Când au pierdut romanii Dacia? jpeg

Când au pierdut romanii Dacia?

📁 Dacia antică
Autor: Dan Ruscu

Fiind vorba de scrieri atât de diferite, relatările lor cu privire la sfârşitul Daciei romane nu sunt nici ele identice, şi nici egale ca valoare. Informaţiile pe care ni le oferă pot fi împărţite în principiu în trei categorii. Istoriile lui Aurelius Victor şi Orosius ne spun că Dacia a fost pierdută pentru Imperiu în timpul împăratului Gallienus, cândva după 260 şi înainte de 268. Eutropius, Rufius Festus şi Iordanes spun că provincia a fost pierdută în vremea lui Gallienus şi că Aurelian a fost cel care a abandonat-o, cândva după 270. În sfârşit, Historia Augusta aminteşte doar părăsirea Daciei din vremea lui Aurelian. 

Multă vreme, istoricii moderni au discutat informaţiile în această împărţire, încercând să înţeleagă care dintre cele trei variante este cea mai aproape de adevăr. Dacă în această încercare de înţelegere pornim însă de la modul în care au fost redactate respectivele scrieri, lucrurile se leagă mult mai coerent. Am văzut că majoritatea izvoarelor care vorbesc despre sfârşitul stăpânirii romane în Dacia sunt fie istorii prescurtate, fie biografii imperiale. Am văzut, de asemenea, că toate au fost redactate la aproape un secol de la evenimentele pe care le descriu. Ca urmare, unul dintre cele mai importante puncte de pornire este să vedem de unde şi-au cules respectivii autori informaţiile.  

Imperiul Roman în timpul crizei secolului al III-lea. Harta: Alina Bondrea, după Ian Mladjov.

3 HARTA MARE spread 2 Abandonarea Daciei de catre romani Dan Ruscu cmyk jpg jpeg

În anul 1884, un istoric german, Alexander Enmann, punând în paralel câteva dintre istoriile care ne interesează aici, mai exact pe cele ale lui Aurelius Victor, Eutropius şi Rufius Festus, împreună cu Historia Augusta, la care a mai adăugat o scurtă istorie a împăraţilor romani, numită Epitome de Caesaribus şi scrisă cam în aceeaşi vreme cu celelalte, a găsit între ele numeroase elemente comune. Analizându-le atât din perspectiva conţinutului, cât şi din punct de vedere lingvistic, Enmann a stabilit că aceste asemănări indică o sursă comună, din care toate scrierile mai sus amintite şi-au luat o parte importantă din informaţii. Aceasta ar fi fost o serie de biografii imperiale, alcătuită în cea mai bună tradiţie a literaturii biografice latine. Scrisă probabil înainte de jumătatea secolului al IV-lea, această lucrare astăzi pierdută, numită convenţional „Istoria imperială a lui Enmann” (die Enmannsche Kaisergeschichte, prescurtat EKG), mai poate fi reconstituită numai prin intermediul scrierilor ulterioare care au folosit-o ca sursă de informaţie.  

Gallienus ar fi pierdut provincia, Aurelian a retras trupele 

Sigur că intenţia cu care fiecare dintre diverşii istorici ai secolului al IV-lea şi-a redactat opera l-a determinat să preia informaţiile într-o manieră proprie. Exact acelaşi lucru s-a petrecut şi cu ştirile despre sfârşitul Daciei romane. Toţi istoricii menţionaţi mai sus au preluat informaţiile din aşa-numita EKG, fiecare adaptându-le propriei viziuni asupra trecutului.  

Cel mai conştiincios a fost Eutropius, care aminteşte cu rigoare o pierdere a provinciei sub Gallienus şi o abandonare oficială a ei sub Aurelian. Cel mai mai puţin interesaţi de detalii au fost, după cum era de aşteptat, autorul Historiei Augusta şi Orosius cu a sa Istorie împotriva păgânilor. De aceea, unul pomeneşte doar evenimentele din timpul lui Aurelian, iar celălalt doar pe cele din epoca lui Gallienus. La fel, Aurelius Victor, aplecat mai mult spre consideraţii morale, a reţinut doar pierderea din vremea lui Gallienus. Rufius Festus şi Iordanes, preocupaţi amândoi mai degrabă de concizie decât de precizie, ne oferă, în mod surprinzător, cea mai realistă oglindire a procesului abandonării Daciei în ansamblul său: într-o singură frază ni se spune că Dacia a fost pierdută sub domnia lui Gallienus, iar Aurelian a retras de acolo trupele şi cel puţin o parte din populaţie, hotărând să abandoneze provincia în mod oficial.  

Acest text este un fragment din articolul „Sfârșitul provinciei Dacia" apărut în Historia Special nr. 32, disponibilă la toate punctele de distribuție a presei (rețeaua Inmedio, chioșcuri de ziare, benzinării) în perioada 25 septembrie - 25 decembrie 2020, dar și în format digital pe platforma paydemic.com 

Cumpără Acum

Historia special coperta jpg jpeg