Cum a reflectat Radiodifuziunea Română Revoluția din Ungaria jpeg

Cum a reflectat Radiodifuziunea Română Revoluția din Ungaria

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionut Iamandi

 Revoluţia din 1956 din Ungaria a început cu o listă de 16 revendicări, a studenţilor. S-a terminat 13 zile mai târziu, tot cu o listă, în 15+1 puncte, reprezentând programul de guvernare al guvernului Kádár. Ultimul punct, nemenţionat expres, semnifica rămânerea pe orbita “democrației populare” de iz stalinist.

În România, informaţiile despre evenimentele din Ungaria, dar şi despre evenimentele similare ca tendință din Polonia, circulau pe două canale. Era cel neoficial, din surse occidentale externe sau din relatările unor martori direcţi care călătoriseră recent în cele două ţări. Şi era şi canalul oficial, reprezentat de presa comunistă. Televiziunea şi internetul nu existau, informaţiile fiind transmise exclusiv prin ziare, reviste sau prin radio. Radioul era o forţă în peisajul media al deceniului 6 din secolul trecut, cel mai rapid şi mai răspândit mijloc de comunicare în masă.

 Radiodifuziunea română, la acea vreme o direcție subordonată Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, a relatat pe larg despre evenimentele din Ungaria. Semnificația ideologică a informațiilor difuzate s-a păstrat pe toată durata revoluției. Radioul a comunicat ascultătorilor că evenimentele din Ungaria au pornit de la o “nemulțumire îndreptățită” a oamenilor față de situația economică, numai că ulterior această nemulțumire ar fi fost speculată de adversarii politici ai comuniștilor, care au căutat în mod violent “să smulgă țara din lagărul socialist și să reinstaureze regimul burghezo-moșieresc”. Este de fapt cheia comună în care evenimentele au fost prezentate publicului intern în URSS, în toate țările comuniste est-europene şi în China.

Materialele care ilustrează această teză a nemulțumirii deturnate, prezentate aici pentru prima oară în format digital, aparțin Arhivei Scrise a Radiodifuziunii Române. Sunt transcrise știrile referitoare la evenimentele din Ungaria din dosarele radiojurnalelor (emisiunilor informative) din perioada 24 octombrie 1956-4 noiembrie 1956. Am păstrat ortografia vremii dar și scrierea specifică oralității de radio, inclusiv pentru numele ungurești. Este păstrată și împărțirea informației pe blanchete și numerotarea acestora. Blanchetele sunt foile A5 de pe care crainicii radioului citesc și astăzi știrile. Pe o blanchetă încap maxim 11 rânduri dactilografiate, dar au existat situații în care blanchetele au fost înlocuite cu foi A4. La transcriere se vor întâlni cuvinte scrise cu italice-este vorba de dezacorduri sau alte greșeli gramaticale pe care le-am reprodus întocmai. De precizat că emisiunile informative erau pe atunci (dar și astăzi) de două feluri, în funcție de durată. Buletinele de știri erau mai scurte, de până în cinci minute, spre deosebire de cele 10 sau 15 ale radiojurnalelor (care se scria pe atunci separat, din două cuvinte:“Radio Jurnal”). Pe lângă radiojurnale și buletine de știri, am transcris și două texte care au fost prezentate integral la radio, în două știri-mamut. Este vorba de “Declarația Guvernului URSS cu privire la bazele dezvoltării și întăririi prieteniei și colaborării între URSS și celelalte țări socialiste” (Radiojurnalul de 16.00 din 31 octombrie, blanchetele 1-15) și de “Proclamaţia guvernului revoluţionar muncitoresc-ţărănesc din Ungaria, aşa cum am înregistrat-o din emisia posturilor de radio din Ungaria” (Radiojurnalul de 13.00 din 4 noiembrie). Fragmente din “Declarație...” au mai fost scoase, dar nu integral, de către istoricul Eugen Denize, în cartea sa “Istoria Societății Române de Radiodifuziune”, volumul 2, ed. Casa Radio, 2000, dar “Proclamația...” e prezentată aparent pentru prima oară. Pe ambele le-am plasat în anexe, separat de blanchetele de știri. Ambele exprimă o reacție defensivă a autorităților comuniste față de valul popular de respingere ridicat în estul Europei.

În privința conținutului propriu-zis al știrilor din 1956 privind revoluția din Ungaria, este clar că normele jurnalistice nu numai că nu sunt respectate, dar nici măcar nu intră în calcul. Radioul distinge fără echivoc între o parte bună şi una nocivă ale conflictului, manifestă partizanat ideologic, se indignează, condamnă. Insurgenţii sunt “bandiţi”, “elemente”, “rebeli”, “terorişti”, “criminali”. Ştirea izbucnirii revoluţiei apare cu o întârziere de peste 24 de ore, iar unele ştiri cruciale în desfăşurarea evenimentelor lipsesc. De exemplu, şi prima şi a doua intrare a tancurilor sovietice în Budapesta sunt amintite în corpul unor ştiri, dar nu constituie ele însele ştiri. Prima intervenție a trupelor sovietice e menționată în treacăt abia după patru zile, pe 28 octombrie (Radiojurnalul de 9.40, blancheta 12), când de fapt se parafa deja retragerea lor din capitală. Sunt şi cazuri de dezinformări, cum ar fi întoarcerea amiralului Horthy (Buletin de știri 15.30 din 2 noiembrie, blancheta 7), dar şi de omisiuni-de pildă discursurile reprezentanţilor partidelor istorice recunoscute pentru scurt timp sau ale cardinalului Mindszenty. Consiliile muncitorești de inspirație iugoslavă care au înlocuit pentru câteva zile în Ungaria forurile de conducere comuniste sunt pomenite tot în treacăt (Buletinul de ştiri 15.30 din 3 noiembrie, blancheta 11). În general, jurnalele de știri ale Radiodifuziunii urmăreau desfășurarea politică a evenimentelor, și mai puțin pe cea socială sau economică. Una dintre cele mai frecvente tehnici de prezentare la radio a evenimentelor din Ungaria a fost apelarea masivă la caracterizări tari, de impresionare a audienţei. Este vorba de limbajul propagandistic specific, dar el nu trebuie asimilat automat limbii de lemn comuniste. De pildă, referirile la “bandele fasciste de contrarevoluționari care comit masacre” au un corespondent concret în mintea ascultătorilor vremii, respectiv luptătorii din rezistența anticomunistă armată.

Sunt două faze mari în descrierea la radio a evenimentelor din Ungaria. Prima, în care guvernul Imre Nagy încă nu căzuse în dizgrație și în care dominau știrile pozitive privind înăbușirea “rebeliunii contrarevoluționare”. A doua fază este dominată de știrile negative, când situația din Ungaria e dezastruoasă, iar guvernul Nagy nu face față situației. Descrierile celor două etape nu au nicio legătură cu situația reală, dar ele arată schimbările de atitudine ale Kremlinului. Cronologic, faza întâi se termină pe 30 octombrie, când încă “Budapesta își reia viața normală“ (Buletin de știri 15.30, blancheta 4), în vreme ce faza a doua începe pe 2 noiembrie (“situaţia a devenit extrem de grea pentru poporul maghiar”, Buletin de știri 15.30, blancheta 6), cu 31 octombrie și 1 noiembrie pe post de zile de tranziție confuză.

Sursele sunt în general citate în știrile despre situația din Ungaria. Radioul nu a avut un corespondent în țara vecină pe parcursul evenimentelor, spre deosebire de alte “radiouri-surori” (buletinul de ştiri de 15.30 din 3 noiembrie, blancheta 12, îl citează pe “corespondentul radiodifuziunii poloneze”). În schimb, la începutul intervalului radiodifuziunea a a avut un trimis special în Iugoslavia, unde conducerea comunistă română s-a întâmplat să fie în vizită. Principala sursă a fost o vreme (mai exact, în faza întâi) omologul său din Ungaria, Radio Budapesta. După ce guvernul și radioul au fost trecuți în rândul “forțelor contrarevoluționare”, Radio Budapesta (devenit Radio Liber Kossuth) a fost citat mai rar. Într-o emisiune informativă din 3 noiembrie, Radio Bucureşti se lansează în dezminţirea unor ştiri despre situaţia din România difuzate de Radio Budapesta şi Radio Miskolc (Radiojurnal ora 7.00, blanchetele 21-24). Altă sursă folosită este agenția Agerpres, ale cărei depeșe sunt citate aproape invariabil la o zi după publicare. Agenția Agerpres a fost o sursă și pentru oficiosul “Scînteia”, care însă se întâmpla să o citeze mai repede, așa încât au fost informații despre revoluția din Ungaria care apăreau mai întâi în print, în “Scînteia”, și apoi la radio. Dar, după cum am spus, în conjunctura de atunci prima corectitudinea politică, ci nu promptitudinea. Dintre agențiile de presă din țările comuniste, sunt folosite uneori TASS (sovietică), MTI (maghiară) și PAP (poloneză). Mai des sunt citate radiourile din zonă:Radio Moscova, Radio Praga sau Radio Berlin (cel “democrat”, adică din Berlinul de est). Radio București mai cita și din Reuter (sic), Associated Press, United Press și Agenția France Presse. O sursă întâlnită de trei ori în intervalul de referinţă e ziarul austriac Oesterreichische Volkstimme, care îi ține din scurt sub observație pe “imperialiștii occidentali”. Sunt citate și ziarele ungare comuniste Szabad Nép și ulterior Népszabadság, precum și cele oficiale sovietic (Pravda), polonez (Tribuna Ludu), iugoslave (Borba și Politika), cehoslovac (Rude Pravo), est-german (Neues Deutschland) și bulgare (Rabotnicesko e Delo, Narodna Mladej), dar ele figurează de obicei la secțiunea de comentarii și vin să întregească textura ideologică a narațiunii jurnalistice.

În ansamblu, informarea de la radio pe parcursul revoluției din Ungaria lasă ascultătorul de azi și de atunci cu mari semne de întrebare, printre care, de exemplu, de ce situația s-a deteriorat așa rapid și de ce ar fi reizbucnit violențele, din moment ce “viața și-a reluat cursul firesc“? De unde au obţinut insurgenţii armele? Ce înseamnă o țară comunistă în care guvernul e format din mai multe partide (vezi Radiojurnalul de 22.00 din 30 octombrie, blancheta 5)? Am considerat necesar ca în paralel cu reproducerea știrilor de la radio să redactez și o cronologie a evenimentelor din acele zile. O astfel de prezentare în oglindă a evenimentelor arată și contextul mai larg în care sunt prezentate informațiile la radio, dar și tipul de selecție operat în buletinele sale de știri. Inconvenientul cronologiei de față este că începe și se sfârșește brusc, rupând firul evenimentelor la ambele capete. Dar limitarea forțată a cronologiei între 23 octombrie și 4 noiembrie are o logică, ea respectând exact același interval din care au fost transcrise știrile de la radio. Există din belșug cronologii ale revoluției ungare, însă niciuna dintre cele pe care le-am putut consulta nu aduce laolaltă evenimentele din alte părți ale lumii care aveau legătură cu ceea ce se întâmpla la Budapesta. Astfel, pe lângă ceea ce se petrecea în Ungaria, care ocupă cel mai mult spațiu, am menționat în cronologie-păstrând pe cât posibil caracterul telegrafic, specific unei asemenea specii sintetice-decizii, acțiuni și declarații făcute la București, Timișoara, Cluj Napoca, Moscova, în Polonia, în Occident sau în Egipt. De un real ajutor la o asemenea întreprindere mi-au fost în special două surse:Raportul din 1957 al Comisiei Speciale a Națiunilor Unite în Problema Ungariei și The First Domino:International Decision Making During the Hungarian Crisis of 1956, de Johanna Cushing Granville și Raymond L. Garthoff, Texas A&M University Press, 2004.

Cartea menționată aduce informații interesante și despre (in)decizia sovietică legată de suprimarea militară a revoluției ungare. Astăzi se știe că Ernő Gerő, șeful partidului comunist ungar, a fost cel care în noaptea de 23 spre 24 octombrie 1956 a formulat verbal solicitarea de sprijin militar sovietic în Budapesta. Liderul sovietic Nikita Hrușciov a fost inițial de acord, însă în 28 octombrie a dispus retragerea tancurilor. Peste trei zile, același Hrușciov îi cere mareșalului Jukov un plan militar de înăbușire a revoltei de la Budapesta. Având acces la documente de arhivă desecretizate, Johanna Cushing Granville și Raymond L. Garthoff recompun un cadru explicativ al acestor decizii aparent contradictorii.

Prima intervenție a tancurilor implica dispozitivele existente în Ungaria în acel moment. Este ceea ce s-a întâmplat și pe 17 iunie 1953, când revolta din Berlinul de Est a fost stopată de tancurile cu stea roșie T-34. Au murit atunci 50 de oameni. Cel puțin la fel de mulți au murit trei ani mai târziu, la Poznan, în Polonia, unde tot intervenția tancurilor în oraș a pus capăt revoltei. E drept, tancurile erau ale armatei poloneze, însă aceasta era condusă direct de generalul sovietic Konstantin Rokossovsky. Așadar, prima intervenție militară de la Budapesta intra într-un fel de procedură sovietică în caz de revoltă a populației băștinașe. Însă chiar în acele zile, pe 24 octombrie, la Moscova era programată o întâlnire a liderilor comuniști din Estul Europei cu Nikita Hrușciov, care dorea să le expună la ce concluzie ajunsese în legătură cu tensiunile din Polonia. Bineînțeles, tema întâlnirii a fost deturnată de evenimentele care s-au precipitat la Budapesta, dar aici e de reținut că documentele arată că Hrușciov se hotărâse pentru o rezolvare pașnică a conflictelor din Polonia. Acolo exista riscul ca armata să se scindeze între o parte pro-sovietică și alta a susținătorilor lui Władysław Gomułka, speranța comunistă reformistă a polonezilor. Este așadar plauzibil ca după reacția automată a autorizării intervenției militare la Budapesta, Hrușciov să fi extins abordarea pacifistă de la Polonia la Ungaria și astfel să ajungă să fie de acord cu retragerea militară solicitată de guvernul Nagy.

Au urmat trei zile în care sovieticii ar fi luat în calcul un fel de “cale poloneză” și pentru Ungaria. Bineînțeles că problema nu se punea în sensul scăpării Ungariei din lagărul comunist, însă unele lucruri ar fi putut fi “negociate”, cum ar fi spus Hrușciov. Dar situația internațională s-a complicat destul de repede și apare un nou conflict major. Pe 29 octombrie, armata israeliană pătrunde în Sinai, îndreptându-se către Suez, iar pe 31 octombrie, Franța și Anglia impun o blocadă navală în Egipt și bombardează porturi, aeroporturi și alte centre de comunicații din Egipt. La acel moment, “forțele imperialiste” păreau a fi pe val, ceea ce a panicat conducerea sovietică. Ca să îl cităm din nou pe Hrușciov, sovieticii se vedeau în situația de a pierde și Egiptul și Ungaria, “ceea ce partidul nu ne-ar ierta”. Și cu toate că pe 30 octombrie Moscova dădea “Declarația cu privire la bazele dezvoltării și întăririi prieteniei și colaborării între URSS și celelalte țări socialiste”, la Prezidiul de a doua zi se lua hotărârea intervenției militare.

S-a spus că executarea comuniștilor și securiștilor budapestani, pe 30 octombrie, ar fi fost cauza răzgândirii Prezidiului sovietic suprem în privința celei de-a doua intervenții a tancurilor. Dar nu e limpede cât de mult le păsa liderilor de la Kremlin de niște activiști de rând de la Budapesta. Apoi, răzgândirea a fost pusă pe seama declarării neutralității Ungariei și ieșirii acesteia din Tratatul de la Varșovia. Dar ieșirea din Tratat a fost anunțată, vorbind strict cronologic, după ce tancurile sovietice au început să curgă în Ungaria, prin Ucraina sovietică și România. Astfel că ipoteza influenței contextului internațional este în acest moment una dintre cele mai credibile explicații ale intervenției militare sovietice în Ungaria anului 1956, chiar dacă rămâne la fel de plauzibil că mai curând sau mai târziu, până la urmă tot acesta ar fi fost deznodământul final.

Ar mai fi de punctat și un aspect privind natura evenimentelor din Ungaria anului 1956. Sciziunea interpretativă a evenimentelor din Ungaria s-a produs încă din timpul desfăşurării revoluţiei. Dacă propaganda sovietică vorbea de “actul contrarevoluţionar comis de bandele imperialiste reacţionare interne şi externe”, de cealaltă parte, în occident, s-a discutat de la început de o revoltă autentică a marii majorităţi a populaţiei ungare împotriva ocupaţiei sovietice a ţării. Ultima versiune a fost confirmată şi de laboriosul Raport ONU din 1957 asupra evenimentelor din Ungaria. Dar dincolo de coloratura ideologică a interpretărilor date evenimentelor din 1956, cercetătorii acelei perioade evaluează şi astăzi dacă în acest caz este vorba de o revoltă sau de o revoluţie. Politologul Vladimir Tismăneanu se referă fără echivoc la caracterul revoluţionar al evenimentelor, în vreme ce alţii (cum ar fi Andor Horvath de la Universitatea Babeș-Bolyai) argumentează că obiectivul urmărit nu era răsturnarea regimului, ci reformarea lui, aşa că termenul cel mai potrivit ar fi “insurecţia naţională democratică”. Poate nu e lipsit de relevanţă în această dispută de amintit că desfiinţarea sistemului partidului unic şi organizarea alegerilor libere au fost de la început prezente pe lista de revendicări, înainte chiar ca revolta armată să izbucnească. Nu au fost introduse pe parcurs, pe măsură ce revolta se radicaliza şi au avut susţinerea masivă a insurgenţilor, în special cei din Uniunea Scriitorilor şi studenţii. Ba mai mult, ele au fost asumate ulterior şi de către guvernul Imre Nagy, instalat legal la conducerea ţării până la intervenţia în forţă a tancurilor sovietice. Existenţa şi influenţa lor nu pot fi negate prin faptul că guvernul Nagy a căzut iar programul revoltei a eşuat. Cele două revendicări ţinteau chiar miezul organizării regimului, aşa că din această perspectivă evenimentele din Ungaria anului 1956 pot fi numite “revoluţie”. Dimpotrivă, evenimentele din Polonia din acelaşi an sunt cele care au dus la reformarea sistemului, ele de fapt putând fi subsumate unei “insurecţii naţionale de inspiraţie democratică”.

Ionuț Iamandi este jurnalist la Radio România Actualități și masterand în “Istoria Comunismului” la Universitatea din București.

Pe când la Budapesta se restabileau ordinea și liniștea…

Știri despre revoluția din Ungaria difuzate la Radio București în octombrie-noiembrie 1956.

24 octombrie

Prima știre despre “tulburările provocate în capitala Ungariei în seara zilei de 23 octombrie de elemente contrarevoluționare” este difuzată pe 24 octombrie în Radiojurnalul de la ora 22.00. Potrivit fișei de emisiune, sunt difuzate două titluri privind evenimentele desfășurate la Budapesta:primul despre ședinta plenară a “Partidului celor ce muncesc din Ungaria” din data de 24 octombrie și cel de-al doilea despre demonstrațiile din capitala ungară. Budapesta ocupă locurile 3 și 4 din Radiojurnal;pe primul loc este vizita delegației guvernului RPR și PRM în Iugoslavia.

Radio Jurnal 22, 00

Blancheta 11

“Budapesta. La 24 octombrie a avut loc o şedinţă plenară a Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria.

Plenara a cooptat ca membri ai Comitetului Central pe tovarăşii:Donathi Ferencz, Losonczi Geza, Lukacs Gyorgy, Munich Ferencz.

Plenara a ales în Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria pe tovarăţii Apro Antal, Gaspar, Sandor, Gero Erno, Hegedus Andras, Kadar Ianos, Kalai Gyula, Kiss Karoly, Kobol Ioszef, Marosan Gyorgy, Nagy Imre, Szanto Zoltan.”

Blancheta 12

“Ca membri supleanţi ai Biroului Politic au fost aleşi tovarășii:Losonczi Geza şi Ronai Sandor.

Plenara a confirmat pe tovarășul Gero Erno ca prim secretar al Comitetului Central şi a ales în secretariatul Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria pe tovarăşii Donathi Ferencz, Kadar Ianos, Kalai Gyula. Comitetul Central a hotărît să propună Prezidiului Republicii Populare Ungare să numească pe tovarășul Imre Nagy preşedinte al Consiliului de Miniştri, iar pe tovarăşul Andras Hegedus prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Plenara Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc”

Blancheta 13

“din Ungaria a însărcinat Biroul Politic să elaboreze neîntîrziat măsurile necesare în vederea rezolvării problemelor care stau în faţa partidului şi a ţării.”

Blancheta 14

“Din nou Budapesta. După cum transmite postul de radio Budapesta în seara zilei de 23 octombrie elemente contrarevoluționare profitînd de o demonstrație a tineretului din capitala Ungariei au provocat tulburări. Bande înarmate au atacat unele clădiri publice, întreprinderi, magazine, comițînd devastări, asasinate și jafuri.

Într-un apel radiodifuzat, tovarășul Imre Nagy, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare a chemat populația să ajute autoritățile la restabilirea ordinei și liniștei în oraș. Guvernul Republicii Populare Ungare a luat măsuri energice pentru restabilirea ordinei și reprimarea”

Blancheta 15

“severă a oricărei încălcări a legalității.

În numeroase telegrame adresate Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria și guvernului, muncitorii din fabricile și uzinele din Budapesta și din alte localități își exprimă profunda lor indignare față de provocarea teroristă a bandelor contrarevoluționare. Ei anunță că au format gărzi muncitorești pentru apărarea întreprinderilor și sprijină acțiunile întreprinse de autorități pentru restabilirea ordinei și liniștei.

În cursul zilei de 24 octombrie postul de radio Budapesta a anunțat că situația se stabilizează în mod rapid.”

25 octombrie

Până la Radiojurnalul de la ora 23.00 nu sunt difuzate știri din Ungaria. La ora 23.00 sunt două headline-uri:“Budapesta:Lucrările plenarei Partidului celor ce muncesc din Ungaria” și “Din nou Budapesta:Evenimentele din Ungaria”, dar textele știrilor lipsesc.

26 octombrie

Radio Jurnal 05, 00

Blancheta 3

“Budapesta. Ieri a avut loc o ședință a Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria în cadrul căreia tovarășul Erno Gero a fost eliberat din funcția de prim secretar al Comitetului Central al partidului. Biroul Politic a desemnat ca prim secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria pe tovarășul Janos Kadar.”

Blancheta 4

“După cum anunță postul de radio Budapesta, situația din Ungaria se îmbunătățește continuu. Rebeliunea contrarevoluționară a fost lichidată. Atacurile armate sînt tot mai izolate. Tot mai multe uzine își reîncep lucrul. S-au luat măsuri pentru restabilirea circulației tramvaielor și autobuzelor. Într-un apel transmis de guvern, se cere populației să reia lucrul în mod normal în instituții și întreprinderi. Un apel similar a adresat și Consiliul Central al Sindicatelor.”

Blancheta 5

“Ieri, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, tovarășul Imre Nagy și primul secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, tovarășul Janos Kadar au rostit cuvîntări la radio Budapesta.

Zilele trecute, a spus printre altele tovarășul Imre Nagy, patria noastră a trăit evenimente tragice. Instigatori contrarevoluționari au pornit un atac armat împotriva orînduririi din Republica noastră populară.

Noua conducere a partidului și guvernului sînt hotărîtesă tragă concluziile și învățămintele cele mai adînci din aceste”

Blancheta 6

“evenimente tragice.

În continuare, tovarășul Imre Nagy a făcut apel la populație să ajute la realizarea politicii guvernului, la reinstaurarea ordinei și liniștei.

În cuvîntul său, tovarășul Janos Kadar, prim secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, a arătat că conducerea partidului este hotărîtă să lichideze atacul armat îndreptat împotriva Republicii Populare. Puterea celor ce muncesc, a clasei muncitoare, a țărănimii, ”

Blancheta 7

“pe care o reprezintă Republica noastră populară-a spus Janos Kadar-este pentru noi un lucru sfînt și trebuie să fie sfînt pentru toți acei care nu doresc ca poporul nostru să fie pus din nou în vechiul jug, pentru cei care nu doresc să se reînvie domnia capitaliștilor, a bancherilor și moșierilor.

Fiți fermi și neșovăitori-a spus Janos Kadar. Apărați puterea populară, statul nostru socialist, viitorul poporului muncitor!”

Buletin de știri 15, 00

Blancheta 8 bis

“Budapesta. După cum transmite postul de radio Budapesta, Ministerul Comerțului și Alimentației a chemat pe lucrătorii din magazinele alimentare și de desfacere a pîinii, pe lucrătorii din brutării, pe conducătorii de vehicule ce transportă alimente și pîine, să depună eforturi pentru aprovizionarea în bune condiții a populației.

Autoritățile iau măsuri energice împotriva elementelor banditești care se dedau la jafuri și atacuri armate.

De asemenea, postul de radio Budapesta a transmis apelul Frontului Patriotic Popular prin care se cere populației să păstreze disciplina și calmul necesar.”

Radio Jurnal 22, 00

Blancheta 4/6 (două numerotări). Blancheta e format A4, ci nu A5 cum sunt cele obișnuite.

“Budapesta. Posturile de radio din R.P. Ungară au transmis astăzi un comunicat al Ministerului de Interne. În scopul de a feri populația de atacurile bandelor contrarevoluționare înarmate, se stabilește ca în afara uzinelor comunale și a brutăriilor celelalte întreprinderi să nu lucreze.

Ministerul Comerțului și Alimentației a chemat pe lucrătorii din magazinele alimentare și de desfacere a pîinii, pe lucrătorii din brutării și pe conducătorii de vehicule ce transportă alimente și pîine să depună eforturi pentru aprovizionarea în bune condiții a populației.

Circulația pe străzi a fost permisă numai ziua.

În unele puncte ale orașului au continuat lupte împotriva bandelor contrarevoluționare.

Referindu-se la fărădelegile comise de bandele de criminali înarmați, postul de radio Budapesta relatează că acestea au atacat spitale și au distrus ambulanțe care transportau răniți.

Guvernul a lansat un apel prin care cheamă pe oamenii muncii să participe la lichidarea tuturor contrarevoluționarilor.

(Cu pixul) În cursul zilei tov. Nagy Imre, președintele guvernului Republicii Populare Ungare, a primit o delegație a oamenilor muncii din Miskolt-Borsod.”

Blancheta 5/7 (doua numerotări). Blancheta este decupată dintr-o foaie A4 obișnuită și are mai multe rânduri decât o blanchetă.

“Tot în cursul după amiezii de astăzi s-a transmis o declarație a Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, în care cere să se pună capăt vărsării de sînge. În această declarație se arată că urmează să se formeze un nou guvern în frunte cu Nagy Imre membru în Biroul Politic al Comitetului Central al partidului celor ce muncesc din Ungaria.

Comitetul Central al partidului celor ce muncesc din Ungaria-spune între altele declarația-stă ferm pe pozițiile democrației socialiste. El este hotarît să apere cuceririle democratice și să nu se abată de la cauza socialismului. Programul său corespunde unirii tuturor patrioților unguri cinstiți.

Comitetul Central al partidului celor ce muncesc din Ungaria-se spune în declarație-nu uită că democrația populară are dușmani înrăiți, gata de orice, și cheamă pe comuniști, pe muncitori, forțele armate, pe foștii partizani, pe apărătorii dîrzi ai puterii populare să procedeze fără milă și să-i nimicească pe aceia care atacă cu arma puterea de stat, și care pînă la termenul fixat nu vor depune armele.”

27 octombrie

Buletin de știri 13, 00

Blancheta 2 bis

“Budapesta. La propunerea Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria precum şi a Preşedinţiei Consiliului General al Frontului Popular Patriotic, prezidiul Republicii Populare Ungare a ales noul guvern al Republicii Populare Ungare în frunte cu Imre Nagy.”

Blancheta 2A

“După cum transmite postul de radio Budapesta, cea mai mare parte a bandelor contrarevoluţionare din capitală au depus armele. Muncitorii din circumscripţiile 8, 9, 12, 13 şi alte circumscripţii au participat alături de unităţile militare la dezarmarea rebelilor.

Grupuri izolate de elemente contrarevoluţionare, care nu au depus încă armele, continuă să opună rezistenţă şi comit noi acţiuni banditeşti, primejduind viaţa cetăţenilor. Unităţi militare ajutate de muncitori înarmaţi, desfăşoarăacţiunea de lichidare a acestor elemente contrarevoluţionare. În oraşul Szob,

Blancheta 2B

“cîteva grupuri înarmate au provocat tulburări. Pentru restabilirea ordinei, muncitorii din Szob, împreună cu armata, dezarmează elementele contrarevoluţionare înarmate.

Preşedintele Consiliului de Miniştri, Imre Nagy, a primit o delegaţie formată din membri ai consiliilor municipale din răsăritul ţării, care l-au asigurat că vor depune toate eforturile pentru a aproviziona capitala cu alimente.

Consiliul popular al orasului Budapesta a adresat mulţumiri muncitorilor de la uzinele comunale si din alimentaţia publică pentru felul exemplar în care şi-au făcut datoria.”

28 octombrie

Radio Jurnal 09, 40

Blancheta 1

“Informaţiile sosite ieri din Budapesta arată ca ultimele focare ale bandelor contrarevoluţionare sînt treptat lichidate şi ordinea se restabileşte în toate cartierele Capitalei.

Poporul maghiar si în primul rînd clasa muncitoare maghiară ale cărei eroice tradiţii de luptă sînt bine cunoscute au reuşit să zdrobească putsulsîngeros deslănţuitde duşmanii puterii populare din Republica Populară Ungară.

Muncitorii, la chemarea partidului şi guvernului, au pus mîna pe arme pentru a apăra cuceririle lor socialiste. Contrarevoluţia, fascismul si-aarătat din nou faţa sahidoasă-oameni nevinovaţi asasinaţi cu sălbăticie, bunuri distruse”

Blancheta 2

“sau jefuite, muzee şi biblioteci incendiate. Popoarele Europei au învăţat în ultimele decenii să cunoască, să identifice şi să urască aceste semne ale morţii şi distrugerii. Le cunoaşte şi le urăşte cu patimă şi poporul maghiar care a avut de suferit sub jugul regimului burghezo-moşieresc.

Încă odatăeşuează socotelile murdare şi absurde!-absurde pentru că nu vor să ţină seama de lecţiile cele mai elementare ale istoriei, ale cercurilor imperialiste care-şi închipuie că roata progresului poate fi întoarsă şi cred că pot smulge libertatea unui popor care a pornit pe drumul socialismului, prin fonduri alocate activităţilor subversive împotriva”

Blancheta 3

“democraţiilor populare, prin provocări şi aţîţări josnice.

Oamenii muncii din ţara noastră, care strîns uniţi în jurul partidului şi guvernului, muncesc pentru a continua dezvoltarea şi înflorirea regimului nostru democrat-popular, pentru construirea socialismului, sînt convinşi că poporul frate maghiar va lichida pînă la capăt această disperată încercare a reacţiunii de a reinstaura domnia capitaliştilor, moşierilor şi a cercurilor imperialiste străine.

Sîntem încredinţaţi că poporul maghiar, vecin şi prieten, clasa muncitoare maghiară, partidul celor ce muncesc din Ungaria”

Blancheta 4

“vor asigura continuarea construcţiei socialiste în Ungaria, consolidarea regimului democrat-popular, reazimul drepturilor şi libertăţilor poporului maghiar, vor întări şi dezvolta prietenia şi colaborarea cu Uniunea Sovietică şi toate celelalte ţări socialiste.

Lupta pentru aceste obiective, corespundeintereselor permanente ale poporului maghiar şi aspiraţiilor celor mai profunde ale maselor de oameni ai muncii din Ungaria care în aceste zile au apărat cu pieptul lor cuceririle revoluţionare ale poporului maghiar, regimul democraţiei populare din Ungaria.

Aceasta luptă este privită cu caldă simpatie şi încredere”

Blancheta 5

“de poporul romîn, de toate poporoale ţărilor socialiste, de toate forţele progresiste ale lumii.”

Blancheta 12

“Comunicatul Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Populare Ungare.

Budapesta.

Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Populare Ungare comunică:

S-au răspîndit zvonuri că armatele sovietice desfăşoară mari operaţiuni la Budapesta. Asemenea afirmaţii sînt false;adevărul este că Armatele Sovietice au dat un ajutor deosebit de preţios, iar în măsura în care luptele au pierdut din intensitate, menţinerea ordinei a fost preluată treptat de către unităţile armatei maghiare.”

29 octombrie

Buletin de ştiri 05, 02

Blancheta 5

“Din nou Praga. Federatia Sindicală Mondială a dat astăzi publicităţii o declaraţie adresată Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În declaraţie se spune:

În ultimele zile au avut loc în Ungaria evenimente foarte serioase, care au tulburat lumea întreagă. Sindicatele ungare sînt membre ale Federaţiei Sindicale Mondiale. Acest fapt, ne-adeterminat să ne adresăm Consiliului de Securitate. Străduindu-se să îşi recapete vechile privilegii, profitînd de libertăţile democratice din Ungaria şi folosindu-se de unele lipsuri şi slăbiciuni în economie, au dezlănţuit un putch

Blancheta 6

“sîngeros. În momentul în care guvernul cu sprijinul sindicatelor a luat o serie de măsuri în vederea îmbunătăţirii situaţiei în interesul maselor de oameni ai muncii, grupurile contra-revoluţionare au încercat să împiedice înfăptuirea lor.

Aceste bande sprijinite de reacţiunea internaţională, care le trimite ordine şi armament, încurajate de întreaga presă capitalistă, care a fost însărcinată să desorientezeopinia publică după un plan dinainte pregătit, au trecut la acţiuni subversive în vederea răsturnării cu forţa a regimului de democraţie populară.”

Blancheta 7

“Aceşti oameni au dat foc şi au distrus tezaurul naţional, precum şi clădirile publice, au deteriorat maşinile în uzine, au distrus avutul statului, au jefuit magazinele. Ei au pătruns în casele muncitorilor, au ucis oameni ai muncii, activişti sindicali, fără să se dea în lături chiar de la asasinarea unor femei şi copii. Este neîndoielnic că aceste bande teroriste au încercat să restabilească orînduirea Ungariei feudale sărăcăcioase şi înapoiate, care a fost aliata lui Hitler.

Împotriva acestor grupuri contrarevoluţionare au luat atitudine oamenii muncii şi toţi ungurii care urăsc teroarea şi fascismul. Consiliul de Securitate va înţelege în felul acesta de ce Federaţia Sindicală Mondială i-a salutat pe oamenii muncii din Ungaria care au luptat împotriva teroriştilor, au apărat”

Blancheta 8

“uzinele lor şi păzit avutul naţional, şi de ce Federaţia Sindicală Mondială i-a asigurat de solidaritatea deplină şi călduroasă a oamenilor muncii şi a tuturor forţelor democrate şi progresiste din lumea întreagă.

Federaţia Sindicală Mondială consideră de datoria ei să declare Consiliului de Securitate că oamenii muncii din Ungaria şi sindicatele lor împreună cu întregul popor ungar vor putea să zădărnicească singuri planurile reacţiunii interne şi externe şi, învingînd toate piedicile, vor putea să asigure construirea socialismului, prosperitatea economiei, progresul social şi dezvoltarea libertăţilor democrate în ţara lor. În numele Federaţiei”

Blancheta 9

“Sindicale Mondiale Louis Saillant secretar general al FSM.”

Blancheta 13

“Budapesta. (Adăugare cu creionul:În cursul după amiezii de ieri Consiliul de Miniştri s-a întrunit în prima sa şedinţă. El a aprobat declaraţia guvernamentală şi a examinat o serie de probleme. Adăugire încheiată).

Tot ieri după amiază tovarăşul Nagy Imre preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Ungare, a rostit o cuvîntare la radio, în care a prezentat programul guvernului.

Radio Budapesta a transmis un comunicat al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, care s-a întrunit ieri.

Potrivit acestui comunicat, Comitetul Central al partidului celor ce muncesc din Ungaria a aprobat declaraţia făcută de guvern, chemînd pe toţi membrii de partid să contribuie la realizarea programului prezentat de preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Ungare.”

Blancheta 14

“Totodată, în comunicatul difuzat prin Radio Budapesta, se arată că avînd în vedere situaţia excepţională din Ungaria, Comitetul Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria transmite împuternicirea primită de la Congresul al III-lea de a conduce partidul, unui prezidiu, compus din 6 membri, avînd ca preşedinte pe tovarăşul Kadar Ianoş, şi ca membri pe tovarăşii Apro Antal, Kiş Karol, Munich Ferenţ, Nagy Imre, Szanto Zoltan.

Împuternicirea prezidiului este valabilă pînă la Congresul al IV-lea. În munca sa prezidiul se sprijină pe Comitetul Central şi pe biroul politic.

(Adăugare cu creionul:Din nou Budapesta. După cum a a transmis ieri seară postul de radio Budapesta, nu au mai avut loc lupte armate. Autorităţile publice şi armata, restabilesc ordinea).

Buletin de stiri 17, 30

Blancheta 10

“Din nou Budapesta. După cum transmite postul de radio Budapesta, oamenii muncii din capitala Ungariei şi din întreaga ţară se declară de acord cu măsurile guvernului în vederea normalizării vieţii economice.

Azi dimineaţă a fost reluată munca pe şantierul naval “Gheorghe Gheorghiu-Dej” şi într-o serie de alte întreprinderi din Budapesta.”

Buletin de știri 22, 00

Blancheta 5, format A4

“Budapesta. După cum transmite postul de radio Budapesta, viaţa capitalei ungare se normalizează cu paşi repezi. În fabrici şi uzine a reînceput munca.

Ţăranii muncitori din diferite localităţi ale ţării au trimis importante cantităţi de alimente pentru aprovizionarea cetăţenilor Budapestei.

După cum transmite Radio Budapesta, circulaţia pe căile ferate din Ungaria a fost reluată aproape în întregime.

Organizaţia de tineret DISZ a adresat un apel tineretului maghiar. În apel se arată printre altele că sarcina principala a tineretului în aceste zile este participarea sporită în producţie şi ajutorul pe care-l poate da în repararea grabnică a distrugerilor cauzate de evenimentele din ultimele zile.”

30 octombrie

Buletin de știri 15, 30

Blancheta 4

“După cum transmite postul de radio Budapesta, capitala Republicii Populare Ungare își reia viața normală. Circulația de pe podurile de peste Dunăre s-a redeschis. Numeroase brigăzi de muncitori refac liniile de tramvai și rețelele electrice deteriorate.

Lucrul a fost reluat în întreprinderi;s-au deschis magazinele alimentare. Din provincie au sosit importante cantități de alimente.”

Blancheta 5

“Organizația din Budapesta a Partidului Celor ce Muncesc din Ungaria a chemat pe comuniști să se înroleze în unități care au ca sarcină restabilirea ordinei și apărarea puterii muncitorilor.”

Blancheta 6

“Radio Budapesta a anunțat că azi la ora 11 au aterizat în capitala ungară avioanele care transportau medicamentele, substituientul de sînge și materialele sanitare, trimise de Crucea Roșie din Republica Populară Romînă în ajutorul poporului maghiar.”

Radio Jurnal 16, 00

Blancheta 8

“(...) Postul de radio Budapesta a anunțat azi dimineață că ministrul apărării naționale a lansat un nou apel către rebelii unguri, cerîndu-le să depună armele înainte de ora 9.

Odată cu instaurarea ordinei la Budapesta, trupele sovietice au început să se reîntoarcă la garnizoanele lor. Într-un comunicat al ministrului Apărării Naționale se arată că sarcina menținerii păcii și ordinei este preluată de armata ungară, ”

Blancheta 9

“de poliție și de unități formate din muncitori unguri.”

Radio Jurnal 22, 00

Blancheta 5

“Budapesta. Postul de radio Budapesta a transmis azi cuvîntarea președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, Imre Nagy. În această cuvîntare s-a anunțat că în sînul guvernului s-a constituit un cabinet restrîns format din reprezentanți ai mai multor partide. Din acest cabinet restrîns fac parte:Nagy Imre, Tildy Zoltan, Kovacs Bela, Erdely Ferenc, Kadar Janos, Losonci Geza și persoanele care vor fi desemnate de partidul social democrat.

După aceasta s-au transmis cuvîntările lui Tildy Zoltan, Erdei Ferenc și Kadar Janos.”

31 octombrie

Radio Jurnal 16, 00

Este transmisă pe 15 blanchete “Declarația Guvernului URSS cu privire la bazele dezvoltării și întăririi prieteniei și colaborării între URSS și celelalte țări socialiste” transcrisă în Anexa 1 “Declarația”.

Radio Jurnal 17, 30

Blancheta 8

”Postul de radio Budapesta anunţă că, începînd de azi dimineaţă interdicţiile privind circulaţia au fost ridicate la Budapesta.

În cursul nopţii, postul de radio a transmis o declaraţie a preşedintelui Consiliului de Miniştri, Nagy Imre, în care se anunţă formarea de gărzi naţionale.

Kadar Ianoş, prim secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, a făcut apel la comunişti să fie exemple în muncă pentru restabilirea ordinei şi reînceperea producţiei.”

Buletin de ştiri 18, 55

Blancheta 5

“După cum transmite postul de radio Dresda, grupe ale serviciului secret american şi grupe contrarevoluţionare încearcă să treacă graniţa austro-ungară pentru a instiga la noi revolte şi vărsări de sînge. Conform ştirilor apărute în presa austriacă, în anumite puncte de graniţă s-au înfiinţat adevărate cartiere generale ale fasciştilor, care, sub directa conducere a centrelor fasciste aflate în solda spionajului american, aduc în Ungaria, din Bavaria şi alte părţi ale Germaniei Occidentale, grupuri contrarevoluţionare.”

1 noiembrie

Radio Jurnal 7, 00

Blancheta 13

“La Budapesta cea mai mare parte a întreprinderilor nu şi-au reluat activitatea. Muncitorii de la numeroase fabrici sînt gata să înceapă lucrul pentru înlăturarea distrugerilor.

La fabrica de vagoane şi maşini “Ganz” muncitorii au hotărît să lucreze la repunerea în circulaţie a tramvaielor. Serviciile poştale au început să funcţioneze. Spre seară circulaţia pe străzi a început să fie mai animată. Trupele sovietice au fost retrase din Budapesta. Potrivit relatărilor posturilor de radio, în unele puncte ale oraşului se aud focuri de armă. Pe unele străzi sînt arse pe rug cărţi. Se anunţă”

Blancheta 14

“că în diferite oraşe din Ungaria se reorganizează vechile partide politice. Reprezentanţi ai Partidului Social Democrat au anunţat pe preşedintele Consiliului de Miniştri, Imre Nagy, că acceptă să-şi desemneze participanţii în guvernul de coaliţie.”

Buletin de ştiri 13, 00

Blancheta 5A

“Haga. Agenţia France Presse transmite:

Ministrul Olandei la Budapesta a declarat că trupele sovietice părăsesc Budapesta în timp ce populaţia se află într-o stare de agitaţie în care domină naţionalismul şi anticomunismul. Ministrul olandez consideră pe de altă parte că guvernul Nagy este foarte nestabil, că haosul politic este total şi că mai multe partide prezintă acum programe diferite. El a adăugat că aprovizionarea Budapestei este destul de bună.”

2 noiembrie

Radio Jurnal 5, 02

Blancheta 16

“Budapesta. Corespondenţii de presă relatează că în aceste zile, la Budapesta şi în alte localităţi din Ungaria, elemente contrarevoluţionare au săvîrşit numeroase acte de vandalism şi crime de o ferocitate rar întîlnită. Astfel corespondentul ziarului polonez “Tribuna Ludu” Wolicki, scrie că “acţiunile huliganice de felul jafurilor şi linşajelor bestiale, se înmulţesc, în special la Buda”.

Agenţia americană Associated Press relatează că în cursul zilei de miercuri, 130 de militari din trupele de securitate au fost ucişi în bătăi, după ce au fost spînzuraţi cu capul în”

Blancheta 17

“jos. Aceeaşi agenţie reproduce declaraţiile unor martori care au văzut pe străzile Budapestei criminali stropind cu benzină cadavrele a 40 de persoane pe care le împuşcaseră şi cărora apoi le-au dat foc.”

Blancheta 18

“Postul de radio al Berlinului democrat relatează că grupuri contrarevoluţionare, care au trecut frontiera ungară venind din Austria şi Germania occidentală, au atacat activişti de partid din fabrici şi cooperative agricole de producţie situate în partea apuseană a Ungariei. Au fost incendiate librării. Pe multe străzi continuă să ardă pe rug cărţi progresiste. Printre clădirile mistuite de incendii se află şi Muzeul Naţional, a cărui distrugere reprezintă o pierdere ireparabilă pentru tezaurul culturii maghiare.

În cursul zilei de miercuri, monumentul eroilor sovietici a fost aruncat de pe soclul său, iar emblemele Republicii Populare”

Blancheta 19

“Ungare, care împodobeau podurile de peste Dunăre, au fost sfărîmate.

În mai multe cartiere ale oraşului s-au semnalat atacuri banditeşti asupra magazinelor, săvîrşite de indivizi eliberaţi din închisori.”

Blancheta 20

“După cum rezultă din ştirile transmise de posturile de radio din Ungaria, situaţia din această ţară este îngrijorătoare. În unele comunicate transmise de radio se cere muncitorilor să se prezinte la lucru, în altele sunt chemaţi să continue greva. În ultimele două zile s-au înfiinţat mai multe partide care reprezintă interese opuse intereselor clasei muncitoare şi poporului maghiar. La una din întrunirile partidului micilor agrarieni, s-a cerut un program de despăgubiri pentru industriașii expropriaţi.

În cursul zilei de ieri, preşedintele Consiliului de Miniştri, Imre Nagy, a primit pe corespondenţii unor ziare şi societăţi”

Blancheta 21

“de radio engleze şi americane. Unul din ziariştii americani a întrebat dacă este posibil ca Ungaria să devină o ţară neutră. Ceea ce în răspunsul dat ieri de Imre Nagy a fost enunţat doar ca “o problemă ce se va pune mai devreme sau mai tîrziu”, a fost comunicat astăzi ca o hotărîre a guvernului maghiar. Într-o cuvîntare radiodifuzată, Imre Nagy a anunţat că guvernul declară neutralitatea Ungariei.

Într-o altă ştire se anunţă că Ungaria denunţă tratatul de la Varşovia. Opinia publică priveşte toate acestea ca rezultat al acţiunilor forţelor reacţionare, interne şi externe, care urmăreau de multă vreme ruperea Ungariei de lagărul socialist şi”

Blancheta 22

“care doresc ca Ungaria să fie lipsită de prieteni devotaţi, primejduind astfel grav independenţa ţării, cuceririle democratice şi socialiste ale poporului maghiar.”

Buletin de ştiri 15, 30

Blancheta 6.

“Agenţia Reuter transmite că “în primele ore ale zilei de azi pe străzile Budapestei s-au auzit din nou schimburi violente de focuri de armă. Pe străzi s-au ridicat baricade şi se auzeau răpăitul mitralierelor”.

După denunţarea Tratatului de la Varşovia, de către guvernul Imre Nagy, situaţia a devenit extrem de grea pentru poporul maghiar. Rebelii din Gyor au cerut demiterea lui Imre Nagy. Cercurile ultra reacţionare cer constituirea unui nou guvern condus de cardinalul Mindszenty, eliberat din închisoare de oamenii lui Bela Kiraly şi repus de actualul guvern în funcţia de primat.”

Blancheta 7

“Conducerea armatei ungare a fost preluată de elemente ostile regimului de democraţie populară. Agenţia France Presse subliniază că “noul comandant militar al Budapestei, generalul Bela Kiraly, formase în armată un nucleu anticomunist constituit din elemente ale vechiului Honved”.

Elementele contrarevoluţionare primesc continuu întăriri din afară. Postul de radio al Berlinului democrat relatează că numeroase avioane engleze şi vest-germane, care aterizează la Budapesta, aduc armament şi grupuri de fascişti notorii. Corespondentul postului de radio a fost informat că însuşi Horthy este în drum spre Ungaria.”

Blancheta 8

“Agenţia MTI a transmis un discurs al ministrului de Stat Janos Kadar, fostul prim-secretar al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, care a anunţat dizolvarea partidului. Janos Kadar a anunţat totodată crearea unui nou partid care se va numi “Partidul socialist muncitoresc ungar”.

Agenţia MTI a relatat că sediul din Budapesta al Partidului celor ce muncesc din Ungaria a fost preluat de partidul micilor agrarieni. Ziarul “Szabad Nep” nu mai apare de câteva zile. Clădirea în care funcţiona redacţia lui a trecut în patrimoniul unuia dintre noile ziare burgheze. S-a anunţat”

Blancheta 9

Editarea unui noui ziar intitulat “Nep Szabadsag”, organ al noului partid “socialist muncitoresc ungar”.”

Radio Jurnal 22, 00

Blancheta 18

“Într-un comentariu consacrat situaţiei din Ungaria, unul dintre trimişii speciali ai Agenţiei oficiale franceze de presă (France Presse) scrie între altele:“Este incontestabil că de pe acum un mare număr de emigranţi unguri au sosit la Budapesta unde desfăşoară o intensă activitate politică”. Persoanele la care se referă ziaristul francez sînt:vechi horthyşti, salasişti, colaboraţionişti hitlerişti.

Corespondentul Agenţiei France Presse adaugă că la”

Blancheta 19

“Budapesta se aşteaptă sosirea lui Imre Kovacs, aflat în prezent în Statele Unite şi a lui Ferentz Nagy.

După cum se ştie aceşti doi lideri pro-fascişti au dus ani îndelungaţi o activitate ostilă Ungariei democrat-populare.”

Blancheta 20

“Sub titlul “Escadrile de avioane se îndreaptă către Ungaria” ziarul austriac Ostereichische Volktimme publică un articol în care se spune printre altele:“Aproape continuu de pe aerodromurile austriece pornesc spre Budapesta escadrile de avioane. Nu e vorba numai de medicamente, aşa cum pretind informaţiile din sursă oficială;cu numărul de avioane care iau zilnic calea Budapestei, ar putea aproviziona cu medicamente un continent întreg. În realitate, observatorii s-au putut convinge că spre Ungaria se îndreaptă sute de militari unguri fugiţi de ani de zile în ţările din Occident, foşti ofiţeri ai armatei”

Blancheta 21

“hortiste, foşti ofiţeri hitlerişti şi alţii. Printre avioanele care pleacă spre Budapesta se pot distinge aparate ale grănicerilor vest-germani, aparate britanice şi altele”-subliniază ziarul vienez Ostereichische Volktimme. Ziarul adaugă de asemenea detalii în legătură cu centrul de spionaj american organizat la Salzburg şi îndreptat împotriva Ungariei. “Majoritatea aşa-ziselor “staţii de radio libere” care activează în prezent ăn Ungaria sînt staţii americane transportabile şi aduse din Salzburg”, arată ziarul.”

Radio Jurnal 23, 00

Pe blancheta 1 începe un reportaj de la vizita lui Gheorghe Apostol, “membru în Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, preşedintele Consiliului Central al Sindicatelor” la Atelierele CFR-Griviţa Roşie pentru a se adresa ceferiştilor care doreau “să salute recenta hotărîre privind îmbunătăţirea sistemului de salarizare şi pensii”.

După ce descrie atmosfera şi declaraţiile, pe blancheta 6 crainicul citeşte că “un loc important în expunerea (lui Gheorghe Apostol, n.n.) l-a ocupat analiza unor probleme actuale ale vieţii internaţionale.”

Blancheta 7

“Poporul nostru a luat cunoştinţă cu mîhnire de gravele evenimente ce se petrec în ţara vecină Republica Populară Ungară. Poporul nostru este legat de poporul frate maghiar prin vechi tradiţii de luptă comună pentru libertate şi socialism. Ostaşii romîni alături de ostaşii sovietici şi-au vărsat sîngele pe pămîntul Ungariei izgonind pe hitlerişti şi hortişti, duşmani de moarte ai poporului maghiar. Oamenii muncii din Republica Populară Ungară care au dobîndit succese însemnate în făurirea orîndurii democrat-populare au pus în mod just problema lichidării serioaselor lipsuri ce s-au făcut simţite în construcţia”

Blancheta 8

“economică şi de stat. La această mişcare justă şi progresistă s-au alăturat rapid forţele negre ale contrarevoluţiei care cu sprijinul reacţiunii internaţionale încearcă să restaureze vechile orînduieli capitalisto-moşiereşti în Ungaria. Acele forţe ale oamenilor muncii din Ungaria care se împotrivesc acţiunilor contrarevoluţiei se bucură de aprobarea şi sprijinul cald al poporului muncitor romîn. Evenimentele din Ungaria permit să se tragă concluzii importante, în legătură cu acţiunile forţelor reacţionare. Tovarăşul Gheorghe Apostol a scos în relief justeţea chemărilor la vigilenţă revoluţionară făcută în cadrul mitingului de numeroşi vorbitori.”

3 noiembrie

Radio Jurnal 5, 00

Blancheta 28

“Budapesta. Budapesta şi alte localităţi din Ungaria continuă să fie teatrul unor tragice evenimente.

După cum transmite agenţia Reuter, “în zorii zilei de joi pe străzile Budapestei s-au auzit din nou violente schimburi de focuri. Pe străzi au fost ridicate baricade şi se auzea răpăitul mitralierelor”.

Bandele contrarevoluţionare au comis în ultimele zile crime şi samavolnicii monstruoase. Ele au săvîrşit masacre în masă, au asasinat în mod bestial militanţi pe tărîm obştesc. După cum relata Agenţia France Presse, încă cu două zile în urmă numărul”

Blancheta 29

“morţilor se ridica la peste 3.000 de oameni, iar al răniţilor la peste 10.000.

Ofiţeri horthyşti, soldaţi şi ofiţeri unguri care au servit în armata hitleristă continuă să sosească în ţară. După cum relatează postul de radio din Berlinul democrat, sute de foşti ofiţeri maghiari care s-au refugiat după cel de-al doilea război mondial în Austria, se strîng la graniţa cu Ungaria pentru a fi transportaţi acolo ca “muncitori”. Aceşti aşa-zişi muncitori, arată postul de radio citat, sînt luaţi în primire de anumiţi domni care vorbesc englezeşte şi trimişi la Budapesta.”

Radio Jurnal 7, 00

Blancheta 21

“Cu cîteva zile în urmă postul de radio Budapesta “Kossuth Liber” se ridica împotriva desinformării, anunţînd că microfonul său va difuza numai adevărul.

Ori, urmărind ştirile transmise de acest post, ca şi de confraţii săi care emit din alte oraşe maghiare, se vede că pentru redactorii respectivi este mult mai uşor să ia un astfel de angajament decît să-l respecte.

Într-adevăr, ocupîndu-se de ţara noastră, posturile “Kossuth Liber” şi “Miskolc” transmit o serie de pseudo-informaţii, pe cît de necorespunzătoare realităţii, pe atît de neîntîmplător ticluite.”

Blancheta 22

“Astfel cu adîncă surprindere şi regret am putut constata că postul “Kossuth Liber” coboară nivelul emisiei sale pînă la a inventa măsuri despre o presupusă interzicere a accesului în unele oraşe romîneşti. Este uşor de înţeles cum pot primi o asemenea “ştire” numeroşii călători care se deplasează zilnic fără nici o restricţie prin ţară.

Cu stupoare am putut auzi de asemenea cum-întrecîndu-şi confratele-postul de radio “Miskolc” se pretează la aserţiuni fanteziste ca cele privitoare la pretinse demonstraţii de sute de mii de oameni în Bucureşti şi la”

Blancheta 23

“măsuri de interzicere a circulaţiei pe străzi, măsuri care s-ar fi luat de către autorităţile noastre.

Este de prisos să subliniem ridicolul unor asemenea invenţii ca şi legitima indignare manifestată de bucureşteni şi de locuitorii din restul ţării, care au constatat cum viaţa lor-desfăşurată pe deplin normal-este înfăţişată vădit tendenţios. Socotim că, în măsura în care consecvenţa şi respectul propriei demnităţi profesionale interesează pe redactorii postului Budapesta, aceştia au elementara datorie de a rectifica ştirile false strecurate la microfoanele maghiare, ştiri pe cît de absurde, pe atît de”

Blancheta 24

“compromiţătoare, exclusiv pentru transmiţătorii lor.”

Blancheta 25

“Din numeroasele ştiri transmise fie de corespondenţii occidentali din Budapesta, fie de posturile de radio maghiare, rezultă că în întreaga Ungarie populaţia suferă din ce în ce mai acut din cauza haosului ce domneşte în întreaga ţară. Lipsa de alimente şi de combustibil, paralizarea transporturilor şi telecomunicaţiilor, agravează şi mai mult suferinţele populaţiei.

Postul de radio Budapesta a difuzat azi un apel transmis de numeroase familii cu copii mici care cer ca întreprinderile de gaze să înceapă lucrul pentru a nu mai lăsa copii să sufere de frig. Un alt apel se adresează funcţionarilor de la calea”

Blancheta 26

“ferată cerîndu-le să reînceapă lucrul. Arătîndu-se că autobuzele nu pot circula din cauza lipsei de combustibil, rafinăriile sînt chemate să îşi reia activitatea. Centrala electrică din Budapesta solicită-la rîndul său-de la minerii din Pecs, cărbunii fără de care capitala va rămîne curînd în întuneric. Rezervele de făină ale brutăriilor sunt pe terminate-anunţă postul Budapesta. Morile sînt chemate să înceapă lucrul. Un apel disperat este adresat pe aceeaşi cale şi funcţionarilor din sectoarele de poştă şi telegraf.

Colonelul Maleter, prim locţiitor al ministrului armatei, a fost nevoit să recunoască faptul că haosul actual face ca Ungaria să piardă zilnic uriaşa sumă de trei sute de milioane de forinţi.”

Buletin de ştiri 15, 30

Blancheta 11

“Budapesta. Evenimentele sîngeroase din Ungaria au intrat în a 11-a zi. Potrivit ştirilor transmise de postul de radio Miskolc în cursul nopţii de vineri spre sîmbătă, pe străzile Budapestei au reînceput luptele. Agenţia United Press anunţă că rebelii au ocupat clădirea Ministerului de Externe din Budapesta. Geza Losonczy, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, a făcut unele aluzii în sensul că în dimineaţa zilei de azi se va trece la acţiune împotriva acestor elemente.

Desele apeluri pentru reluarea lucrului, lansate de guvern prin posturile de radio ungare ca şi de diferitele “comitete revoluţionare” dovedesc că în numeroase sectoare de muncă”

Blancheta 12

“activitatea nu a fost reluată. Această situaţie se resfrîngeîn mod dureros asupra economiei ungare şi asupra aprovizionării populaţiei. Un corespondent al radiodifuziunii poloneze aprecia într-o corespondenţă transmisă aseară că continuarea inactivităţii întreprinderilor se poate solda cu o catastrofă economică.

Pe plan politic, situaţia continuă să rămînă haotică. Noile partide burgheze desfăşoară o activitate febrilă pentru a-şi întări poziţiile. Reacţiunea clericală îşi intensifică activitatea.

După cum transmite postul de radio Praga, o delegaţie de”

Blancheta 13

“mineri şi ţărani a prezentat lui Imre Nagy o serie de revendicări între care cererea ca “guvernul să depună toate eforturile pentru restabilirea ordinei şi normalizarea vieţii şi să ia măsuri împotriva oricărei nelegiuiri”. Delegaţia a condamnat cu asprime guvernul, care în loc să depună o activitate de conducere se ocupă de organizarea de noi partide politice. Delegaţia a protestat împotriva încercărilor de a se restitui pămînturile moşierilor.

Asasinatele în masă comise de bande contrarevoluţionare împotriva militanţilor pe tărîm obştesc şi a populaţiei paşnice sînt atît de monstruoase, încît Crucea Roşie Internaţională”

Blancheta 14

“a lansat un apel adresat Ungariei, în care sînt amintite obligaţiile ce decurg din acordul internaţional semnat şi de această ţară, şi anume:respectarea populaţiei civile, cruţarea prizonierilor şi îngrijirea răniţilor.”

Radio Jurnal 16, 00

Blancheta 1

“Preluare din ziarul “Scînteia”, 3 noiembrie 1956. Muncitorii, inginerii, tehnicienii şi funcţionarii maghiari şi romîni ai fabricii de mobilă “Simo Geza”, cît şi delegaţi ai muncitorilor din alte întreprinderi din oraşul Tîrgu Mureş, s-au adunat în hala fabricii pentru a-şi exprima solidaritatea cu clasa muncitoare din Ungaria.

La sfîrşitul mitingului, în cadrul căruia au luat cuvîntul numeroşi vorbitori, adunarea a adresat Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn o rezoluţie, în care se spune printre altele:

“Noi, oamenii muncii de la fabrica de mobilă “Simo Geza” ascultăm la radio, de cîteva zile, cu profundă consternare şi”

Blancheta 2

“indignare, ştirile care anunţă lumii întregi loviturile grele pe care le suferă poporul muncitor al Republicii Populare Ungare.

Criminalele acţiuni teroriste ale bandelor contrarevoluţionare, în ţara în care clasa muncitoare, ţărănimea muncitoare şi intelectualitatea, ataşată de popor se străduiesc cu eforturi eroice, de 12 ani de zile, să construiască o lume nouă, o viaţă nouă, au reînviat forţele contrarevoluţionare şi acum pe străzile Budapestei, curge în şiroaie sîngele celor mai buni luptători comunişti ai clasei muncitoare maghiare şi sîngele acelora care s-au angajat la luptă eroică, încă pentru Republica Sovietică Maghiară din 1919.”

Blancheta 3

“Evenimentele din Ungaria au înteţit şi mai mult în inimile noastre ura împotriva oricăror provocări naţionaliste şi şovine.

Ne mai aducem bine aminte cum au străpuns săbiile lucioase ale hortiştilor inimile bărbaţilor, femeilor şi sugarilor romîni la Ordigkut, după cum ne amintim şi de felul cum au decapitat cu securea gărzile maniste secui nevinovaţi la Aita Seacă şi Sîndominic.

Nu vom uita nici pe cei care au eliberat pămîntul şi oraşul nostru, atît de bandele hortiste cît şi de cele maniste.

În perioada întunecată a regimului burghezo-moşieresc, ”

Blancheta 4

“partidul revoluţionar al clasei muncitoare a fost unica forţă în stare să inspire credinţă şi speranţă, şi care-luptînd pentru îngrăţire-apărat oamenii muncii de ambele naţionalităţi împotriva fascismului maghiar şi romîn. Patriotismul nostru-se spune în rezoluţia oamenilor muncii maghiari şi romîni de la fabrica “Simo Geza” din Tîrgu Mureş-e dictat de convingerea noastră. Iubim patria noastră comună, Republica Populară Romînă, căci această patrie e căminul nostru, în care viaţa naţionalităţilor conlocuitoare, deci şi a oamenilor muncii maghiari din Romînia, a primit un nou înţeles, noi perspective.

Protestul nostru împotriva crimelor comise de bandiţii”

Blancheta 5

“contrarevoluţionari emană din inimile noastre.

Protestul emană din inimile noastre, căci ştim şi declarăm cu profundă convingere că nu există azi cauză mai sfîntă, mai scumpă nouă, decît cauza clasei muncitoare. Orînduirea democrat-populară reprezintă puterea noastră, puterea muncitorilor, a ţărănimii muncitoare, intelectualităţii legate de popor.

Această putere este mai sfîntă şi mai presus de orice.

Sîntem ferm convinşi că clasa muncitoare şi poporul muncitor dun Ungaria, care nu odatăau nimicit bandele contrarevoluţionare, vor găsi puterea necesară pentru a zădărnici planurile reacţiunii interne şi externe.”

Buletin de ştiri 18, 55

Blancheta 4 bis

“Budapesta. Astăzi s-a anunţat constituirea unui nou guvern maghiar. După cum transmite Radio Budapesta, noul guvern a fost format sub preşedinţia lui Imre Nagy-care deţine şi portofoliul externelor şi cuprinde 7 miniştri de stat:Zoltan Tildy, lider al partidului micilor agrarieni, Covacs Bela (mic agrarian), Szabo Istvan, Ketly Ana (preşedinta Partidului Social-Democrat), Kelemen Gyula (social-democrat), FicherIosef, Bibo Istvan, Farcas Ferenc, Losonczy Geza şi Kadar Ianos, ultimii doi reprezentînd noul partid socialist muncitoresc ungar.”

Blancheta 4C

“Din guvern face de asemenea parte colonelul Pal Maleter, avansat ieri la gradul de general maior şi numit astăzi ministru al armatei, care a avut un rol de frunte în organizarea rebeliunii armate.

În afară de ministrul de externe şi cel al armatei, celorlalte ministere nu li s-au desemnat titulari. Potrivit postului de radio Budapesta, guvernul va numi la celelalte ministere locţiitori, care vor avea sarcina de a aplica hotărîrile Consiliului de Miniştri.

După cum se vede, din noul guvern au fost scoşi Ferenc Munich, Gyorgy Lucaci, Erich Molnar, Antal Apro, Horwath Imre, generalul Carol Ianza şi alţii, care reprezentau partidul celor ce muncesc din Ungaria, partid recent dizolvat.”

Blancheta 4D

“În schimb, se remarcă că noul guvern se caracterizează printr-o importantă participare a micilor agrarieni, a partidului social-democrat şi a altor partide recent înfiinţate.”

Radio Jurnal 23, 00

Blancheta 5

“New York. ieri, la cererea Statelor Unite, Angliei şi Franţei a fost convocată şedinţa Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru examinarea problemei “situaţia din Ungaria”.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate în legătură cu situaţia din Ungaria au ca scop să servească drept perdea de fum la adăpostul căreia se înfăptuieşte agresiunea anglo-franceză în zona Canalului de Suez. Luînd cuvîntul, ”

Blancheta 6

“reprezentantul Angliei, Dixon, a declarat direct că “nu trebuie să se concentreze întreaga atenţie asupra evenimentelor din Orientul Apropiat”.

În afară de aceasta, se ştie bine că cercurile guvernante din Statele Unite sînt extrem de interesate să aţîţe în presa americană campania în jurul problemei ungare în ultimele zile înainte de alegerile prezidenţiale.

Ca vorbitori principali la şedinţa Consiliului au fost lansaţi reprezentantul Cubei şi ciankaişistul care s-a specializat de multîn calomnii la adresa Uniunii Sovietice. Nu mai prejos s-a situat în denaturarea grosolană a faptelor”

Blancheta 7

“reprezentantul Franţei.

La şedinţa de ieri a Consiliului, la fel ca şi în şedinţa din 28 octombrie, care a fost consacrată de asemenea problemei “situaţia din Ungaria”, nu a fost prezentată nici o rezoluţie. Aceasta a confirmat încă odatăcă convocarea urgentă a Consiliului de Securitate în problema Ungariei este o manevră a agresorilor menită să abată atenţia.

Consiliul de Securitate a adoptat o singură hotărîre:să se întrunească din nou astăzi pentru continuarea discuţiilor. Iniţiatorii acestei hotărîri caută cu insistenţă să zădărnicească sau să”

Blancheta 8

“tergiverseze şedinţa Adunării Generale în legătură cu continuarea agresiunii împotriva Egiptului.

La sfîrşitul şedinţei Consiliului de Securitate a luat cuvîntul reprezentantul Uniunii Sovietice-Sobolev.”

4 noiembrie

Buletin de ştiri 6, 30

Blancheta 18

“Budapesta. Din informaţiile transmise de posturile de radio maghiare, ca şi din materialele publicate în ziarele ungureşti nou apărute, rezultă că samavolniciile, liberul-plac, vandalismele şi masacrele continuă să bîntuie în ţară. Postul de radio Kossuth Liber a transmis un apel al avocaţilor maghiari, prin care aceştia condamnă ceea ce ei numesc “procedeul de a face dreptate de unul singur”.

La rîndul său noul ziar Nep Szabadsag a publicat şi comentat apelul Crucii Roşii internaţionale, prin care acest for atrage atenţia Ungariei asupra convenţiei din 1954, potrivit căreia nici o persoană nu poate fi judecată fără o procedură juridică”

Blancheta 19

“prealabilă.

“Trebuie să recunoaştem-scrie ziarul-că apelul Crucii Roşii internaţionale nu a fost lansat întâmplător. În ţară circulă ştiri despre ilegalităţile comise la Budapesta şi în provincie.”

La rîndul său, ziarul Kiş Ujsag face apel la cetăţeni, chemîndu-i să împiedice ceea ce el însuşi denumeşte “actele ilegale de teroare”.”

Radio Jurnal 13, 00

Blancheta 1

“Formarea guvernului revoluţionar muncitoresc-ţărănesc în Ungaria.

În Ungaria au loc evenimente deosebit de importante.

După cum transmit posturi de radio din Ungaria, s-a format un guvern revoluţionar muncitoresc-ţărănesc în frunte cu Ianos Kadar, Gyorgy Maroşan, Antal Apro, Sandor Ronay, Istvan Kosa, Ferenc Munich.

Guvernul a elaborat un program care prevede între altele:

Apărarea regimului democrat popular şi socialist împotriva oricărui atac, asigurarea realizărilor socialiste şi a progresului pe drumul socialismului, prietenie cu toate ţările”

Blancheta 2

“Socialiste, colaborare paşnică cu toate ţările indiferent de orînduirea lor socială.

Guvernul revoluţionar muncitoresc-ţărănesc a chemat pe muncitori, pe ţărani, pe ostaşi să lupte pentru restabilirea ordinei şi dezarmarea contrarevoluţionarilor. În acelaşi timp guvernul a cerut comandamentului trupelor sovietice din Ungaria să ajute la restabilirea ordinei.”

Urmează 11 blanchete nenumerotate, transcrise în Anexa 2 “Proclamația”.

Buletin de ştiri 14, 00

Blancheta 4, format A4

“Moscova. În editorialul de azi consacrat situaţiei din Ungaria, Pravda scrie printre altele:“Este limpede că Imre Nagy nu poate şi nu vrea să ducă lupta împotriva forţelor reacţionare din Ungaria”. Arătînd că trupele sovietice au intrat în Budapesta la cererea guvernului popular maghiar pentru a restabili ordinea, Pravda precizează că la 25 octombrie Imre Nagy recunoştea că această măsură “era necesară ţinînd seama de interesele vitale ale orînduirii socialiste”. Totuşi, continuă Pravda, deşi în declaraţiile sale Imre Nagy recunoştea pericolul reprezentat de instigatorii contrarevoluţionari, el s-a dovedit în fapt, în mod obiectiv, complice al forţelor reacţionare. Analizînd mai departe situaţia din Ungaria, Pravda arată că forţele contrarevoluţionare sunt “antipopulare”, organizate de imperialişti şi de elemente care urăsc socialismul. În încheierea editorialului său, Pravda arată că situaţia din Ungaria indică casarcină urgentă, dictată de evoluţia evenimentelor, dejucarea manevrelor reacţiunii.”

Blancheta 5, format A4

“Scrisoare deschisă către poporul muncitor maghiar semnată de Apro Antal, Kadar Janoş, Koşa Iştvan, dr. Munich Ferenţ.

Cetăţeni, fraţi muncitori şi ţărani!

Subsemnaţii Apro Antal, Kadar Janoş, Koşa Iştvan, dr. Munich Ferenţ, miniştri, foşti membri ai guvernului lui Nagy Imre, anunţăm că la 1 noiembrie 1956 întrerupînd orice legătură cu acest guvern am ieşit din guvern şi am iniţiat organizarea guvernului revoluţionar maghiar muncitoresc-ţărănesc. Acest fapt hotărîtor l-am făcut determinaţi de cunoaşterea faptului că în cadrul guvernului Nagy, ajuns sub presiunea reacţiunii şi neputincios, nu am avut nici o posibilitate pentru acţiune contra puterii contrarevoluţionare care ameninţa cu nimicire republica noastră populară democratică, puterea muncitprilor şi ţăranilor, cuceririle socialiste. Au fost ucişi luptători respectaţi care aveau un trecut de zeci de ani:Mezo Imre, secretarul comitetului de partid Budapesta, tov. Kalamar, vechi luptător din Csepelal mişcării muncitoreşti, Szklai Sandor, directorul muzeului de istorie militară. În afară de aceştia au fost executaţi în masă fii cinstiţi ai clasei muncitoare şi ţărănimii. Nu am putut privi mai departe, ca membri ai unui guvern care a devenit neputincios, cum bandele teroriste contrarevoluţionare ucideau în mod barbar, sub masca democraţiei, pe cei mai buni fraţi muncitori şi ţărani. Cum ţin în panică cetăţeni paşnici, cum caută să împingă patria spre anarhie şi să pună pentru mult timp jugul contrarevoluţiei pe grumazul întregului popor.

Oameni ai muncii maghiari, cetăţeni, fraţi muncitori, tovarăşi! Am hotărît să luptăm cu toată puterea împotriva reacţiunii, împotriva pericolului fascist ameninţător, împotriva bandelor lor de ucigaşi ai poporului. Chemăm toţi fiii credincioşi ai republicii populare, toţi adepţii socialismului, în primul rînd pe comunişti, pe muncitori, minieri, pe cei mai buni fii ai ţărănimii şi intelectualităţii să sprijine toate măsurile guvernului maghiar revoluţionar muncitoresc-ţărănesc, întreaga luptă de eliberare a poporului nostru.”

Blancheta 11

“Liderii reacţiunii maghiare, care în ultimele zile au încercat să târască ţara şi poporul într-o aventură contrarevoluţionară, fug acum, temându-se de mânia maselor populare. Astfel, după cum transmite Agenţia Associated Press, faimosul cardinal Mindszenty s-a refugiat în clădirea legaţiei americane din Budapesta. De asemeni se anunţă din capitala Ungariei că liderul partidului micilor agrarieni Bela Kovacs a dispărut.”

Radio Jurnal 23, 30

Blancheta 1

“Budapesta. Apelul noului guvern ungar la unirea tuturor forţelor pentru apărarea cuceririlor orînduirii democrat populare, împotriva atentatelor din partea complotiştilor contrarevoluţionari, are un viu răsunet în rîndurile tuturor patrioţilor adevăraţi din Ungaria. Programul proclamat de guvernul revoluţionar muncitoresc-ţărănesc este primit cu satisfacţie în întreaga Ungarie.

Rămăşiţele grupurilor fasciste conduse de ofiţeri-hitleriști ai lui Horty, trimise cu scopul precis de a masacra pe reprezentanţi de seamă ai vieţii publice din Ungaria, sînt”

Blancheta 2

“înfrînte şi dezarmate. Mulţi oameni ai muncii din Ungaria, care au fost prinşi în laţul propagandei reacţionare îşi dau acum seama de realitate. Ei au văzut că duşmanii orîndurii populare, torturînd şi spînzurînd pe cei mai buni reprezentanţi ai poporului ungar, au urmărit să reinstaureze în Ungaria puterea capitaliştilor şi moşierilor. La Budapesta şi în alte oraşe din Ungaria se restabileşte ordinea. Rezistenţa unui grup infim de rebeli la Budapesta este înăbuşită cu participarea activă a populaţiei însăşi.”