image

Cum și-a asigurat tronul un fiu nelegitim al lui Mircea cel Bătrân: trimitea fiii boierilor sultanului

📁 Istorie Medievală Românească
Autor: Corina Slămnoiu

Alexandru I Aldea a fost domn al Ţării Româneşti în perioada 14 iunie 1431 – 17 noiembrie 1436. A fost fiul nelegitim al marelui domnitor Mircea cel Bătrân şi ginerele domnului Moldovei, Alexandru cel Bun. El a reuşit să ocupe tronul cu sprijin ungar şi moldovean, alăturându-se coaliţiei antiotomane, condusă de regele Sigismund de Luxemburg, însă va deveni vasal turcilor.

Pentru că a primit ajutor de la unguri şi moldoveni, turcii pradă ţara în vara lui 1431 şi îl obligă pe Alexandru Aldea să încheie Tratatul de la Adrianopole (iulie 1432), prin care se recunoştea vasal sultanului. El plătea tribut şi trimitea ostatici 20 de fii de boieri, potrivit lucrării Enciclopedia Oraşului Târgovişte.

În aceeaşi lună participă cu oaste la campania turcilor în Transilvania, care se încheie cu o victorie (24 iulie 1432), deşi Sigismund fusese avertizat de Alexandru Aldea asupra planurilor şi efectivelor otomane. 

În anul următor, regele Ungariei îi va retrage dreptul asupra feudelor Amlaş şi Făgăraş. Pe plan intern, domnia sa a însemnat o întărire a partidei boiereşti filo-turceşti şi o scădere a autorităţii centrale, în favoarea marii boierimi, care se implică în impunerea domnilor. S-a stabilit la Târgovişte încă de la începutul domniei, graţie sistemului defensiv superior al aşezării.

Majoritatea documentelor sale (4 – danii pentru mănăstiri, printre care şi Mănăstirea Dealu) au fost emise la Târgovişte. 

Sfârşitul domniei este legat probabil de expediţia lui Vlad Dracul din 5 septembrie 1436. Ajutat de o armată maghiară şi având partizani printre boieri, acesta trece munţii şi se ciocneşte cu Aldea şi cu turcii. Vlad ar fi câştiat lupta, însă există şi versiunea că tentativa din toamna lui 1437 a eşuat şi că Alevandru voievod ar fi murit de boală la sfârşitul anului, până în sărbători.

Alexnadru I Aldea se numără printre cei 40 de voievozi care au domnit la Curtea Domnească din Târgovişte în decursul anilor. 

Fosta Cetate de Scaun a Ţării Româneşti Târgovişte a fost, vreme de 350 de ani, cea mai importantă zonă culturală, comercială şi militară din Ţara Românescă. De aici se emiteau “actele de domnie” şi tot aici se înscăunau, sau detronau, domnitori celebri. Târgovişte este cunoscută ca fiind “Cetatea celor 33 de voiezozi”, însă, numărul lor real ar fi de 40.

Primul domnitor de la Târgovişte a fost Mircea cel Bătrân (1386-1418), chiar dacă el nu a stat în Târgovişte, fiind domnul Ţării Româneşti (Maior Valachia). I-a urmat fiul său, Mihail (1409-1420), care îi era şi asociat la domnie lui Mircea cel Bătrân. 

Mai multe pentru tine...