„Cununa la seceriș” pe Valea Mureșului Superior (foto: Muzeul Etnografic „Anton Badea” Reghin)

„Cununa la seceriș” pe Valea Mureșului Superior

Obicei popular, desfășurat la sfârșitul secerișului, cu caracter de rit de trecere, obiceiul cununii va fi prezentat/reconstituit la Festivalul Văii Mureșului, duminică, 30 iulie 2023, ora 13.30, de Ansamblul „Doina Mureșului”, Florina Oprea, împreună cu Municipiul Reghin și Muzeul Etnografic „Anton Badea”.

Conform Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin, ”obiceiul cununii are mai multe semnificaţii: o semnificaţie socială – claca – munca de împrumut, formă de întrajutorare. Semnificaţia de bază rămâne cea magică, scoasă în relief prin udarea cununii – aluzie la fertilitatea şi rodnicia pământului, prin rotirea fetei (jucarea cununii), după udare; aceasta trebuie pusă în legătură cu cercul ocrotitor magic, amplu prezent în folclorul românesc. Momentul înconjurării mesei, pregătită ca şi la nuntă, trimite la acelaşi cerc magic, menit a ocroti bucatele cu care a fost încărcată masa, iar amestecarea seminţelor din spicele cununii, cu boabe ce vor fi semănate anul viitor, vor da rodnicie şi vor proteja recolta viitoare împotriva dăunătorilor.

Obiceiul are un pronunţat caracter de rit de trecere. Cununa o poartă o fată nemăritată, iar solemnitatea descununării o face gazda sau un fecior. Obiceiul prezintă şi un interes artistic, cuprinzând cântece, dansuri şi o urare (Cântecul cununii, Descântecul şi Jocul de la casa gazdei). Melodiile cântecelor fac parte din substratul vechi al folclorului nostru. Din păcate, azi, Cununa la secerat a devenit o raritate, consecinţă a noii structuri socio-economice a satului, schimbându-şi funcţia, devenind spectacol şi prilej de petrecere” (Roxana Maria Man, coautor, Din Zestrea Ținutului Mureșean Tg Mureș 2009).

Foto: Muzeul Etnografic „Anton Badea” Reghin
Foto: Muzeul Etnografic „Anton Badea” Reghin