Ce îți oferă un master în istorie   oferta educațională a Facultății de Istorie București jpeg

Ce îți oferă un master în istorie - oferta educațională a Facultății de Istorie București

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 12 iulie 2017

Facultatea de Istorie a Universității din București are anul acesta o bogată ofertă educațională în ceea ce privește programul masteral. Facultatea își deschide larg porțile către toți cei care sunt deschiși să își împlinească pasiunile legate de istorie, patrimoniu, cultură de masă, etc. Am rugat-o pe doamna decan Florentina Nitu să ne răspundă la câteva întrbări despre noutățile și beneficiile acestui program masteral.

1. Care este oferta educațională a Facultății de Istorie în cadrul programelor de master de anul acesta?

Facultatea de Istorie a Universității din București oferă și pentru anul universitar 2017-2018 o paletă largă de programe de specializare la nivel masteral. Ne adresăm unui public larg interesat de domenii diverse ale cunoașterii trecutului, de la istorie politică sau militară, relații internaționale și până la pasiunea pentru cultură de masă sau patrimoniu cultural. 

Au fost scoase la concurs 148 locuri la buget în cadrul a 11 programe de master acreditate. Sunt programe consolidate, unele dintre ele cu tradiție deja în peisajul universitar, altele ceva mai noi, care țin cont de trendurile și cerințele de pe piața muncii. Un alt avantaj al programelor masterale rezidă în concepția lor interdisciplinară, cu implicarea în susținerea cursurilor a specialiștilor din alte facultăți ale Universității din București (Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Drept) sau de la institute de cercetare ori organizații specializate și reputate ale domeniului (Institutul Național al Patrimoniului, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române).

Programe master 2017-2018:

Experimente ale modernității

Interfețe culturale în preistorie și antichitate (arheologie - preistorie – antichitate)

Istoria artei și filosofia culturii (program interdisciplinar)

Istoria comunismului în România

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI)

Istoria și practica relațiilor internaționale

Istorie și politică militară în România secolelor XX-XXI

Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană

Politică și societate în secolul XX

Studii medievale (program interdisciplinar)

Tehnici diplomatice

2. De ce s-ar îndrepte cineva care a terminat o facultate în alt domeniu către un program masteral al Facultății de Istorie? 

În primul rând pentru că istoria în fond nu reprezintă o simplă înșiruire de date, ci este o prezență constantă a realității noastre cotidiene. Ne mândrim cu faptul că pregătim cetățeni ai secolului XXI, implicați în viața societății, capabili să înțeleagă nu doar trecutul și prezentul, ci și să construiască conștient viitorul. Majoritatea absolvenților noștri, pe care-i întâlnesc la reuniunile aniversare, indică pregătirea interdisciplinară ca fiind atuul profesional cel mai util. Este vorba despre competențe transversale care țin de lectura și analiza critică a unui text, de capacitatea de plasare în context și de înțelegerea straturilor diverse de compunere a mesajului într-o epocă caracterizată de o dinamică a schimbării fără precedent și de o bogăție excepțională a informației. 

Nu putem ignora faptul că piața muncii este foarte dinamică și se mișcă mai repede decât se poate adapta oferta educațională. Tocmai de aceea, dincolo de cunoștințele de specialitate, esențiale rămân aceste abilități și competențe tr ansversale. În plus, sociologii recunosc faptul că nu putem ști ce meserii vor mai exista peste 15-20 ani, iar noi pregătim tineri care trebuie să facă față provocărilor unei societăți pe care abia o întrezărim. Capacitatea de abordare interdisciplinară a unui domeniu și abilitatea de înțelegere a diverselor straturi de înțelesuri ale unei comunicări reprezintă o componentă esențială de pregătire pentru o mulțime de domenii și meserii, de la domeniul cultural, la cel politic, social sau economic.

3. Care ar fi principalele beneficii majore pe care le-ar putea avea un masterand/absolvent de master al Facultății de Istorie? 

- Stimularea gândirii critice prin capacitatea de selecționare și ierarhizare a informațiilor, prin plasarea lor în contextul istoric corect și prin interpretarea și stabilirea relevanței acestora; 

- Lărgirea indiscutabilă a orizontului științific și cultural;

- Aprofundarea unui domeniu al cunoașterii alături de personalități ale mediului academic cu expertiză extrem de diversă;

- Conectare la un mediu multicultural și la o sferă a cunoașterii diversă din perspectivă tematică, astfel încât studentul să obțină tocmai abilitățile cerute de o carieră de succes.

Mai multe informatii aici: http://www.istorie.unibuc.ro/admitere-2017/master