historia ro undefined jpeg

"Prin câmpiile noastre auziți răcnetele nemiloșilor ostași": postere de propagandă franţuzeşti din timpul Primului Război Mondial

Sursa: vintag.es