140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu

140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu

La împlinirea a 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu, miercuri, 31 mai 2023, între orele 10.00-12.00, la Biblioteca Metropolitană București va fi organizată Sesiunea de Comunicări Onisifor Ghibu - savant, educator și militant roman, 140 de ani de la naștere (1883-2023), informează un comunicat al Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe.

Evenimentul va avea loc la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București, Sala Auditorium, str. Take Ionescu nr. 4, București. Sesiunea de Comunicări este organizată de Primăria Municipiului București -Biblioteca Metropolitană București și Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

Personalitate complexă a științei și culturii românești, actant și martor al istoriei secolului al XX-lea, traversând cu dârzenie neclintită șapte regimuri sub vicisitudini greu de perceput astăzi, și cu atâta amar suportate de către cei implicați, solid spirit enciclopedic, având contribuții majore în diverse domenii, de la pedagogie (pusă de el pentru prima dată pe baze militante, în slujba ridicării Neamului prin învățătură), la filosofie, istorie, istoria bisericii, organizarea învățământului național pe baze noi, publicistică militantă și culturală, activitate politică etc., Onisifor Ghibu a făcut parte dintre membrii Generației de Aur care au trăit și luptat în efervescența creatoare a epocii de prefigurare și apoi de înfăptuire a Unității Naționale la 1 Decembrie 1918, numărându-se printre Corifeii Marii Uniri.

Lansat în 2023 în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, proiectul „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria” (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman) își propune cunoașterea detaliată și readucerea în actualitate a aspectelor vieții și operei marelui savant, dar și a valențelor moștenirii sale științifice și culturale, ca și potențarea memoriei realizărilor sale.

Un bun prilej este oferit în anul 2023 de împlinirea a 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu (31 mai 1883). Cu această ocazie, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni realizează, în cursul lunilor mai și iunie, mai multe manifestări aniversare publice (evocări, comunicări, prezentări de materiale video, expoziții, emiterea și distribuirea diplomelor aniversare etc.), prin colaborarea cu partenerii din proiect: Biblioteca Metropolitană, București; Muzeul „Casa Mureșenilor”, Brașov; Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov ș.a.

Proiectul își propune, în cursul anului 2023, digitizarea și încărcarea pe o pagină web dedicată (în curs de realizare) a publicațiilor din Biblioteca Ghibu/Colecția Cristescu, însumând circa 100 de titluri și peste 7000 de pagini.

Diseminate în diverse biblioteci și colecții, aceste publicații sunt în prezent parțial accesibile în formatul digital care asigură accesul optim. Digitizarea începe cu publicațiile din Biblioteca Onisifor Ghibu, aflate în colecția doamnei Irene Cristescu din București, strănepoata savantului; domnia sa a acceptat cu multă amabilitate colaborarea în proiect și ne-a pus cu solicitudine la dispoziție volumele și broșurile respective, multe dintre ele greu de găsit și având dedicațiile, adnotările și chiar unele corecturi ale autorului. Exprimăm și cu această ocazie mulțumirile noastre doamnei Irene Cristescu.

Pentru început, 27 de publicații (1300 pagini) sunt gata de încărcat pe pagina web a proiectului. Ele pot fi accesate și pe o altă pagină web, creată și administrată de doamna Irene Cristescu (http://onisiforghibu.ro/).