Cum s au lepădat emigranţii ardeleni de identitatea naţională în SUA  Povestea exodului uriaş de la sfârşitul Celui de Al Doilea Război Mondial jpeg

Cum s-au lepădat emigranţii ardeleni de identitatea naţională în SUA. Povestea exodului uriaş de la sfârşitul Celui de-Al Doilea Război Mondial

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Redactia Adevarul

Puţiniştiu căzeci de mii de ardeleni au ajuns în SUA imediat dupăPrimulşi cel de-Al Doilea Război Mondial. Dacăunii au ales săse întoarcăcu agoniseala dinţara tuturor posibilităţilor pe pământul natal, unde au investit economiile, alţii s-au zbătutîn SUAşi au ajuns săuite de România. Ardelenii au început săîşi îndrepte atenţia spre „ţara tuturor posibilităţilor” încăde la finalul secolului al XIX-lea. Mare parte din pătura de emigranţi români din aceastăperioadăa fost formatădinţărani transilvăneni care se aflau sub ocupaţie străină.  

 Aceştia erau determinaţi să-şi încerce norocul în SUA de persecuţiile politiceşi religioase, darşi de condiţiile economice precare. De asemenea, nu este de ignorat nici situaţia demografică, sporul demograficşi surplusul de mânăde lucru neabsorbitădeterminându-i pe ardeleni săplece cât au văzut cu ochii. Ţăranii români, neştiutori de carte, s-au trezit într-o lume nouă, stranie, unde lumea se vede din alt unghişi era în contradicţie cu satul său natal.  

 „Au acum sentimentul căşi-au pierdut satul lor natal, căci durerea dezrădăcinării îl macinăşi estedezamăgit de căutări fărănoimă. În oraşe se destramăacea comuniune între omşi natură, anotimurile nu mai sunt la fel. În acele momente, cel mai important refugiu este Biserica, credinţaşi speranţa, ducând o politicăagresivăde apărareşi conservare împotriva străinii lumi noi. DupăPrimul Război Mondial, un număr important de emigranţi români s-au întors la casele lor în Transilvania, trăind speranţa unui nou început în patria mamă, dar pe de altăparte, cei rămaşi în Americaşi-au continuat existenţaînţara adoptivă, în cadrul comuntităţilor deja bine închegate”, explicăistoricul, în studiul „Românii-americani, între identitate etnicăşi asimilare”. Elitele s-au dezis de poporul român După1945, în SUA au intrat 20.000 de români, în principal din rândul elitelor. Dacăcei din primul val de emigranţi au încercat săpăstreze identitatea românească, noul val elitistşi-a negat din prima patria mamă. Istoricii spun căemigranţii care au ajuns în SUA în perioada comunismului au fost atât de marcaţi de ororile regimului încât odatăajunşi în Americaşi-au negat identitatea românească.  

Noul val de emigranţi sunt obligaţi săînveţe limba engleză, săfrecventezeşcoala în limbaţării mamă. Dacăaceste impuneri au cunoscut o puternicăopoziţie la început, ulterior este acceptată. Uşor, uşor, puţinii ardeleni care nuşi-au negat identitatea renunţăşi la obiceiul de a se căsători în comunitate, pierzându-se aproape toate elementele culturii româneşti. 

Continuarea articolului peAdevărul.ro