Istoria Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, însoțită de obiceiuri și tradiții jpeg

Istoria Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, însoțită de obiceiuri și tradiții

📁 Istoria Religiilor
Autor: Stan Claudia

Biserica Ortodoxă sărbătorește în data de 8 noiembrie Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Această sărbătoare datează din secolul V, începând cu simpla aniversare a sfințirii bisericii Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Cu timpul, această sărbătoare a ajuns să fie închinată tuturor Sfinților Îngeri. 

Care sunt cei șapte îngeri pe care îi sărbătorim pe data de 8 noiembrie? 

Cei șapte îngeri sunt:Mihail, Gavril, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil. 

O scurtă istorie despre cei șapte îngeri

Mihailse traduce prin “puterea lui Dumnezeu”. Acesta este voievodul oștilor cerești și primul dintre Sfinții Arhangheli, purtând sabia de foc și având rolul de a păzi legea lui Dumnezeu și de a-i birui pe toți cei care nu ascultă de acesta. De asemenea, este cel care a împiedicat îngerii să mai cadă din ceruri, cel care a apărat trupul lui Moise și care a dat cele zece pedepse pentru poporul Faraonului. Se spune că la sfârșitul veacului îi va învia pe morți și va aduna toate neamurile la judecată. 

Gavrilse traduce prin “bărbat-Dumnezeu”, fiind arhanghelul bunei vestiri. Acesta nu poartă sabie de foc, ci crinul neîntinatei bucurii. A fost primul care a rostit numele lui Iisus, cel care a trimis taina cea mare a întrupării Domnului, vestea zămislirii, cât și a dat nume Sfântului Ioan Botezătorul. 

Rafaileste tămăduitorul neputințelor omenești. 

Uriileste luminatorul celor întunecați. 

Salatiileste rugătorul neamului omenesc. 

Gudiileste slăvitorul lui Dumnezeu și întăritorul celor ce fac fapte bune. 

Varahiileste aducătorul de binecuvântare dumnezeiască pe pământ. 

Superstiții și obiceiuri  

 În tradiția românească se spune că Sfinții Mihail și Gavril sunt păzitorii oamenilor de la naștere până la moarte. De asemenea, aceștia sunt prezenți la Judecata de apoi, arzând păcatele și purificând cunoștințele oamenilor. Sfântul Mihail stă la căpătâiul omului care a murit și îi apără sufletul să nu fie furat. 

Ciobanii și proprietarii oilor trebuie să facă “turta arietilor”, o turtă din mălai pe care o aruncă în ziua de 8 noiembrie în mijlocul oilor, o dată cu eliberarea  berbecilor, pentru a verifica fecunditatea acestora. Dacă turta cade cu fața în sus, oile vor făta toate în primăvară, iar dacă aceasta cade cu fața în jos este semn rău, că oile sunt fără rod. 

Se spune că dacă ai grijă de treburile gospodărești sau lucrezi în această zi, vei avea parte de chin în ziua morții. 

În data de 8 noiembrie trebuie aprinsă o lumânare atât pentru cei vii, pentru a avea lumina pe cealaltă lume, cât și pentru cei care au murit în împrejurări năpasnice, sau cei care au murit fără prezența unei lumini. Sfântul Mihail va apărea la picioarele celor bolnavi care se vor însănătoși și la capul celor care vor muri, pentru a-I putea conduce spre rai.