Operatiunea Tămădău şi arestarea liderilor PNŢ jpeg

Operațiunea Tămădău și arestarea liderilor PNȚ

📁 Comunismul in România
Autor: Dinu Giurescu

Când, în iulie 1947, a venit, pe neașteptate, știrea arestării unui grup de fruntași național-țărăniști, care ar fi încercat să părăsească clandestin țara, prima reacție a fost aceea de respingere. O punere în scenă, o fabricație a regimului, ne-am spus. În câteva zile însă, s-a adeverit ca fruntașii în cauza fuseseră arestați pe un câmp la Tămădău, în apropierea a doua avioane.

Au urmat un comunicat de presa, comentarii și declarații pline de invective adresate celor reținuti, și foarte curând hotărârea guvernului, aprobată automat de Camera Deputaților, de a scoate în afara legii Partidul Național Țărănesc. Totul se desfășurase intre 14 și 29 iulie. între timp, aproape toți fruntașii partidului au fost arestați în Capitală, în timp ce în alte centre urmărirea liderilor locali începuse mai demult.

Procesul Maniu

A urmat, intre 29 octombrie și 11 noiembrie procesul lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache și al altor coinculpați acuzați de activitate "trădătoare și conspirativa", sprijinită de "cercurile imperialiste din Statele Unite ale Americii și Marea Britanie", și menită să pregătească "răsturnarea prin violență a Guvernului democratic instaurat legal".

Actul de acuzare mai susținea ca Partidul Național Țărănesc "poarta răspunderea directă pentru instaurarea dictaturii fasciste a lui Ion Antonescu, și pentru intrarea în războiul criminal hitlerist". De asemenea, pentru "asasinatele din Piața Palatului, de la 24 februarie 1945" și din 8 noiembrie 1945, pentru constituirea unor organizații clandestine subversive în vederea "răsturnării puterii de stat legale".

Ziarele aflate sub strict control au publicat extrase din dezbaterile procesului și sentințele, care au dus la moartea, în detenție, a lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache.

Faptele erau astfel prezentate încât dădeau impresia ca încercarea de fuga de la Tămădău (pedepsita atunci cu închisoare de la 3 la 6 luni!) era finalul unor multiple acțiuni ale conducerii P.N.Ţ. îndreptate împotriva "ordinii legale". Aceasta a fost versiunea oficială difuzată de regimul democrat-popular și menținută ca atare până în 1989.

Surse și interpretări inedite

În 2001 au apărut patru volume masive cu documente referitoare la ancheta și procesul lui Iuliu Maniu-Ion Mihalache și altor fruntași țărăniști. Pentru cunoașterea completa a dramei din 1947, erau necesare documentele ce acopereau lunile iulie-decembrie, precum și reconstituirea felului cum autoritățile au pregătit capcana de la Tămădău și atragerea lui Iuliu Maniu, fără a trezi bănuielile acestuia.

Volumul „Operațiunea Tămădău: Desființarea Partidului Național Țărănesc (1947)”, apărut sub auspiciile Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, ne aduce dovezile ce lipseau. Autorul, profesorul universitar Gheorghe Onișoru, reconstituie și analizează, prin informatei inedită din arhive, ce a avut loc intre preliminariile Capcanei de la Tămădău și Procesul intentat lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache.

Se cuvine subliniata amploarea informației inedite. Aflam cum a fost organizata oferta făcută lui Iuliu Maniu de a aproba plecarea clandestina din tara a unui grup de conducători național-țărăniști; cum autoritățile au plănuit și pus în aplicare operațiunea până la arestare; cum clienții (adică grupul în cauză) au pornit cu mașinile în care se aflau, spre avioanele care tocmai aterizaseră; avem știri despre situația lui Iuliu Maniu în primele zile după Tămădău etc.

Capitolul intitulat „Ancheta” demonstrează că autoritățile au avut, de la început, fixat un scenariu cu capetele de acuzare, centrate în jurul unei încercări de lovitura de stat. Ca urmare, scopul anchetei a fost sa adune "elemente doveditoare" menite sa dea substanță acuzațiilor stabilite încă înainte de luarea interogatoriilor.

Aceste capete de acuzare se regăsesc chiar în referatul ministrului de interne, Teohari Georgescu, când a propus guvernului, la două săptămâni după Tămădău, scoaterea în afara legii a Partidului Național Țărănesc.

Detalii tulburătoare

Volumul ne aduce detalii tulburătoare. Ca de exemplu:"anchetații să fie interogați 12 ore pe zi"; urmărirea fiecărei mișcări a lui Iuliu Maniu după 6 martie 1945; cele 24 declarații date de Ion Mihalache în 26 zile după arestare. Tot în capitolul Ancheta aflam de reacțiile celorlalți fruntași: Nicolae Penescu, Nicolae Carandino, Ilie Lazăr, Victor Rădulescu Pogoneanu, Vasile Serdici, Corneliu Coposu, cât și reacțiile conducerii interimare a P.N.Ţ. (în iulie-august 1947), până când și aceasta a fost arestata.

Profesorul Onișoru își însoțește analiza cu mărturiile directe ale documentelor vremii - atât în note (unele foarte ample) cat și în cele 18 anexe. Una din ele ne da lista nominală cu zeci de preoți - români dar și maghiari - care au refuzat, în octombrie 1947, "sî demaște enoriașilor acțiunile de trădare ale fostului P.N.Ţ." (pp. 300-302).

De asemenea, zecile de reacții - la nivelul cetățenilor obișnuiți - împotriva represiunii la care erau supuși liderii P.N.Ț. Reflexele libertății erau încă vii în acea toamna a anului 1947 (anexele 4-17).

Volumul „Operațiunea Tămădău” dezvăluie astfel pentru prima dată scenariul, mecanismele și procedeele prin care a fost instrumentat și desfășurat procesul liderilor P.N.Ț. din octombrie-noiembrie 1947. Dar volumul ne trimite mai departe.

Punerea sub acuzare a clasei politice

Condamnarea acestor lideri a însemnat și punerea sub acuzare a întregii clase politice, a orientărilor și acțiunilor ei din România anilor ‘20, ‘30 și ‘40 (până în 1947). Procesul a marcat, condamnarea sistemului politic pluralist din România. Opoziția trebuia distrusa, reprezentanții ei eliminați și fizic, nu numai juridic. Acesta era felul de a gândi și acționa a noilor lideri P.C.R. ai României.

"Operațiunea Tămădău" a reprezentat în România, intrarea în faza finală pentru instaurarea oficială a "democrației populare", după tipare sovietice.

În Bulgaria, Nicola Petkov, deputat, liderul agrarienilor, a fost arestat pe scările Sobraniei (Adunării Deputaților) în iunie - și, după un simulacru de proces, spânzurat în septembrie 1947. Î

n Polonia, Stanislaw Mikolajczik, liderul agrarienilor, a părăsit clandestin țara în octombrie 1947 pentru a nu fi târât într-un proces prefabricat, ca în cazul liderilor opoziției din Bulgaria și România.

Anii cei multi ai regimului P.C.R. încep de fapt în 1947. Volumul „Operațiunea Tămădău” oferă radiografia acestei faze finale, din iulie 1947 până în iarnă. O radiografie efectuată cu precizie, documentată, potrivit regulilor de baza ale cercetării istoriei.

Mai multe pentru tine...