5 ianuarie: Adunarea Electivă a Moldovei alege în unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza jpeg

5 ianuarie: Adunarea Electivă a Moldovei alege în unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza

📁 Calendar
Autor: Alina-Iulia Preda

1393-S-a încheiat tratatul de pace dintre Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti 1386-1418), şi sultanul Baiazid I. Tratatul prevedea ca „Principatul Valahiei” să se guverneze după propriile sale legi, iar domnul avea dreptul de a face război şi pace cu vecinii săi şi să încheie tratate de prietenie cu ei şi să aibă drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi.

1499-Ştefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a refuzat să plătească tribut turcilor.

1716-Nicolae Mavrocordat este numit domn în Ţara Românească. Instaurarea regimului fanariot în Ţara Românească.

1805-Cea dintâi legiuire care prevede eliberarea unei părţi din moşii de toate servituţile feudale şi transformarea ei în proprietate absolută a boierului-Aşezamântul agrar al lui Alexandru Moruzi.

1819-Poarta otomană a promulgat un Regulament special, care hotăra ca scaunele de domnie ale Moldovei şi Ţării Româneşti, ca şi dregătoriile de dragomani ai Divanului otoman şi ai Amiralităţii otomane urmau a fi ocupate, prin rotaţie, de 4 familii fanariote.

1828-S-au deschis, la Iaşi, cursurile "Şcolii de româneşte şi latineşte", la mănăstirea Trei Ierarhi, conduse de Iordache Săulescu.

1859-Adunarea Electivă a Moldovei alege în unanimitate ca domn pe colonelul Alexandru Ioan Cuza.

1896-Într-o cafenea din oraşul egiptean Alexandria, a avut loc prima proiecţie cinematografică din Egipt şi de pe continentul african.

1924-Walter P. Chrysler lansează pe piaţă primul său automobil – "Chrysler Six".

1933-A început construirea podului Golden Gate din oraşul San Francisco.

1934-S–a format un guvern liberal condus de Gheorghe Tătărăscu. Guvernările Tătărăscu au netezit calea instaurării dictaturii lui Carol al II-lea, prin ignorarea Parlamentului şi guvernarea prin decrete-legi.

1944-"London Daily Mail" a devenit primul ziar care are ediţii pe cele două maluri ale Atlanticului.

1957-Preşedintele american Eisenhower cere aprobarea Congresului pentru acţiunile de ajutorare a statelor din Orientul Mijlociu ameninţate de agresiunea comunistă-"Doctrina Eisenhower".

1961-Inaugurarea Teatrului de Comedie din Bucureşti;primul director a fost Radu Beligan (1961-1969). Prima stagiune a început cu spectacolul „Celebrul 702” de Alexandru Mirodan (secretar literar al teatrului), în regia lui Moni Ghelerter.

1990-Decret-Lege nr.4 al CFSN privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.

2000-Iugoslavia depune un memoriu la Curtea Internaţională de Justiţie împotriva a opt state membre NATO-Belgia, Canada, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia şi Marea Britanie, considerate vinovate că au utilizat forţa împotriva unui stat suveran în ziua când a început bombardarea Iugoslaviei-24 martie 1999;plângerile împotriva Spaniei şi SUA au fost anulate ca urmare a deciziei CIJ din 2 iunie 1999.