Sociologul și statisticianul Anton Golopenția, ales ca Membru Post Mortem al Academiei Romane  jpeg

Sociologul și statisticianul Anton Golopenția, ales ca Membru Post-Mortem al Academiei Romane

📁 Biografii
Autor: Redacția

Marele sociolog și statistician Anton Golopenția (1909-1951) a fost ales ca Membru Post-Mortem al Academiei Romane în sesiunea ei din 30 iunie 2017. Propunerea pentru alegerea lui Anton Golopenția a fost făcută de academicianul Mihail M. Cernea la 8 Octombrie 2016. Votul Adunării Generale pentru alegerea lui Anton Golopentia a fost acordat în unanimitate.

Marele sociolog și statistician Anton Golopenția (1909-1951) a fost ales ca Membru Post-Mortem al Academiei Romane în sesiunea ei din 30 iunie 2017. Propunerea pentru alegerea lui Anton Golopenția a fost făcută de academicianul Mihail M. Cernea la 8 Octombrie 2016. Votul Adunării Generale pentru alegerea lui Anton Golopentia a fost acordat în unanimitate.

Publicăm mai jos Memoriul academicianului Mihail M. Cernea în sprijinul alegerii, prezentat în Adunarea Generală din 30 iunie 2017 (versiune rezumată). Versiunea integrala a Memoriului va fi publicata în Revista Română de Sociologie și în Analele Academiei Române, volumul XXVIII, 2017.

Anton Golopenția s-a născut la 12 Mai, 1909, comuna Prigor, jud Caraș-Severin. A urmat școala și liceul în Banat, Facultatea de Drept a Universității București, (1928-1930). Obține a doua licență, în filosofie, iunie 1933). Câștigă două burse succesive [Rockefeller] (1933-1935).

Prima sa participare la o cercetare sociologică monografică (1931) a fost în satul Cornova, Basarabia. Remarcându-se imediat, Dimitrie Gusti îl numește șeful său de Cabinet la Ministerul Instrucției, Cultelor și Artelor. Obține Doctoratul în sociologie în Germania cu teza: Informarea conducerii statului și sociologia tradițională. Revine în România (1936).

Între 1937-1940 este Director la Institutul Social Român (I. S. R.), iar în 1938 organizează și conduce prima cercetare a Școlii nu pe un singur sat, ci simultan pe un eșantion de 60 sate, echivalentul unei revoluții metodologice în istoria Școlii sociologice de la București. Lucrarea rezultată este (60 de sate, 1939)

În 1940, Anton Golopenția începe a doua sa carieră ca statistician recunoscut, director al Oficiului de Studii la Institutul Central de Statistică al României (1940-1947). De aici conduce cercetările care vor produce lucrarea Românii de la est de Bug (ce va fi publicată pentru prima oară doar în 2006, recuperate, ca și alte lucrări, de Sanda Golopenția). Din August 1947 este Director General al Institutului Central de Statistică, unde conduce și publică în 1948 primul Recensământ postbelic general de populație și agricol al României, lucrare fundamentala care ne servește și acum drept bază pentru a măsura progresul României postbelice până astăzi.

La 16 ianuarie 1950 Golopenția este ridicat din sala de lectură a Academiei Române (fără mandat de arestare) de agenții securității și întemnițat. Anton Golopentia se stinge la 9 septembrie 1951 în spitalul închisorii Văcărești.

Contribuțiile originale ale lui Anton Golopenţia la istoria și progresul sociologiei din România, sunt de ordin teoretic, metodologic, şi meta-sociologic.

Numesc mai jos numai 6 din principalele sale contribuții:

1. Introducerea statisticii în sociologia românească bazată până atunci pe metoda studiilor de caz, monografic-comprehensive, de unități sociale singulare.
2. Legitimarea epistemologică a monografiei sumare ca metodă modernă, permițând  cuantificări și ridicarea enormă a productivității cercetărilor sociologice. Teoretic ăi metodologic, prin paradigma “monografiei sumare” Golopenția a pus între paranteze întreaga paradigmă gustiană a monografiei pe “cadre” și “manifestări”.
3. Promovarea studiului comparativ și simultan pe comunități rurale selecționate zonal .
4. Introducerea monografilor de zonă (e.g., Plasa Dâmbovnic).
5. Argumentarea funcției practice a sociologiei ca știință necesară statului pentru exercitarea administrării teritoriului și elaborarea politicii/măsurilor de stat. 
6. Examinarea condițiilor epistemologice ale prognozei sociologice, cu referire specială la temele de cercetare asupra comportamentului social. 

Rezultatul cel mai remarcabil: în anul de apogeu 1938, cei peste 800 studenti echipieri ai “Școlii” lui Gusti au produs numai “monografii sumare”, procesabile statistic, de tipul propus de Golopenţia: Inovația lui Anton Golopentia izbândise. 

Datorăm Doamnei Prof. Dr. Sanda Golopentia reconstituirea și publicarea, între anii 2000-2015, sub minutioasa ei ingrijire editorială, a 10 (zece) volume cu opera și corespondența lui Anton Golopenția, antume și postume, totalizând 6,900 pagini. Alte 4 (patru) volume, (2000) pagini sunt în lucru.

Cu admirație personală profundă pentru marele om de știință și monument de moralitate care a fost Anton Golopenția, și pe temeiul nepieritor al contribuției sale la istoria și progresul sociologiei și statisticii în România, propun alegerea lui Anton Golopenția ca Membru Post-Mortem al Academiei Romane.

Acad. Mihail M. CERNEA

8 octombrie 2016/ 23 iunie, 2017