Nicolae Ceaușescu și sistematizarea localitǎților jpeg

Nicolae Ceaușescu și sistematizarea localitǎților

Scriitorul spaniol Cervantes a inventat un personaj celebru aflat ȋn luptǎ chiar și cu morile de vȃnt. Fantezia unui autor ar fi fǎrǎ legǎturǎ cu viața realǎ, dar unii conducǎtori s-au chinuit din rǎsputeri sǎ demonstreze cǎ ȋn practicǎ se poate orice. Puterea absolutǎ poate sǎ genereze noi și noi aberații, popoare ȋntregi fiind torturate pentru ȋmplinirea unor idealuri definite drept ȋnalte.

Nicolae Ceaușescu, președintele Romȃniei comuniste, a venit cu tot felul de teorii pe care propaganda le amplifica pȃnǎ cȃnd erau crezute de mase, ȋnainte sau dupǎ 1989. Cel mai mare conducǎtor din istoria naționalǎ, dupǎ cum era definit de aparatul format din politruci, dorea sǎ schimbe fața ȋntregii țǎri și a ȋnceput o luptǎ necurmatǎ pentru sistematizarea localitǎților și obținerea de teren arabil. Statisticile demonstrau cǎ teritoriul ocupat cu drumuri, cǎi ferate, curți și construcții reprezenta 6, 75% din țarǎ ȋn 1965. Era prea mult. A ȋnceput rǎzboiul cu satele și orașele Romȃniei și, ȋn 1987, s-a ajuns la 5, 48%. Era mai bine, dar se putea și mai bine. Munca de Sisif a continuat, dar persoanele din anturaj n-au ȋndrǎznit sǎ-i spunǎ cǎ ȋn aceste procente mai intrau pietrișuri, nisipuri, ravene, stȃncǎrii și rȃpe. Se știe cǎ deținǎtorii unor posturi cǎlduțe ȋn aparatul birocratic nu vor sǎ riște pierderea surselor de venit și fac totul pentru rǎmȃnerea pe poziții prin satisfacerea fanteziilor conducǎtorilor. Planurile de nimicire a satului romȃnesc au rǎmas. Erau mult mai interesante investițiile ȋn modernizarea instalațiilor din agriculturǎ, dar banii au fost cheltuiți fǎrǎ rost ȋntr-un rǎzboi fǎrǎ sens. Dezvoltarea sistemelor de irigații și a serelor ar fi fǎcut complet inutilǎ aceastǎ politicǎ de stat. Au rǎmas astǎzi ruinele confruntǎrilor, blocuri dǎrǎpǎnate și fǎrǎ facilitǎți, locuite de persoane dezrǎdǎcinate. Astfel de politici costisitoare nu puteau sǎ ducǎ decȃt la prǎbușirea unui sistem și așa utopic și  ineficient. Solul Romȃniei a fost cea mai importantǎ resursǎ naturalǎ, dar nu s-a realizat o exploatare astfel ȋncȃt poporul sǎ aibǎ un trai fericit.

Bibliografie minimalǎ

Anuarul statistic al Republicii Socialiste Romȃnia, Direcția Centralǎ de Statisticǎ, București, 1987.