Nikita Hrușciov, primit pe aeroport de Gheorghe Gheorghiu-Dej, în timpul vizitei din 1960. Nicolae Ceaușescu, în plan secund (© Fototeca online a comunismului românesc, cota: 55/1960)

Vizita lui Nikita Hrușciov în Hunedoara: „A ajuns în ţinutul lui Dracula”

În Hunedoara, întreaga populație a orașului, împreună cu mii de muncitori de la minele Ghelari și Teliuc, a fost mobilizată în 1962 la organizarea primirii festive a liderului sovietic Nikita Hrușciov.

„Delegaţia sovietică în frunte cu Nikita Sergheevici Hruşciov, împreună cu tovarăşii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceauşescu şi alte persoane oficiale au sosit joi dimineaţa la Hunedoara. Mii de oameni ai muncii aflaţi în gările prin care a trecut trenul în primele ore ale dimineţii şi ţăranii aflaţi la munca câmpului au salutat călduros pe oaspeţi. Gara Hunedoara este pavoazată sărbătoreşte. Mii de locuitori au venit împreună cu reprezentanţi ai organelor de partid şi de stat din oraşul şi regiunea Hunedoara să întâmpine pe oaspeţi”, informa presa vremii.

Câteva fotografii de arhivă îl prezentau pe Nikita Hrușciov, în limuzina decapotabilă, pornind din gară prin mulțimea adunată pe marginea străzii care ducea spre combinat.

Nikita Hrușciov, discurs la Hunedoara (foto: Scînteia, 1962)
Nikita Hrușciov, discurs la Hunedoara (foto: Scînteia, 1962)

„De la gară, coloana de maşini se îndreaptă spre marele combinat siderurgic. Zeci de mii de siderurgişti din Hunedoara şi Calan, mineri din Ghelar şi Teliuc, constructori, colectivişti din împrejurimi şi alţi oameni ai muncii din regiune, formînd un imens coridor viu ovaţionează entuziast pe solii marelui popor sovietic şi pe conducătorii de partid şi de stat ai ţării noastre. Maşinile înaintează încet pe străzile oraşului”, relatau ziariștii de la România Liberă, în ediția din 22 iunie 1962.

Nikita Hrușciov a vizitat combinatul siderurgic din Hunedoara, unde i-au fost arătate oțelăria și laminoarele construite în anii ’50 și machetele cu planurile de construcție pe care regimul comunist le avea în privința orașului și a complexului siderurgic.

Nikita Hrușciov, discurs la Hunedoara (foto: Scînteia, 1962)
Nikita Hrușciov, discurs la Hunedoara (foto: Scînteia, 1962)

„Părăsind combinatul, coloana de maşini trece prin oraşul nou, unde au fost construite în ultimii ani sute de locuinţe pentru harnicii muncitori ai Hunedoarei, şi se îndreaptă spre noul stadion Corvinul, unde are loc un mare miting”, relata presa vremii.

Ce le-a spus Hrușciov hunedorenilor

Peste 30.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele și pe terenul stadionului din Hunedoara, la adunarea organizată pentru primirea liderului URSS. În discursul său, Hrușciov le-a vorbit despre oțel, cărbune și colectivizare.

„Mi s-a spus că regiunea voastră ocupă unul din locurile de frunte în economia naţională a României. Aici subsolul este bogat în zăcăminte de cărbune şi de minereuri de fier, munţii sunt acoperiţi de păduri care dau lemn de construcţie, şesurile fertile dau ţării recolte bogate. Cred însă că bogăţia cea mai mare sînt oamenii liberi şi fericiţi, stăpîni ai tuturor bogăţiilor pământului, truditori neobosiţi şi creatori ai valorilor materiale”, a spus Nikita Hrușciov, în discursul de pe stadionul Corvinul din Hunedoara.

După încheierea mitingului, Hrușciov a fost invitat la masă la restaurantul Corvinul din Hunedoara, iar apoi delegația s-a îndreptat spre gara din Hunedoara, de unde a plecat cu trenul spre Lupeni. În orașul din Valea Jiului, șeful URSS a avut parte de o primire asemănătoare.

A ținut un discurs în fața mulțimii din Lupeni în care a amintit că a lucrat și el în mină și că în trecut Valea Jiului era numită „Valea plângerii”.

„În locul unei aşezări muncitoreşti modeste s-a înălţat un oraş minier modern, în care trăiesc oameni liberi şi fericiţi. Ei sunt aceia care dau ţării cărbunele, pâine a întregii industrii, de care nu ne putem lipsi în vremurile noastre. Cunoştinţa cu minerii, cu oraşul dumneavoastră, ne-a făcut o bună impresie. Viitorul industriei carbonifere constă doar în mecanizarea deplină a tuturor proceselor de producţie”, a spus Hrușciov, în discursul din Lupeni.

Hunedoara, ținutul lui Dracula

Presa occidentală a descris într-un mod mai colorat faimoasa vizită a liderului URSS în Hunedoara. „Hruşciov a ajuns în ţinutul lui Dracula şi al vampirilor”, informau jurnaliştii Asociated Press, citaţi de ziarele occidentale.

„La marginea Hunedoarei sunt locuri unde potrivit legendelor, localnicii erau terorizaţi de vampiri. Zona a devenit bine-cunoscută prin nuvela lui Bran Stoker despre contele Dracula, un nobil rău care după moartea sa, pentru a rămâne pe jumătate viu se hrănea cu sângele femeilor”, informa Asociated Press.

Liderul sovietic fusese invitat în Hunedoara, nu pentru a vedea „castelul lui Dracula” (Castelul Corvinilor), ci pentru a-i fi prezentate realizările industriale cu care se mândrea regimul condus de Gheorghe Gheorghiu Dej.

La șase decenii de la eveniment, o mică parte din combinatul siderurgic Hunedoara, care în anii ’60 producea circa două milioane de tone de oțel anual, a supraviețuit, dar și o parte din Mina Lupeni - unde mai lucrează mai puțin de 500 de mineri. 

Descoperă locul din Hunedoara unde a petrecut liderul sovietic Nikita Hrușciov pe adevarul.ro

Foto sus:  Nikita Hrușciov, primit pe aeroport de Gheorghe Gheorghiu-Dej, în timpul vizitei din 1960. Nicolae Ceaușescu, în plan secund (© Fototeca online a comunismului românesc, cota: 55/1960)

Mai multe pentru tine...