Simpozionul „Istorie şi patrimoniu cultural”, a doua ediţie jpeg

Simpozionul „Istorie şi patrimoniu cultural”, a doua ediţie

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 24 octombrie 2016

Muzeul Municipiului Bucureşti are plăcerea de a invita specialiştii din mediul muzeal şi academic să participe la cea de-a doua ediţie a Simpozionului „Istorie şi patrimoniu cultural”, desfăşurat la Bucureşti în ziua de vineri, 28 octombrie 2016. Tematica specifică acestei ediţii este „Diagnostic şi societate în România modernă”. Prin acest simpozion organizat în parteneriat cu Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer” şi cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia profesioniştilor care activează în domeniu o platformă de prezentare a ultimelor studii şi cercetări.

Istoria medicinei este un vehicul al memoriei colective la care medicii, şi nu numai, au contribuit din generaţie în generaţie. Multe din problemele sociale, sanitare şi economice româneşti de acum 150 de ani le regăsim aproape similare, doar la o altă scară, şi parcă transferate, printr-un tunel al timpului, societăţii româneşti de azi.

Simpozionul îşi propune să exploreze în ce fel putem vorbi de o imagine aparte a României transpusă prin subiectivitatea celor mai mari medici români de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, dintr-o perspectivă a istoriei mentalităţilor culturale.

Spre exemplu, Iacob Felix radiografia cu severitate problemele demografice şi sociale de la noi, în anul de graţie 1880:«remediul principal contra depopulării României constă într-o educaţie corectă morală şi fizică a junimii. Prosperitatea unei ţări depinde de cultura locuitorilor ei». În mahalalele oraşelor şi în sate se retrag la sfârşitul secolului al XIX lea sărăcia, deficitul cro¬nic de personal medical şi sanitar inferior, lipsa de igienă şi boala ca expresie concretă tocmai a absenţei acestui deziderat de modernizare socială. Modernizarea medicală a României secolului XIX pare să fi fost concepută pe principiul unei injecţii terapeutice:un tratament adminstrat dintr-un punct central sau din mai multe puncte, reprezentate de zonele urbane, trebuia să se extindă în timp şi să acopere în cele din urmă întreg teritoriul național. Iar acest simpozion încearcă să răpundă la întrebarea dacă acest deziderat este astăzi îndeplinit, aşa cum şi-au dorit înaintaşii.

Tematica:„Diagnostic şi societate în România modernă”

28 octombrie 2016, 10.00-16.00, Casa Filipescu-Cesianu, Bucureşti

Moderator:Prof. Univ. Dr. Octavian Buda

Participarea se face pe bază de înscriere la adresa de e-mail:conferinte@muzeulbucurestiului.ro

Program (Casa Filipescu-Cesianu, Calea Victoriei, nr. 151):

9.30:Înregistrarea participanţilor

10.00:„Modernizarea sistemului medical în România lui Carol I”, Prof. Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”

10.30:„Anii ’40 în spitalele din Bucureşti”, Acad. Prof. Dr. Constantin Bălăceanu Stolnici, Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”

11.15:„Evoluţia instituţională a medicinei legale în România”, Acad. Prof. Dr. Vladimir Beliş

12.00-12.30:Pauză

12.30:„Victor Babeş:colaboraţionist sau naţionalist”, Dan Falcan, Muzeul Municipiului Bucureşti

13.00:„Stoica Bălănescu – odiseea unui empiric în vremea lui Carol Davila”, Conf. Dr. Constantin Bărbulescu, Universitatea Babeș-Bolyai

13.30:„Doctori care au fost:Ştefan Capşa, conducătorul Serviciului sanitar al României între 1866 și 1885”, Dr. Lidia Trăușan-Matu, Universitatea din București

14.00-14.30:Pauză

14.30:„România între pretinsa moderație și înșelătoarea temperanță. Constantin Thiron și lupta anti-alcoolică la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”, Dr. Richard Constantinescu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

15.00:„Mediul construit și tuberculoza prin ochii medicilor din România modernă”, Arh. Ioana Virginia Craiovan, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București

15.30:„Petre Tomescu și cercetarea psihiatrică în România interbelică”, Dr. Sorin Hostiuc, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

16.00:Concluzii

Simpozionul „Istorie şi patrimoniu cultural”, ediţia a doua, este realizat sub atenta coordonare a unui Consiliu Știinţific alcătuit din Prof. Dr. Octavian Buda (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”), Acad. Prof. Univ. Dr. Constantin Bălăceanu Stolnici şi Dr. Cristiana Suzana Glavce (Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”), Dr. Andrei Kozma (Societatea Academică de Antropologie) şi Dr. Adrian Majuru (Muzeul Municipiului Bucureşti).

Comitetul de Organizare al simpozionului este alcătuit din:Angelica Iacob, Șef Serviciu Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale, Dr. Lelioara Zamani, Șef Birou Istorie Bucureșteană și Dr. Dan Pîrvulescu, Șef Secție Istorie (Muzeul Municipiului Bucureşti).