O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României jpeg

O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 9 aprilie 2012

Biblioteca Naţională a României propune, în perioada 23-27 aprilie 2012, cu ocazia deschiderii oficiale a noului său sediu, situat în Bd. Unirii, nr. 22, din Bucureşti, un program inaugural intitulat O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României, care va prezenta publicului larg activităţile şi misiunea unei biblioteci naţionale, zonele de interferenţă între biblioteca naţională şi celelalte tipuri de biblioteci (publice, specializate, de învăţământ, de cercetare), între biblioteca naţională şi alte instituţii info-documentare, precum muzeele, arhivele, centrele culturale.

Astfel, în 23 aprilie, dată la care sărbătorim Ziua Naţională a Bibliotecaruluişi Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor, discuţiile se vor concentra pe definirea conceptului de bibliotecă naţională şi pe biografia şi specificul Bibliotecii Naţionale a României în cadrul familiei europene de biblioteci naţionale;24 aprilie va fi dedicată bibliotecilor publice şi statutului lor de Agora, de spaţiu formativ şi informativ în societatea secolului XXI;25 aprilie – bibliotecilor de învăţământ şi rolului lor în educaţia formală şi non-formală;26 aprilie – bibliotecilor specializate şi importanţei pe care o are cercetarea documentară în orice demers ştiinţific pertinent;ultima zi, 27 aprilie, va fi dedicată statutului şi importanţei colecţiilor patrimoniale din biblioteci, arhive, muzee etc.

Aleasă să se desfăşoare în 23 aprilie, deschiderea oficială a noului sediu se va bucura de prezenţa unor personalităţi marcante ale lumii culturale, profesionale şi politice, discuţiile concentrându-se pe definirea conceptului de bibliotecă naţională, pe biografia şi identitatea Bibliotecii Naţionale a României în cadrul familiei europene de biblioteci naţionale. Prin relaţiile pe care le are cu celelalte biblioteci naţionale din Europa şi din lume, Biblioteca Naţională a României este raportor, la nivel internaţional, privind patrimoniul naţional documentar şi schimburile interculturale. În acest context, biblioteca inaugurează Sala de lectură Dialoguri culturale– spaţiu activ destinat organizării unor evenimente în măsură să ofere o panoramă la zi a culturii altor ţări. Italia, prin intermediul Centrului Cultural Italian „Giovanni Morando Visconti”, este prima ţară invitată să organizeze, în 23 aprilie, un eveniment care va include conferinţe, expoziţii, spectacole, prezentări de modă etc.

Cea de-a doua zi a evenimentului, 24 aprilie, va oferi publicului o perspectivă asupra a ceea ce reprezintă azi bibliotecile publice româneşti, ca şi asupra a ceea ce înseamnă funcţia publică a Bibliotecii Naţionale a României:conferinţe, lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, spectacole, spaţii de socializare, de schimburi de idei, de experienţe şi de valori.

Programul zilei de 25 aprilieva include un portret al Bibliotecii Naţionale Pedagogice „I.C. Petrescu” şi, în dialog, o expunere privind programele de educaţie formală şi non-formală pe care le are în vedere Biblioteca Naţională a României, Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din Bibliotecile Şcolare, expoziţii şi momente artistice de sau dedicate elevilor, o nouă ediţie din seria Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României cu Alex. Ştefănescu.

Prin produsele şi serviciile oferite, prin spaţiile dedicate din noul său sediu central (Sala de Copii şi Tineret, Ludoteca, săli multimedia, săli multi-funcţionale etc.), prin programele culturale şi de educaţie non-formală dezvoltate în ultimii ani, Biblioteca Naţională vine în întâmpinarea şcolilor şi publicului tânăr.

Ziua de 26 aprilieva fi dedicată, în prima parte, unui seminar-dezbatere privind cele trei instanţe care gestionează proprietatea intelectuală în România:ORDA, OSIM şi Biblioteca Naţională a României (prin funcţia sa de coordonator al Centrului Naţional ISBN-ISSN-ISMN-CIP), precum şi momentului semnării protocolului de preluare de către Biblioteca Naţională a României a Arhivei OSIM de brevete, iar în cea de-a doua parte – unui moment aniversar:150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti.Ziua se va încheia cu o conferinţă susţinută de domnul Nicolae Noica, pe tema clădirilor de biblioteci din România.

Ziua de 27 aprilie, care va avea ca temă Biblioteca Naţională a României şi colecţiile patrimoniale, va include:un simpozion dedicat împlinirii a 500 de ani de la încheierea seriei de tipărituri Macarie:Liturghier– 1508, Octoih– 1510, Tetraevangheliar– 1512 (la care sunt invitate să participe personalităţi ale istoriei şi civilizaţiei cărţii), portrete ale Bibliotecii Sfântului Sinod, Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti şi Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia – filială a Bibliotecii Naţionale a României etc.

Cu aceeaşi ocazie, Centrul Naţional de Patologia şi Restaurarea Documentelor, care funcţionează în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, va coordona seminarul O triadă:conservator, restaurator şi utilizator, la care sunt aşteptaţi să participe specialişti din Bucureşti şi din ţară, şi va oferi publicului, de-a lungul întregii zile, demonstraţii practice privind activităţile de investigare, conservare şi restaurare a documentelor (carte veche, manuscrise, fotografii etc.).

În cadrul evenimentului O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României, care va marca, aşadar, deschiderea oficială a Bibliotecii Naţionale a României în noul său sediu, instituţia îşi propune să iniţieze câteva proiecte şi parteneriate definitorii, care anunţă anvergura şi direcţiile de dezvoltare pentru viitorul apropiat:

Proiectul de organizare a unei Săli de lectură dedicată Dialogurilor culturale.

Concepută ca spaţiu dinamic, Sala de lectură Dialoguri culturale, care dispune de un spaţiu generos (cca. 400 de mp), va da posibilitatea altor ţări să organizeze aici, pe rând, expoziţii şi evenimente în măsură să ofere publicului românesc o panoramă la zi a culturii lor. Tot în acest scop, aici se va constitui şi dezvolta o colecţie de cărţi, periodice, documente audio-video şi electronice, baze de date etc., organizate pe diferite spaţii culturale. Prin acest proiect, Biblioteca Naţională a României îşi va pune mai bine în valoare funcţia şi misiunea de Centru Naţional de Schimb, de raportor statistic, la nivel internaţional, privind producţia documentară a României şi imaginea acesteia în străinătate, precum şi de principal actor al ţării în materie de schimburi interculturale şi de promovare reciprocă, prin relaţiile pe care le are cu celelalte biblioteci naţionale din Europa şi din lume. Prima invitată să prezinte, în data de 23 aprilie, o panoramă a culturii sale este Italia.

Iniţierea seriei Conferinţele Bibliotecii Naţionale.

Concepute să se desfăşoare în Aula Bibliotecii Naţionale, aceste conferinţe îşi propun să facă din Biblioteca Naţională a României, la nivelul excelenţei, un spaţiu al dezbaterii unor teme majore şi de actualitate ale culturii şi civilizaţiei româneşti şi universale.

Iniţierea unor parteneriate, pe termen lung, cu asociaţii profesionale prestigioase, precum Uniunea Scriitorilor Români, Uniunea Artiştilor Plastici etc., cu instituţii de diseminare a culturii, precum TVR Cultural, Radio România Cultural, Arhiva Naţională de Film, Centrul Naţional al Cinematografiei, Arhiva Naţională Radio, în măsură să asigure, pe de o parte, expertiza specifică şi, pe de altă parte, conceperea şi organizarea unor evenimente culturale de anvergură.

Stabilirea unor parteneriate pe termen lung cu şcoli şi universităţi, din Bucureşti şi din ţară (cărora Biblioteca Naţională a României le pune la dispoziţie servicii şi săli specializate), atât în ceea ce priveşte literatura curriculară şi extracurriculară, cât şi în ceea ce priveşte oferta culturală şi cea de petrecere activă a timpului liber. La acest capitol, trebuie să adăugăm şi intenţia Bibliotecii Naţionale a României de a se constitui, prin Cabinetul Bibliologic pe care-l pune la dispoziţie, ca şi prin sălile de formare profesională, într-un partener pe termen lung al principalelor catedre universitare de specialitate din ţară.

Stabilirea unei agende comune cu principalele asociaţii de profil (Asociaţia Bibliotecarilor din România – ABR şi Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România – ANBPR). Oferind spaţiu de organizare a unor reuniuni şi evenimente importante din viaţa profesională a bibliotecarilor, Biblioteca Naţională a României îşi consolidează şi deopotrivă îşi manifestă rolul de Centru Naţional Metodologic, pentru bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci, contribuind la dezvoltarea culturii profesiei.