Când a fost abolită sclavia în Europa jpeg

Când a fost abolită sclavia în Europa

Ideile de libertate, fraternitate, egalitate își au originea pe „Bătrânul Continent”. Totuși, Europa are o îndelungată tradiție în ceea ce privește sclavia. Și nu ne referim aici la vremurile antice, nici măcar la cele medievale, ci la timpurile moderne.

Afirmația este susținută dacă avem în vedere că: în Spania, importul de sclavi din colonii a fost interzis abia în anul 1836, iar sclavia a fost complet abolită în anul 1872; în Franța, în 1791, Adunarea Constituantă a declarat liber orice individ, de orice rasă sau culoare, care intra pe teritoriul țării. Acest lucru nu a fost valabil pentru colonii, unde sclavia a fost abolită în 1848, cu excepția Madagascarului, unde acest lucru s-a petrecut abia în anul 1896; în 1833, guvernul Marii Britanii hotăra eliberarea unui număr de 800.000 de sclavi; Suedia a abolit sclavia în 1846, Danemarca, în 1848, Olanda, în 1860, Portugalia, în 1869; Italia a ajuns chiar până în secolul XX, dacă avem în vedere că suprimarea sclaviei în Etiopia s-a petrecut tocmai în anul 1936.