O nuntă ca’n povești: Un eveniment monden care a captivat Bucureștiul interbelic | FOTO jpeg

O nuntă ca’n povești: Un eveniment monden care a captivat Bucureștiul interbelic | FOTO

Ce înseamnă să ai niște ziare la îndemână, adică să-ți fie în proprietate. Îți pot sluji interesele, mai ales cele politice și financiare, dar și pe cele de suflet. Care și ele sunt importante. A dovedit-o din plin Stelian Popescu, patronul imperiului “Universul”, când și-a măritat fata, moment în care abilul patron a pus la picioarele copilei sale nu numai o sumă frumușică de bani, ci și pagini, la discreție, din „Ilustrațiunea română” a anului 1933. Așa, ca să afle toată lumea cu cine s-a măritat fata lui, cine i-au fost nașii și câtă lume bună a venit la nuntă.

Redăm mai fragmente din articolul din „Ilustrațiunea română”, cu grafia originală:

O nuntă care a înfrățit toate păturile Capitalei

În obșteasca simpatie și admirație a publicului bucureștean, s`a săvârșit unul din acele frumoase evenimente a căror măreție rămâne multă vreme în amintirea celora ce l-au putut vedea: nunta d-rei Elena Stelian Popescu cu d. I. Lugoșianu, ministrul Industriei și al Comerțului. Un eveniment a cărui strălucită și fastuoasă desfășurare a interesat întreaga Capitală, de la cel mai înalt demnitar, intelectual sau om politic - indiferent de culoare - până la cel mai umil dintre cetățeni. 

Un eveniment care, desigur, a depășit cu mult cadrul unei nunți bucureștene, prin imensul număr de participanți cât și prin spontana manifestație de simpatie a marelui public anonim, care a înțeles, blocând toate străzile din preajma bisericii până departe, să-și manifeste bucuria. 

O nuntă care a înfrățit, în jurul aceleiași bucurii și fericiri comune, toate păturile Capitalei, înveselite în fața aceluiași act solemn al cununiei religioase. O zi de sărbătoare, căreia publicul i-a dat amploarea unei mari manifestații de simpatie pentru tinerii care, pășind pragul bisericii, intrau într`o nouă și frumoasă viață.

Mare de limuzine cu tot ce are Capitala mai select

Cununia religioasă s`a celebrat în cea mai spațioasă biserică din Capitală: Biserica Sfântului Spiridon, din Calea Șerban Vodă. Decuvreme, publicul ocupase străzile pe unde urma să treacă nuntașii. Un furnicar de oameni – pe care nici vântul, nici frigul, nici norii care amenințau a ploaie nu-l puteau risipi, - blocase trotuarele, până departe. 

În așteptarea invitaților care sosesc cu mult înainte de ora cununiei, a mirelui și a miresei care stârnesc atâta interes și atâta nerăbdare, lumea freamătă în acea însuflețire caracteristică marilor sărbători naționale. Un întreg cartier devenise o mare de capete voioase, dornice să privească cu o clipă mai devreme cortegiul impozant al nuntașilor. 

Mirii Elena Stelian Popescu și I. Lugoșianu, ministrul Industriei și Comerțului, înconjurați de nuntași

nunta 1 jpg jpeg

Rând pe rând trec limuzinele, ducând spre biserică, tot ceea ce are Capitala mai select și mai distins în viața intelectuală, culturală, artistică, politică, economică: miniștri de Stat, miniștri plenipotențiari ai statelor străine, înalți demnitari ai Curții regale, fruntași ai vieții politice din toate partidele, profesori, militari, ziariști și clerici, personalități și figuri proemintente din toate domeniile activității noastre. 

În biserică sunt întâmpinați de d-nii Stelian Popescu și I. Lugoșianu, precum și de membrii familiei care primesc afectuoase felicitări. Curând, vasta biserică este o mare de capete, tixită până la ultimul loc.

Dna Titulescu - pe post de nașă - are o toaletă de mătase fraise

La un moment dat sosesc iluștrii nași – d-na și d. N. Titulescu. Doamna Titulescu poartă o splendidă toaletă de mătase fraise, împodobită cu minunate fire de aur. Cineva, înfricoșat de mulțimea prin care nimeni nu s-ar fi încumetat să facă loc, se adresează ministrului de Externe: 

- Excelență, nu veți putea pătrunde din cauza mulțimei enorme.

Senin și zâmbitor, d. Titulescu răspunde cu farmecu-i caracteristic: 

- Nu face nimic; eu îmi am... asigurat locul în biserică!

Și după câteva clipe: 

- “Sunt doar... naș”.

Mirii flancați de nașii Titulescu, în biserica Sf. Spiridon

nunta titulescu jpg jpeg

Dar publicul, fascinat de aparițiunea simpatică a celui mai simpatic și mai distins dintre diplomați, face loc singur, desfăcându-se ca două aripi uriașe, spre altar... D-na și d. Titulescu mulțumesc cu grație celor ce au făcut mișcarea spontană...

Apar domnișoarele și cavalerii de onoare

Pe cărăruia îngustă dinspre altar defilează acum cele patrusprezece perechi: “domnișoarele și cavalerii de onoare”. Patrusprezece domnișoare înveșmântate în cel mai imaculat alb, strălucind de frumusețe, eleganță, grație... 

Domnișoarele și cavalerii care vor întâmpina mirele și mireasa, care vor face “garda de onoare”, care vor distribui distinșilor nuntași buchețele de flori roz, care vor dansa apoi, până târziu noaptea, antrenând cu tinerețea și farmecul lor toată petrecerea nunții. 

Candelabrele s`au aprins feeric și biserica toată este o mare de lumină. Ora 9 și un sfert. D-nii Stelian Popescu, I. Lugoșianu și nașii se îndreaptă spre ușă, în întâmpinarea miresei. Corul patriarhiei, sub conducerea profesorului Oancea, intonează impresionant, ritualul “Vino din Liban mireasă”.

Dna Stelian Popescu poartă o rochie de mătase roz cu pelerină roșie

În ușa bisericii apare mireasa, înaltă, sveltă, radioasă, în minunata-i rochie de un alb strălucitor. E însoțită de d-na Stelian Popescu, care poartă o superbă toaletă de mătase roz, cu o pelerină de un roșu de purpură, și de d-na Lugoșianu, mama, într`o frumoasă și distinsă toaletă neagră. Mirele prezintă miresei buchetul de flori simbolic. 

nunta3 jpg jpeg

Mireasa – a cărei trenă este ținută de doi adorabili îngerași în costume de paj, micuții Al. Popescu-Necșeoti, - înaintează zâmbitoare, spre altar. Este clipa când privirile afectoase ale mulțimii o însoțesc pe drumul fericirii, în așteptarea solemnei ceremonii. Ici, în șoaptă, un compliment pentru ținuta majestoasă, impresionantă a miresei care domină decorul sfântului locao; colo, o vorbă de admirație pentru minunata-i rochie, care este “creația” unei mari case de modă din Capitală... 

Slujba cununiei începe. Soborul de preoți, în frunte cu vicarul Patriarhiei, P.S. Tit. Simedrea, oficiază sfânta taină. 

A doua zi, tinerii au plecat cu Simplonul în voiaj de nuntă în Italia

În timpul slujbei încerc să notez dintre cei prezenți. Greu să-i pot nota pe toți. Totoi în enorma asistență am remarcat pe d-nii: Al. Vaida Voievod, președintele Consiliului de Miniștri; Mihai Popovici, ministrul Justiției; Mirto, ministrul Comunicațiilor; general Sanovici, ministrul Apărării Naționale; D.R. Ioanițescu, ministrul Muncii; Voicu Nițescu, ministrul Domeniilor cu doamnele; D. Gusti, ministrul Instrucțiunii; Savel Rădulescu, Șerban, sub-secretari de stat; d. M. de Brederode, ministrul Portugaliei; d-na și d. Zan aeba, ministrul Cehoslovaciei; d-na și d. Sh. M. Palairet, ministrul Angliei; d-na și d. Don Pedro de Prat y Soutzo, ministrul Spaniei; d-na și d. Bochko Tcholac Antich, ministrul Iugoslaviei; d-na și d. Hamdulah Subhy, ministrul Turciei; d-na și d. baron G. Guillaume, ministrul Belgiei; d. Ugo di Sola, ministrul Italiei; baronul I. M. Alströmer, Î ministrul Suediei; conte J. de Hauteclocque, însărcinatul de afaceri al Franței; d-na și d. I. G. Duca, d. dr. Angelescu, d. I. Inculeț, d-na și d. N. Săveanu, d-na și d. Octavian Goga, d-na și d. I. Th. Florescu, d-na și d. Tranculaoi, d-na și d. D. Popovici; d. G. Taocă, d. I. Cămărășescu, d-na și d. Ionescu Sisești, d-nii Sever Dan, Vâlcovici, N. D. Chirculescu, Vasilescu Carpen, d-na și d. R. Franasovici, foști miniștri; episcopul Gherontie al Tomisului; d. I. Pilat, d-na și d. I. Zahorof; d-na și d. Al. P. Necșeoti; d-na și d. Ștefan Brăiloiu; d. Aurel P. Necșeoti; d-na și d. maior P. Necșeoti; d. Al. Buzdugan; d. at. C. Ioan; d-na și d. Codin Ștefănescu; d-na și d. A. D. Mincu; d-na și d. Vasilescu-Nottara; d. prof. dr. Marinescu; d. profesor dr. Nicolae Minovici; d. prof. M. Ralea; d-na și d. dr. I. Costinescu; d. prof. Burileanu; d. C. Moldoveanu; d-na și d. Anibal Teodorescu; d-na și d. Al. Mavrodi; d. Mereuță, etc, etc. 

După cununia religioasă, a urmat o recepție în saloanele d-nei și d-lui Stelian Popescu, din Str. Dionisie 10. S`a petrecut admirabil până noaptea târziu. A doua zi dimineața, tinerii căsătoriți au plecat cu Simplonul în voiaj de nuntă în Italia, oprindu-se în prim loc, la Veneția.