Maria Cătănuş9.15-9.30-Radu Ciuceanu (INST), Poeţi şi scriitori interzişi până în 1989 şimarginalizaţi ulterior9.30-9.45-Ioan Scurtu (Universitatea „Spiru Haret") De la închisoarea Sighet laAcademia Republicii Socialiste România. Studiu de caz: Constantin C. Giurescu9.45 - 10.00 - Ion Constantin (Biblioteca Metropolitană Bucureşti), Aspecte ale epurărilor staliniste din învăţământul universitar românesc. Cazul Onisifor Ghibu10.00 - 10.15 - Elena Gherman (CNSAS), Elie Carafoli în dosarele SecurităţiiDezbateri: 10.15-10.45Secţiunea a II-aModeratori: Constantin Buchet, Flori Bălănescu10.45-11.00 - Alesandru Duţu (Universitatea „Spiru Haret"), Eliminarea eliteimilitare în primii ani postbelici11.00-11.15-Aurel Lup (AOŞR), Personalităţi ale ştiinţei agricole marginalizate înanii `40-`50 în România11.15-11.30-Gheorghe Onişoru (INST), Intelectualitatea şi „democraţia-populară"11.30-11.45 - Mioara Anton (INST), Originile unui proiect controversat: Regiunea Autonomă Maghiară - de la modelul stalinist la recurenţa naţionalistăDezbateri: 11.45-12.1512.15- 13.15 - Kari Alenius (Universitatea din Oulu, Finlanda), Succesele şieşecurile propagandei germane în Estonia (1941-1944)Pauză de masă: 13.15- 14.30Secţiunea a III-aModeratori: Sorin Radu, Mioara Anton14.30- 14.45 - Lucian Petraş (Arhivele Naţionale, Arad), Funcţionari ai PrefecturiiJudeţului Arad. Istorie şi destin14.45 - 15.00 - Cazimir-Benedict Ionescu (CNSAS), Prigonirea social-democraţilorindependenţi sub regimul comunist15.00 - 15.15 - Ana Maria Cătănuş (INST), Fazele construcţiei unui disident. Un studiu de caz: Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa15.15 - 15.30 - Ion Bălan (Arhivele Naţionale, Giurgiu), Populaţia ţigănească dinRegiunea Bucureşti la începutul anilor `50. Studiu de caz15.30-15.45 - Octavian Roske (INST), Colectivizarea agriculturii în România: traumele marginalizăriiDezbateri: 15.45-16.15Secţiunea a IV-aModeratori: Dan Cătănuş, Alina Ilinca16.15-16.30 - Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu), Perspectiva luiMihail Ghelmegeanu asupra rolului organizaţiei Frontul Plugarilor (1944-1953)16.30-16.45-Liviu Ţăranu (CNSAS), Avram Bunaciu:de la acuzator public (la tinereţe) la opozant (spre bătrâneţe)16.45-17.00-Cristina Diac (INST), Comitetul Central al PCR ales în octombrie 1945. Biografie de grup16.45 -17.00-Puica Buhoci (INST), Foştii deţinuţi politici, marginalizaţiicomunismului în România17.00-17.15-Alexandra Toader (Universitatea „Al.I. Cuza", Iaşi), „Cântec despretovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej". Mihai Beniuc şi realismul socialist17.15 -17.30-Flori Bălănescu (INST), Încălcarea drepturilor omului în România anilor 1970:„Grup Canal '77"Dezbateri: 17.30-18.00VINERI, 25 MAISecţiunea a V-aModeratori: Florin Abraham, Cristina Diac9.00-9.15 - George Enache (CNSAS), Ernest Bernea - destinul unui marginal din România comunistă9.15-9.30 - Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru (CNSAS), Şefii serviciului "D"(Dezinformare) din cadrul Securităţii. "Profiluri moral-politice"9.30-9.45 - Florin Şinca (MIRA), Câteva aspecte cu privire la epurările din poliţie (1944-1949)9.45-10.00 - Alin Spânu (Universitatea din Bucureşti, Centrul de StudiiEuroatlantice), Marginalizarea şi distrugerea elitei poliţieneşti autohtone. Studiu de caz: conducerea Direcţiei Generale a Politiei din perioada 1940-1944Dezbateri: 10.00-10.30Secţiunea a VI-aModeratori: Cazimir Ionescu, Raluca Spiridon10.30 - 10.45 - Dan Cătănuş (INST), Abateri ideologice în PCR: „împăciuitorismul"10.45-11.00 - Iuliu Crăcană (CNSAS), Epurarea elitelor din justiţia românească (1945-1958)11.00-11.15 - Florin Abraham (INST), „Societatea comunistă fără clase": între ideologie şi realitate. Abordare metodologică11.15-11.30 - Dumitru Lăcătuşu (IICCMER), Noua elită cinematografică: strategii derezistenţă în comunismDezbateri: 11.30-12.0012.00-13.00• Prezentarea celor mai recente apariţii editoriale ale INST• Prezentarea revistelor „Genius, tinere, cunoaşte-ţi înaintaşii!" şi „Cu ei, nemândrim!" editate de Fundaţia Naţională Henri CoandăPauză de masă: 13.00-14.00Secţiunea a VII-aModeratori: Ion Constantin, Mihaela Toader14.00-14.15 - Sergiu Soica, (Institutul de Istorie „George Bariţiu", Cluj-Napoca), Elite ale Bisericii Greco-Catolice din Banat (1945 - 1989)14.15 - 14.30 - Ciprian Bălăban (Institutul Teologic Penticostal, Bucureşti), Configurarea structurilor de conducere în Biserica Penticostală din România - perioada comunistă14.30-14.45 - Claudiu Călin (Episcopia Romano-Catolică de Timişoara), PaterPaulus Weinschrott (1919-1960), sau cum un călugăr catolic poate unelti împotriva ordinii sociale14.45-15.00 - Constantin Buchet (INST), Elite diplomatice şi ale serviciilor deinformaţii în perioada comunistăDezbateri: 15.00-15.30Pauză de cafea: 15.30-16.00Secţiunea a VIII-aModeratori: Radu Ciuceanu, Marius Bejenaru16.00 - 16.15 - Raluca Spiridon (CNSAS), Mihaela Toader (IICCMER), ŞtefanBaciu, un destin al exilului românesc16.15-16.30 - Ilarion Ţiu (Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir"), Marginalizarea foştilor deţinuţi politici legionari după graţierea pedepselor din anul 196416.30 - 16.45 -Vlad Mitric-Ciupe (Universitatea „Spiru Haret"), Arhitecţi româniîn recluziune16.45 -17.00 - Cristina Roman (IICCMER), Elita politică românească a anilor '8017.00-17.15-Ionuţ Bucur (Universitatea din Bucureşti), Imposibila reconciliere:polemica dintre revista "Săptămâna" şi postul Radio "Europa liberă"17.15-17.30-Florin Şandru (INST), Lucreţiu Pătrăşcanu:un deceniu sub zodia schimbătoare a complotului (1944-1954). Mărturisiri şi documenteDezbateri:17.30-18.00Închiderea conferinţei