Stalin: A ştiut inamicul la ce ora serveau ceaiul piloţii noştri? jpeg

Stalin: A ştiut inamicul la ce ora serveau ceaiul piloţii noştri?

 În aprilie 1940, comandanţii Armatei Roşii îi împărtăşesc lui Stalin experienţele lor de pe frontul finlandez. Analiza activităţii soldaţilor sovietici din războiul cu Finlanda va duce la o rapidă îmbunătăţire a capacităţii militare sovietice.

Kirponos:Voi raporta asupra stării comunicaţiilor. Tovarăşe comisar, comunicarea prin cablu  s-a desfăşurat bine în divizia mea, comunicarea prin radio a fost mai proastă. Ei spun că, în primul rând, nu preferă comunicarea prin radio şi că, în al doilea rând,   noi nu o dezvoltăm. Este adevărat că nu sunt preferate comunicaţiile radio, din cauza faptului că nu le stăpânesc. Trebuie să înveţe să mânuiască radio-ul.Permiteţi-mi să spun câteva cuvinte despre aviaţie. Am avut o situaţie interesantă în aviaţie, tovarăşe comisar. Piloţii noştri au ieşit la 6 după-amiaza să servească cina sau ceaiul, iar inamicul ne-a bombardat chiar la acea ora. Încă nu se înserase.

Stalin: A ştiut inamicul la ce ora serveau ceaiul piloţii noştri?

Kirponos:Sigur că a ştiut. Noi înşine am creat condiţii propice inamicului. Toate acestea ar trebui luate în considerare.

(...)

Sinitsyn(Comisarul Regimentului, Comisarul Frontului de blindate şi al trupelor de autoblindate):Tovarăşi, consider ca este de datoria mea să ridic anumite probleme la întâlnirea Consiliului Şefilor Militari. Aceste probleme se referă la implicarea tancurilor şi a autoblindatelor în evenimentele petrecute în vestul Ucrainei şi în războiul împotriva finlandezilor albi.

Antevorbitorii mei au avut dreptate când au ridicat problema slabei interacţiuni dintre tancuri şi infanterie. Cu toate că am servit tancurile pentru o lungă perioadă de timp, nu am văzut niciodată acţiuni bine coordonate ale tancurilor şi ale infanteriei în timpul exerciţiilor majore. În opinia mea, dacă vrem cu adevărat să ne coordonam trebuie să ataşăm brigadele de tancuri la corpurile de artilerie şi să facem din comandanţii corpurilor de artilerie instructori pentru infanterie şi tancuri în vederea cooperării celor două. Aceasta ar duce, cu siguranţă, la rezultatul dorit.

(...)

Sinitsyn:Da. Trebuie să punem aceste tancuri în folosinţă cât mai curând.

Următorul punct este disciplina. Cred că vorbim mult şi lucrurile nu cunosc nicio îmbunătăţire. Trebuie să ne oprim din vorbit şi să pregătim trupele aşa cum trebuie. Vă voi da un exemplu. Este vorba despre ceva ce am văzut în Armata 13. Un soldat avea mâna stângă uşor rănită. Trei sau patru oameni, conduşi de instructorul politic l-au condus în spatele frontului, arătându-i cât de mult le pasă de soldaţi. Apoi, toţi rămăseseră în spatele frontului în loc să se întoarcă la luptă. De aceea cred că este necesar ca antrenamentul militar al soldaţilor să fie îmbunătăţit. Avem locotenenţi în unităţile noastre, absolvenţi ai şcolilor militare, care nu ştiu să folosească baionetele. Instructorii politici merită o atenţie specială. Mulţi dintre aceşti tovarăşi au foarte puţine cunoştinţe militare. Această situaţie trebuie să dispară. Trebuie să ne pregătim mai bine comandanţii şi instructorii politici.

(14 aprilie 1940 – Fragmente din înregistrarea convorbirilor dintre Stalin şi comandanţi ai Armatei Roşii, la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist  al Uniunii Sovietice) 

Note

*Paradă militară a armatei sovietice în Piaţa Roşie din Moscova  (27 decembrie 1940)