Caravană culturală la românii din regiunea Cernăuţi jpeg

Caravană culturală la românii din regiunea Cernăuţi

Institutul Cultural Român, Direcţia Generală Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Centrul Bucovinean Independent de Cercetări Actuale Cernăuţi, organizează o serie de evenimente culturale destinate copiilor români din câteva localităţi româneşti din regiunea Cernăuţi. Proiectul deschide seria evenimentelor culturale iniţiate, în 2013, de Direcţia Generală Românii de Pretutindeni în comunităţile de români din vecinătatea României şi Balcani.Într-o primă etapă a proiectului, în perioada 4-8 martie 2013, în cinci localităţi în care există şcoli cu predare în limba română (Horbova, Voloca, Carapciu, Pătrăuţii de Sus şi Crasna) se vor desfăşura ateliere de creaţie pentru copii. Aceştia vor învăţa de la tineri artizani, absolvenţi ai Universităţii de Arte Plastice din Bucureşti, istoria mărţişorului şi cum să confecţioneze mărţişoare din obiecte și materiale obişnuite, dezvoltându-şi îndemânarea, creativitatea şi, totodată, spiritul de echipă. Obiectele confecţionate în cadrul atelierelor vor fi oferite cu ocazia zilei de 8 Martie mamelor şi cadrelor didactice. De asemenea, copiii vor participa la ateliere de teatru, unde, prin tehnici adaptate vârstei lor, vor fi iniţiaţi în arta dramatică. Luminiţa Borta, actriţă la Teatrul Al Davila din Piteşti, va susţine spectacole-lectură interactive, interpretând poveşti clasice româneşti și antrenându-i pe copii în acţiunea narativă. La finalul fiecărei reprezentaţii, şcoala participantă va primi din partea Institutului Cultural Român materiale pentru copii, în variantă print şi audio, în limba română.Proiectul se va încheia cu o seară de gală, organizată în Cernăuţi, pe 12 mai 2013, în cadrul căreia va avea loc reprezentaţia piesei de teatru Străini în noapte, în regia maestrului Radu Beligan, cu Florin Piersicşi Medeea Marinescu. Locul şi ora de începere a spectacolului vor fi comunicate în perioada următoare.Comunitatea românească din Ucraina reprezină a treia etnie a ţării după numărul de locuitori. Conform estimarilor asociaţiilor româneşti din Ucraina, în această țară trăiesc 500.000 de români, în principal în regiunile Cernăuţi, Transcarpatia şi Odesa, împărțiți artificial de autoritățile ucrainiene în români și moldoveni.În 8 august 2012 a fost promulgată Legea Ucrainei despre principiile politicii lingvistice de stat conform căreia „în şcolile din toate unităţile administrativ-teritoriale (sat, orăşel, raion sau regiune) unde vorbitorii unei limbi regionale sau minoritare întrunesc cel puţin 10% din populaţie (conform datelor statistice) se studiază în mod obligatoriu nu numai limba de stat, ci şi limba regională. În acest fel, începând din noul an de învăţământ 2013-2014 limba română va fi predată obligatoriu şi în şcolile ucrainene din localităţile româneşti, unde în prezent nu se predă limba română (...) Alte norme presupun elaborarea unui mecanism care urmează să fie aplicat în localităţile unde limba maternă a peste 10% din populaţie este limbă română, cum ar fi satele Corceşti, Tureatca, Corovia, Molodia şi altele, unde nu se predă limba română, ceea ce vine în contradicţie cu bunul simţ şi cu spiritul european“. (Ion Popescu, deputat român în Rada Ucraineană)S-a constatat în ultimul timp o preocupare a autorităţilor ucrainiene de promovare a limbii de stat în sistemul educativ, fiind mai multe localităţi cu populaţie majoritar românească unde nu există şcoli în limba maternă sau unde se promovează ideea de limbă moldovenească diferită de limba română. Situația este mult mai gravă în Sudul Basarabiei (Regiunea Odesa), unde procesul de asimilare al populației românești este foarte agresiv și pune în pericol pe termen mediu existența celor peste 120.000 de români din zonă.