Relațiile sovieto chineze după înlăturarea lui Hrușciov: «Și voi trebuie să l înlăturați pe Mao» jpeg

Relațiile sovieto-chineze după înlăturarea lui Hrușciov: «Și voi trebuie să-l înlăturați pe Mao»

📁 Comunism
Autor: Ioan Scurtu

Deoarece relațiile sovieto-chineze erau întrerupte în octombrie 1964, Gheorghiu-Dej a decis ca Partidul Muncitoresc Român să-i informeze pe „tovarășii chinezi” despre schimbările survenite la Moscova, înlăturarea lui Hrușciov și cele afirmate de Brejnev.

Conducerea chineză a apreciat că înlăturarea lui Hrușciov a fost „un lucru bun”, exprimându-și speranța că noii lideri de la Kremlin vor dezavua linia politică a acestuia în problemele relațiilor cu celelalte partide comuniste, în primul rând cu P.C. Chinez.

Implicarea comuniștilor români

În acest spirit, P.C. Chinez și-a exprimat disponibilitatea de a participa la festivitățile de la Moscova din 7 noiembrie. Leonid Brejnev i-a dat telefon lui Gheorghiu-Dej, întrebându-l ce părere are de această intenție, deoarece „nouă nu ne este clar ce vor chinezii”. Liderul român a declarat că „salută inițiativa Partidului Comunist Chinez”. Brejnev a răspuns: „Bine, vom ține seama”.

Într-adevăr, Prezidiul C.C. al PCUS a adresat con ducerii P.C. Chinez invitația de a participa la festivitățile care vor marca 47 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. P.C. Chinez a răspuns pozitiv, de legația fiind condusă de Zhou Enlai, premierul Consiliului de Stat.

La festivitățile din 7 noiembrie 1964 a participat și o delegație a C.C. al PMR. condusă de Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al României, interesată să afle cum acționa noua conducere sovietică. În acea zi de 7 noiembrie, între orele 13.15 – 14.00, a avut loc o întâlnire între delegația română și cea chineză1.

Discuția a debutat cu observația părții chineze că ceva s-a schimbat la Kremlin. Zhou Enlai a aflat că liderul polonez Wladislav Gomulka l-a întrebat la aeroport pe Brejnev dacă poate să ia contact cu de legațiile sosite la Moscova, iar liderul sovietic a răspuns afirmativ: „poftiți, poftiți!”.

Kang Sheng (membru supleant al Biroului Politic și membru al Secretariatului C.C. al P.C. Chinez) a amintit că în vremea lui Hrușciov nu se putea fuma în cabinetul primului secretar al C.C. al PCUS, dar acum Brejnev le-a dat per misiunea de a fuma în cabinetul lui, conchizând: „Este o schimbare!

Nici dracu să nu tulbure liniștea noastră

Relațiile sino-sovietice, grav afectate de conflictele din ultimii ani, nu se puteau relua într-o atmosferă cordială, chiar dacă era vorba despre o festivitate consacrată revoluției din octombrie 1917. Liderii sovietici considerau că pentru ca aceste relații să se amelioreze era necesar ca, după ce ei l-au destituit pe Hrușciov, la fel trebuiau să pro cedeze și chinezii, înlăturându-l pe Mao-Zedong (foto sus, alături de Hrușciov).

Astfel, prin eliminarea celor doi protagoniști ai disputei, se puteau pune bazele unor noi relații între URSS și R.P. Chineză, între PCUS și P.C. Chinez. Această concepție avea să fie ilustrată la recepția festivă din seara zilei de 7 noiembrie, promotorii ei fiind personalități cu funcții importante în cadrul partidului și statului sovietic.

În discuția cu delegația română, desfășurată la 8 noiembrie, Zhou Enlai avea să relateze că în timpul recepției „s-a ivit o problemă. Malinovski ne-a provocat, ne-a jignit”. Conform obiceiului rusesc, după fiecare toast se ciocnește un pahar. După ce a vorbit mareșalul Rodion Malinovski, care a criticat SUA, Zhou Enlai și He Long (membru în Biroul Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Consiliului de Stat, mareșal al R.P. Chineze) s-au dus să ciocnească un pahar cu Malinovski și cu ceilalți mareșali sovietici aflați alături.

În răspunsul său, Malinovski a spus: „și poporul sovietic și poporul chinez doresc fericire, dar în politică nu trebuie umblat cu scamatorii. Fie ca nici Hrușciov sau Mao să nu ne încurce. Noi l-am înlăturat pe Hrușciov, și voi trebuie să-l înlăturați pe Mao să nu ne încurce. Nici dracu’ să nu tulbure liniștea noastră”.

Zhu-Enlai (foto dreapta) nu a rispostat pe loc, deoarece în preajmă se aflau corespondenți americani, iar incidentul s-ar fi răspândit în întreaga lume. A preferat să plece, afirmând că nu înțelege ce spune. Malinovski a continuat să discute cu He Long, spunându-i: „Uniforma aceasta veche de mareșal este frumoasă”, că și el poartă o uniformă veche, dar ea „a fost spurcată câinește de Stalin, iar uniforma dumneavoastră de mareșal a fost de asemenea spurcată câinește de Mao Zedong”.

Zhou Enlai jpg jpeg

În fața acestor aprecieri, He Long i-a replicat: „Ceea ce vorbiți este absolut greșit” și a plecat.

Afirmațiile lui Malinovski nu erau expresia unei atitudini personale, de moment, iar acest fapt a fost ilustrat de modul cum au decurs, în continuare, discuțiile. Un alt lider sovietic, Kirilenko, l-a abordat pe Kang Sheng (membru supleant în Biroul Politic al C.C. al P.C. Chinez), elogiindu-l că este un veteran al mișcării comuniste internaționale, după care i-a spus:

„Vedeți, tovarășe Kang Sheng, dumneavoastră ați fost un bun prieten al Uniunii Sovietice, dar acum nu mai sunteți”.

Kang Sheng ia replicat că a fost și este un prieten al Uniunii Sovietice, pentru că „dacă nu ar fi așa, nu ar fi venit la Moscova”. A doua zi, 8 noiembrie, de legația chineză a fost primită de conducerea sovietică: Brejnev, Kosîghin, Mikoian, Andropov, Gromîko. Cu acest prilej, Zhou Enlai a ridicat problema atitudinii lui Malinovski.

La băutură spui adevărul

După a ceastă întâlnire, a avut loc o nouă discuție între reprezentanții P.C. Chinez și cei ai Partidului Muncitoresc Român. A fost o întâlnire foarte lungă, care a început la orele 19 și s-a încheiat la 23.15. Cu acest prilej, Zhou Enlai a relatat cum a decurs discuția cu liderii sovietici:

„Le-am spus că noi am venit aici pentru a exprima prietenia și salutul nostru, însă, Malinovski imediat după ce a criticat SUA s-a întors la noi, ne-a provocat, ne-a jignit. Le-am spus că această jignire o consider ca fiind adusă partidului nostru, poporului nostru, conducătorului nostru, tovarășul Mao Zedong și mie personal”.

Premierul chinez a pus sovieticilor trei întrebări: 1) Se poate înțelege că unul din scopurile invitării delegației P.C. Chinez „a fost de a ne jigni în public?” 2) Nu înseamnă o instigare făcută tovarășilor chinezi de a-l înlătura pe Mao Zedong de la conducerea P.C. Chinez? 3) Nu cumva sovieticii au cedat campaniei dusă de presa burgheză care susține că divergențele dintre PCUS și P.C. Chinez „s-ar rezuma la cearta dintre doi conducători?

Zhou Enlai a apreciat că „Malinovski nu este un simplu om, el este membru al C.C., ministru al Apărării al URSS”, iar comportarea lui „este asemănătoare comportării lui Hrușciov”. Evident, i s-a răspuns că „ceea ce a spus Malinovski nu reprezintă punctul de vedere al Comitetului Central și al Prezidiului, că salută trimiterea la Moscova a unei asemenea delegații de către tovarășul Mao Zedong și Comitetul Central al P.C.C.”.

Brejnev a spus că Malinovski i-a comunicat prin telefon că „el a avut o intenție bună, însă poate că nu s-a exprimat bine, pe de o parte, și că poate a băut mai mult, pe de altă parte. De asemenea, că Malinovski vrea să-și ceară scuze în mod oficial”. Zhou Enlai a declarat că reține cele spuse de Brejnev, dar că delegația chineză își rezervă dreptul să răspundă ulterior:

„Noi suntem dialectici și ca atare considerăm că existența determină conștiința și că băutura nu poate fi un pretext pentru o asemenea atitudine. După un proverb chinezesc, la băutură spui adevărul. Totuși, în gândirea lui Malinovski există asemenea idei”.

Premierul chinez s-a convins că Malinovski (foto dreapta) nu era singurul care gândea așa, că în timpul lui Hrușciov o asemenea mentalitate exista în rândul membrilor C.C. al PCUS, care se menținea în continuare. El a dorit să cunoască opinia delegației române. Emil Bodnăraș a apreciat că Malinovski exprima un punct de vede re al unui om politic responsabil, deoarece el „nu este un furier de regiment” și, în plus, el „nu prea bea”, dar este un om „grosolan”, adică a spus într-o formă dură ceea ce gândesc și alții din conducerea sovietică.

Rodion Malinovski jpg jpeg

Încercarea de a arunca vina pentru toate greșelile asupra lui Hrușciov era o metodă facilă: „Cum, chiar toate a putut să le facă Hrușciov singur?” Zhu Enlai a răspuns: „Nu singur, ci împreună cu Kosîghin, Andropov, Podgornîi”, care continuau să se afle în conducerea PCUS.

Malinovski a insultat partidul nostru, poporul nostru

Kang Shen a relatat că, în timpul discuțiilor de la Kremlin, s-a referit la cele afirmate de Kirilenko, după care a spus:

„Dumneavoastră faceți apel să ne unim în lupta împotriva dușmanilor. Însă comporta rea lui Malinovski în prezența americanilor s-a înscris pe linia unirii împotriva dușmanului? Jignirile aduse conducătorilor noștri în prezența tovarășului Zhou Enlai se înscriu pe linia îmbunătățirii relațiilor?”

Apoi a conchis:

„Noi am venit aici cu sentimente de prietenie, am venit pentru unitate. Dar ce înseamnă această atitudine a noilor conducători sovietici?”

În opinia sa „Malinovski și Kirilenko au acționat după un plan stabilit anterior”. Premierul român Ion Gheorghe Maurer a relatat că a avut o discuție cu Mikoian, care i-a spus că eliberarea lui Hrușciov a fost determinată în principal de motive de „ordin intern”, ținând de stilul lui de muncă.

Explicații similare primise și delegația chineză. Zhou Enlai constata că noua conducere sovietică era „șovăielnică”, nu era dispusă să se delimiteze clar de politica promovată de Hrușciov. În ziua de 12 noiembrie delegația P.C. Chinez a avut o nouă întâlnire la Kremlin, după care a urmat o a treia rundă de discuții cu reprezentanții PMR. După ce a relatat cele discutate cu liderii sovietici, Zhou Enlai a conchis:

 „Provocarea lui Malinovski nu este un lucru simplu, nu este o treabă personală. Malinovski a insultat partidul nostru, poporul nostru, conducerea noastră. Provocarea lui Malinovski reflectă continuarea acțiunilor subversive împotriva partidelor frățești. Această provocare a fost comentată de presa occidentală și nu se poate spune că nu are legătură cu cele ce ne-au spus aici conducătorii sovietici”.

Aceștia și-au cerut scuze pentru „provocarea” lui Malinovski, dar Zhou Enlai a declarat că își rezervă dreptul de a aduce la cunoștința C.C. al P.C. Chinez cele întâmplate. În urma incidentului provocat de Malinovski, nu s-a mai trecut la discutarea problemelor de fond privind relațiilor sovieto-chineze.

Concluzia lui Zhou Enlai a fost că liderii sovietici continuă practicile lui Hrușciov: „Vor să funcționeze tot bagheta”, adică PCUS să dirijeze celelalte partide comuniste.

Înlăturarea lui Hrușciov nu a fost urmată de ameliorarea relațiilor sovieto-chineze; acestea au continuat să fie încordate încă aproape două decenii. Abia din 1985, odată cu venirea lui Gorbaciov la putere, Uniunea Sovietică a abandonat practicile instituite de Stalin și urmate de succesorii săi.

NOTĂ

1. Vezi textul complet al stenogramelor din 7 – 12 noiembrie în volumul Relațiile româno-chineze. 1880 – 1974. Documente. Coordonator ambasador Romulus Ioan Budura, București, 2005, pp. 606 – 637