Secretele lui Ceauşescu, dezvăluite de Ştefan Andrei jpeg

Secretele lui Ceauşescu, dezvăluite de Ştefan Andrei

📁 Carte
🗓️ 11 septembrie 2014

Luni, 15 septembrie, ziarul „Adevărul“ propune publicului o carte de căpătâi pentru înţelegerea istoriei recente:„I se spunea Machiavelli“, la un preţ special de 6, 99 lei, un volum de dialoguri între Ştefan Andrei şi Lavinia Betea.

În convorbirile cu Lavinia Betea, Ştefan Andrei relatează că aflase de la sovietici despre sfârşitul lui Nicolae Ceauşescu şi, de asemenea, luminează multe zone obscure ale relaţiilor de la „curtea Ceauşeştilor".

Fostul şef al diplomaţiei româneşti lămureşte, de exemplu, neobişnuitul şedinţelor CPEx din anul 1989, aşa cum apar în stenograme. Acestea consemnează monologurile lui Ceauşescu, întrerupte din când în când de „cotcodăcitul" Elenei Ceauşescu. În general, Ceauşescu „aberează" în faţa unei asistente mute. Deşi din conţinutul aceloraşi stenograme reiese că soţii Ceauşescu fuseseră informaţi la „la zi" cu toate schimbările din statele comuniste. Mai mult decât atât, Ceauşeştii interpretau şi stabileau corect actorii şi mizele evenimentelor din toamna lui 1989 în ţările lagărului comunist.

„Estimaţi, cumva, moartea lui Ceauşescu curând?" - îl întreabă Lavinia Betea pe Ştefan Andrei. Iar el răspunde: „Din informaţiile mele, primite în 1988, era vorba de maximum doi ani. Informaţii aveam de la sovietici. De la Şahnazarov, consilierul lui Gorbaciov şi al lui Brejnev. În 1988, spre sfârşitul anului mi-a spus. La CAER. Eu eram în Comitetul Executiv al CAER. Am discutat cu Şahnazarov, la Moscova, iar el mi-a spus două lucruri fundamentale. Unul - că Gorbaciov a apreciat în con¬ducerea partidului că perestroika n-a mers în Uniunea Sovietică, deşi a schimbat conducerea armatei, deşi a schimbat activul de partid. N-a mers deoarece nu poa¬te să învingă în Uniunea Sovietică fără schimbări similare şi în celelalte ţări ale Tratatului de la Varşovia cu care Uniunea Sovietică are strânse raporturi eco¬nomice şi militare. În concluzie, trebuie schimbate conducerile din ţările Tratatului de la Varşovia. Şi al doilea, o chestiune ridicată de Şahnazarov: «Tovarăşul Ceauşescu are boala lui Andropov, respectiv a început diabetul să atace rinichii. Acesta e proces ireversibil şi duce la moarte. Aşa s-a întâmplat cu tovarăşul Andropov. Noi am chemat cei mai buni specialişti din ţară, i-am căutat în Japonia, Anglia, Franţa şi n-am putut să-l salvăm». Bineînţeles că eu l-am contrazis: «Nu e adevărat, Tovarăşul e bine, e sănătos». A venit iarăşi, a doua zi dimineaţa, Şahnazarov la mine: «Tovarăşul Andrei, întreabă-l şi pe Stoica, pe inter¬pret, când aţi avut discuţia şi masa la vila din afara Moscovei, tovarăşul Ceauşescu a mers la toaletă. Ai noştri i-au studiat urina. Analizele sunt clare». Şi încă ceva. Am aflat mai târziu că anali¬ze de felul acesta i se făcuseră lui Ceauşescu şi în vizita din RDG. El, de obicei, la indicaţiile doctorului şi ale securiştilor noştri, întotdeauna lua cu el în Uniunea Sovietică şi un inginer chimist. După ce mergea la to¬aletă, chimistul venea şi turna un lichid. Ei, acolo, la vila din afara Moscovei, n-a mai putut să-l care şi pe chimist. Când am venit de la Moscova i-am spus lui Ceauşescu. De faţă cu Emil Bobu şi Elena Ceauşescu, pe strada Kalinin. «Tovarăşul, am zis, Gorbaciov urmăreşte două chestii: schimbările fundamentale nu numai în Uniunea Sovietică, ci şi în ţările socialiste. Eu am comentat că aşa cum a dat drumul, va duce la distrugerea socialismului şi a partidelor comunis¬te, căci drumul acesta nu merge decât spre prăpastie. Nu poţi să repari colo şi colo. Aici, ori dărâmi, ori păs¬trezi cum este»"., povesteşte Ştefan Andrei în volumul de dialoguri cu Lavinia Betea, „I se spunea Machiavelli“.