Se lansează Proiectul „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca Vaslui” jpeg

Se lansează Proiectul „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 23 septembrie 2021

Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui anunță Conferința de lansare a proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România/Republica Moldova ENI 2014-2020, Aplicant și lider de proiect – Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova), Parteneri – Consiliul Județean Vaslui (România) și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui (România). Valoarea totală a proiectului este de 1,664,118.4 EURO iar termenul de realizare, 24 luni (1 aprilie 2021 – 31 martie 2023).

La evenimentul organizat în municipiul Vaslui vor participa partenerii și beneficiarii proiectului, mass-media locală și națională, organizații și asociații culturale. Conferința va avea loc vineri, 24 septembrie 2021, la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, în Sala de ședințe „Ștefan cel Mare”, între orele 13.30-14.00.

Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, alături de Consiliul Județean Vaslui – în calitate de parteneri – și Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova – în calitate de aplicant și lider de proiect – au început implementarea proiectului „Ștefan cel Mare, Istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020, componenta HARD, Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric.

Proiectul – depus încă din 2018 – a fost aprobat de către Comitetul Comun de Selecție al Programului Operațional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020, iar semnarea Contractului de finanțare a acestuia a avut loc în data de 31 martie 2021, având codul 1HARD/2.1/50. Ca atare, proiectul va fi implementat pe parcursul a 24 de luni, în perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2023.

Obiectivul general al proiectului este conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric al județului Vaslui și al Raionului Soroca, prin restaurarea monumentelor reprezentative situate în cele două regiuni și prin organizarea de evenimente comune transfrontaliere – menite să întărească identitatea culturală locală specifică și dialogul cultural.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1. Întărirea relațiilor dintre cele două țări surori – România și Republica Moldova – și dezvoltarea continuă a unei colaborări transfrontaliere de durată, prin organizarea a două festivaluri culturale anuale, unul în orașul Soroca și unul în orașul Vaslui, cu participare comună, cu evidențierea legăturilor și moștenirilor istorice, ca bază solidă pentru un parteneriat bogat și o creștere viitoare.

2. Executarea lucrărilor de restaurare atât de necesare la Ansamblul Monumental „Podul Înalt” de la Bacăoani (comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui), care întruchipează Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, în termen de 2 ani de la momentul contractării, pentru a spori potențialul turistic transfrontalier.

3. Finalizarea lucrărilor de restaurare necesare la Cetatea medievală Soroca, situată în raionul Soroca (Republica Moldova), în termen de 2 ani de la momentul contractării, pentru a spori potențialul turistic transfrontalier.

Principalele activități ale Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui prevăzute în proiect sunt următoarele:

1. Simpozionul științific „Ștefan cel Mare și monumentele ștefaniene din județul Vaslui” – care se va desfășura în municipiul Vaslui, la Muzeul Județean “Ştefan cel Mare”.

2. Expoziția tematică itinerantă „Epoca lui Ștefan cel Mare reflectată în patrimoniul muzeal de pe ambele maluri ale Prutului” – care constă în promovarea tradițiilor și obiceiurilor medievale de pe ambele maluri ale Prutului, susținând educația pentru protejarea patrimoniului cultural mobil medieval și a monumentelor ștefaniene din aria eligibilă a Programului.

3. Festivalul Medieval „Vasluiul în straie de sărbătoare medievală” – în cadrul căruia sunt prevăzute, printre altele, următoarele acțiuni: Parada costumelor medievale; Tabără medievală de campanie; Ateliere medievale meșteșugărești de creație; Târg de produse meșteșugărești tradiționale; Spectacole de muzică, dans și teatru medieval; Reconstituiri de lupte medievale și concursuri de tras cu arcul cu săgeata – la Ansamblul monumental „Podul Înalt” de la Băcăoani, Curtea Domnească Vaslui și în Centrul civic al municipiului Vaslui.

4. Refacerea, reparația, consolidarea și igenizarea Ansamblului Monumental „Podul Înalt” de la Băcăoani – asigurarea asistenței și supravegherii de specialitate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.664.118,40 EURO, din care valoarea gestionată de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui (Beneficiar B2) este de 169,370.64 EURO.