Regulament de ordine şi disciplină pentru licee şi gimnazii (1866) jpeg

Regulament de ordine şi disciplină pentru licee şi gimnazii (1866)

Art. 1. Anul şcolar pentru toate liceele şi gimnaziile începe la 1septembrie cu ceremonia religioasă obişnuită [.].Art. 17. Spre a da probă de o cultură mai distinsă, şcolarii vor veni laşcoală totdeauna curaţi, spălaţi, pieptănaţi [.].

Art. 20. Pentru fiecare oră sau lecţiune şcolarii îşi vor aduce totdeaunacărţile, caietele, hârtia şi celelalte necesare pentru învăţătură, acestea levor păstra totdeauna curate, nerupte, nemânjite şi în bună stare. Alte cărţinetrebuincioase pentru lecţiunile clasei, nu numai că nu vor fi tolerate, ci şiconfiscate.În timpul lecţiilor şcolarii vor păzi cea mai adâncă tăcere şi linişte şi vorfi cu cea mai mare atenţiune la explicaţiile sau întrebările profesorului.Zgomotul, şoptirea sau orice altă dezordine sunt sever oprite. [.]Art. 24. [.]. După ieşirea profesorului din clasă nici unui şcolar nu îi estepermis a mai rămâne prin clasă ori pe galerie sau în curte. [...].Art. 34. Timpul, afară din şcoală, sunt datori şcolarii a-l întrebuinţa înînvăţarea lecţiilor, în lucrări scripturistice, precum:versuri, teme, compoziţii şi alte ocupaţii privitoare la studiile clasei în care se află;şinumai după îndeplinirea datoriilor şcolare ce sunt pentru un şcolar maipresus şi mai înainte de toate, se vor putea ocupa şi cu citirea de cărţirecomandate de profesori. [.]Art. 47. Cea mai gravă culpă a şcolarilor se consideră nesupunerea ce arcuteza să arate profesorilor [.].Art. 50. Este strict interzis şcolarilor de a scrie sau a desena pe pereţii, uşile sau ferestrele şi mobilele şcolii [...]. Contravenitorii sunt supuşi laplata reparaţiei şi după împrejurări şi la altă pedeapsă. În cazul în care nuse va putea descoperi culpabilul stricător, toată clasa va fi solidară.Art. 51. Nu este permis şcolarilor a purta haine extravagante.[.]. Art. 56.Nu este permis şcolarilor a vizita baluri publice, cafenele, taverne [.]. nicichiar cu părinţii lor;promenadele şi grădinile publice le vor putea vizitaînsoţiţi de părinţi[.].Art. 57. Jocuri de cărţi, biliard sau orice alt joc de hazard, care răpesctimpul şi banii este strict oprit.Art. 58. Mersul la teatru va fi permis şcolarilor numai când vor fi însoţiţide părinţi sau corespondenţii lor, şcolarilor diliginţi1 le va fi permis sămeargă la teatru în unele zile de sărbătoare cu autorizaţia directorului şiîmpreună cu un pedagog al internatului.Art. 59. Fumatul este strict oprit atât în locuri publice cât şi acasă şi cuatât mai mult împrejurul şi înăuntrul şcolii.[.]Art. 63. Nu este în nici un mod permis şcolarilor de a scrie articolepentru jurnale, fie politice, fie literare. [.]Art. 69. Puniţiunile [pedepsele] care după gravitatea lor se vor aplicaşcolarilor sunt:admoniţiunea sau mustrarea;[.], arestul sau închisoarea îngimnaziu sau liceu, gonirea provizorie sau definitivă din liceu sau dingimnaziu;gonirea din toate liceele sau gimnaziile ţării. [.]Art. 72. Închiderea în arestul liceului sau gimnaziului se va pronunţa dedirector, după gravitatea cazului, pentru un timp de la o oră până la 24 celmult. Închiderea nu se va putea aplica decât pe timp de ziuă. Arestantuluinu îi va fi permis a i se aduce de mâncare;i se va da însă hârtie şirechizitele de scris spre a copia dintr-o carte un număr determinat de

pagini. La cazul în care nu a îndeplinit această impunere i se va prelungiarestul. [...].Art. 115. În toate oraşele unde vor fi două sau mai multe licee, origimnazii şi licee, se va ţine la sfârşitul fiecărui an şcolar, îndată dupădistribuirea premiilor, un concurs între şcolarii premiaţi ai acelor gimnazii şilicee ale oraşului. [.]Art. 119. Vacanţe pentru licee şi gimnazii vor fi:1.Vacanţa de la finele anului şcolar, care va începe la 1 iulie şi va ţinepână la finele luiaugust.2. La Crăciun 8 zile din ajunul Naşterii Domnului până la 2 ianuarie.3. La Paşti 15 zile, de la Duminica Floriilor până la Duminica Tomii.4. Toate duminicile de peste an.5.Sărbătorile împărăteşti şi ale altor sfinţi, care sunt:Naşterea MaiciiDomnului la 8septembrie;Înălţarea Sfintei Cruci la 14 septembrie;Sfântul Dimitrie la 26octombrie;SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavril la 8 noiembrie;Intrarea în biserică a MaiciiDomnului la 21noiembrie;Sfântul Nicolae la 6 decembrie;Botezul Domnului, 6 ianuarie;Sfântul IoanBotezătorul la 7 ianuarie;Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, GrigoreTeologul şi Ioan Hrisostomla 30 ianuarie;Întâmpinarea Domnului la 2 februarie;Buna-Vestire la 25martie;SfântulGeorge la 23 aprilie;Înălţarea Domnului la 40 de zile după Paşte;SfinţiiÎmpăraţi Constantinşi Elena la 21 mai;Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul la 24 iunie.Afară de acestea va mai fi vacanţă în zilele de sărbătorinaţionale.[.]. (Bujoreanu, p. 1858-1864)

Sursa:Bogdan Murgescu (coord.), Istoria Romaniei in texte, Bucuresti, 2001, pp. 270-72.