Pionierii se întorc la Cotroceni jpeg

Pionierii se întorc la Cotroceni

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Ştefania Ciubotaru
🗓️ 26 octombrie 2011

În cadrul evenimentelor care marchează celebrarea a 20 de ani de la înfiinţarea Muzeului Naţional Cotroceni, instituţia propune publicului o expoziţie despre o perioadă mai puţin cunoscută din trecutul ansamblului:„De la palat regal la palat al pionierilor (1949-1977) – o filă din istoria Palatului Cotroceni”.

În decursul celor peste 300 de ani de existenţă, ansamblul de la Cotroceni a cunoscut în evoluţia sa mai multe etape:mănăstire, reşedinţă domnească, palat princiar şi apoi regal, pentru ca, după abdicarea regelui Mihai, să primească o cu totul altă destinaţie, cea de palat al pionierilor, ale căror prime detaşamente s-au constituit în primăvara anului 1949. Această expoziţie arată o altă faţă a unor locuri asimilate de mentalul colectiv cu reşedinţa conducătorilor României contemporane.

Printre exponate figurează cărţi poştale şi fotografii care aduc în prim plan  activitatea cercurilor care funcţionau în cadrul palatului, documentele referitoare la Palatul Cotroceni ca Palat al Pionierilor, revistele pioniereşti, editate de C.C. al U.T.M., precum „Licurici”, „Pionierul”, „Scânteia Pionierului”, „Cravata roşie”, „Pogonici”, „Luminiţa”, „Cutezătorii”, „Ştiinţă şi tehnică” etc. Una dintre atracţiile expoziţiei este prezentarea modului în care au fost create primele detaşamente de pionieri din Capitală, după model sovietic. Pentru acest lucru s-a creat o comisie de organizare, care a decis ca pentru constituirea detaşamentelor să aibă loc o şedinţă festivă în ziua de 30 aprilie 1949, în sala Palatului Cultural „Gheorghe Gheorghiu-Dej” de la Giuleşti. Pionierii prezenţi în sală au primit şi angajamentul pionieresc, care suna astfel:„Eu pionierul...., în faţa tovarăşilor mei, făgăduiesc ca prin muncă şi învăţătură să devin un cetăţean destoinic al scumpei noastre patrii R.P.R.”.A urmat apoi momentul în care copiii – comandanţii fiecărei unităţi de pionieri din cele unsprezece şcoli bucureştene (Popescu Matilda, Mereuţă Cezar, Graur Ştefania, Manolescu Aurel, Budura Vlad etc.) – au urcat pe scenă pentru a primi din partea membrilor prezidiului cravatele roşii. Expoziţia de la Muzeul Naţional Cotroceni va fi deschisă publicului până pe 6 noiembrie 2011 şi va putea fi vizitată de marţi până duminică, între orele 9.30-17.30.