Un document românesc uitat: Siebenbürgen jpeg

Un document românesc uitat: Siebenbürgen

După Dezastrul de la Stalingrad, Regimul Mareșal Ion Antonescu se orientează spre recuperarea Transilvaniei, luate României prin Diktatul de la Viena. Una dintre componentele marii operațiuni viza și cunoașterea de către nemți a situației reale a Transilvaniei.  În acest scop, sub conducerea lui C.C. Giurescu se editează de ministerul Propagandei, în două volume, una dintre capodoperele tipăriturilor românești:  Lucrarea Siebenbürgen (Transilvania). 

sisisi jpg jpeg

Primul volum prezintă Transilvania în general. Al doilea ce-au făcut românii în Transilvania după Marea Unire. Nume celebre ale culturii române semnează în această carte ( așa cum se vede din fotografiile cuprinsului) pentru a prezenta Transilvania publicului german.  Din nenorocire nu numai că lucrarea, însumînd 700 de pagini, n-a fost niciodată tradusă în românește, dar mai mult ea e practic necunoscută generațiilor de azi.  Am găsit-o la BAR și am reprodus pentru dvs mai multe pagini din cartea în speranța că voi oferi cititorilor un inestimabil document istoric.  De observat că potrivit dedicației, cartea a fost trimisă la BAR de însuși C. C. Giurescu.