historia ro undefined jpeg

Caricaturile comuniste - un război deschis

Toate caricaturile color din acest grupaj fac parte dintr-un album oferit în dar lui Gheorghe Gheorghiu-Dej de către Comitetul Antifascist German din R.P.R., în 1951