A XVII a ediție a Salonului de carte, presă și muzică București png

A XVII-a ediție a Salonului de carte, presă și muzică București

Muzeul Naţional de Istorie a României are plăcerea să găzduiască în perioada 8-11 martie 2012, cea de-a XVII-a ediţie a SALONULUI DE CARTE, PRESĂ ŞI MUZICĂ BUCUREŞTI, organizat de Amplus InternationalLtd.Cunoscând o dezvoltare logistică şi tematică de la ediţie la ediţie, evenimentul reuneşte peste 65 de firme participante:edituri, importatori şi distribuitori de carte, fundaţii, societăţi şi institute culturale, instituţii de învăţământ superior şi, nu în ultimul rând, importanţi reprezentanţi mass-media scrisă şi audio. Diversitatea registrului tematic al cărţilor expuse va atrage după sine un larg public cititor, de toate categoriile de vârstă şi socioprofesionale.Accesul liber în expoziţie şi preţurile promoţionale practicate la standuri reprezintă argumente majore care atrag vizitatorii doritori de carte beletristică, tehnică, didactică, ştiinţifică, universitară, academică, economică, enciclopedică, critică, memorialistică, pentru copii şi nu în ultimul rând lucrări muzicale, CD-uri şi DVD-uri.Manifestarea va constitui cadrul perfect de evidenţiere a diversităţii culturale a comunităţilor etnice din România reunite de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României, prezente în standuri proprii cu elemente specifice şi pitoreşti, vizând arta, cultura, tradiţiile şi obiceiurile proprii.De o mare audienţă se vor bucura evenimentele speciale ce se vor derula în timpul salonului la standurile expozanţilor sau în spaţii special amenajate:lansări de carte, mese rotunde, dezbateri, recitaluri de poezie, dansuri, acţiuni omagiale, concursuri, concerte de muzică uşoară şi populară, folk, jazz şi tobe africane, atelier de creaţie pentru tineret şi nu în ultimul rând, MUZICA MILITARĂ A JANDARMERIEI ROMÂNE şi ANSAMBLUL „CIOCÂRLIA”, care vor deschide oficial manifestarea.Publicul vizitator va întâlni importante personalităţi din viaţa culturală, politică, vedete îndrăgite, va participa la tombole atractive şi se va bucura de măiestria artizanală a unor meşteri populari.În cadrul salonului, Asociaţia Română de Arheologie va lansa vineri, 9 martie, ora 13, în sala Lapidarium, volumul 8 al Studii de Preistorie editat de Asociaţia Română de Arheologie care reuneşte articole dedicate arheologiei preistorice, din paleolitic până la epoca bronzului, ale autorilor români şi din străinătate, majoritatea articolelor fiind redactate în limbi de circulaţie internaţională.Evidenţiem contribuţia lui Marcel Otte pentru paleolitic şi a lui Jerzy Kopacz asupra pieselor Krummesser. Interesante sunt şi articolele asupra materielelor faunistice de la Miercurea Sibiului, datelor cronologice de la Poduri Dealul Ghindaru, analizelor unor statuete gumelniţene sau a analizelor asupra unor cimitire din România şi Armenia sau a produselor secundare animale din Bulgaria şi a prelucrării bronzului din Caucaz. Alături de cunoscutul interviu realizat de Douglass W. Bailey, studii şi articole, sumarul prezentului volum include patru note, pezentarea unei expoziţii de la Vatican şi a unor experimente de incendiere a unor case de către dr. Romeo Dumitrescu. Vor lua cuvântul specialiştii dr. Silvia Marinescu Bîlcu şi dr. Radian Andreescu.INTRAREA ESTE LIBERĂ!PROGRAM DE VIZITARE Joi, 8 martie:orele 12.00-19.00 Vineri, 9 martie;Sâmbătă, 10 martie:orele 11.00-19.00 Duminică, 11 martie:orele 11.00-16.00Toţi iubitorii de carte scrisă şi vorbită, muzică sunt aşteptaţi la Salonul de Carte, Presă şi Muzică Bucureşti la Muzeul Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei nr.12, în Centrul Istoric al Bucureştiului.