Democraţia în viziunea psihologilor jpeg

Democraţia în viziunea psihologilor

 Există astăzi un adevărat cult pentru sistemul politic bazat pe votul universal şi pe parlamentarism, greu de contrazis în faţa unor centre de putere ce deţin mijloacele mediatice de presiune.  

 Există un mare specialist francez ce a emis legi sociale ce par imposibil de combătut sau de evitat, dar care are o operă insuficient analizată de către cei ce ajung la putere, slab pregătiţi pentru conducere în cele mai multe din cazuri. Gustave Le Bon a scris o lege care ar trebui să pună pe gânduri lumea politică de la noi şi chiar întregul popor român. Autorul francez, recunoscut universal ca un geniu al psihologiei, a arătat în lucrarea Incertitudinile prezentului că ideile democratice pot duce la decăderea popoarelor şi la prăbuşirea în cele mai dure dictaturi, teoretic plăcute maselor ce nu gândesc.

Cetăţile greceşti, Roma, statele italiene medievale şi Rusia ce încerca să se democratizeze în 1917 au căzut pradă anarhiei şi războaielor civile din care au rezultat tiranii cumplite. Italia a intrat într-un haos din care a ieşit învingătoare mişcarea fascistă, cea care se sprijinea pe poftele mulţimilor. Germania interbelică a tot promovat idei democratice până când jocurile voturilor şi ale politicienilor i-au deschis drumul lui Adolf Hitler. Se pare că sistemul ce promovează egalitatea şi drepturile omului cam plictiseşte mulţimile şi nu este de mirare că astăzi fostul conducător de până în 1989 se bucură de o mare simpatie printre români. Autorul francez a trecut în nefiinţă în 1931 şi n-a mai apucat să vadă prăbuşirea lumii germane sub stăpânirea partidului nazist.

 Din nefericire, principiile ştiinţifice emise atunci sunt valabile în continuare.