Nicolae Ceauşescu arestat de poliţia din Târgovişte, în 1936 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 2/1936)

Nicolae Ceaușescu în vizorul Siguranței antonesciene

Din volumul lui Gheorghe Buzatu, România sub Imperiul haosului (1939-1945), RAO, 2007, grație unui document, aflu că în regimul Ion Antonescu Nicolae Ceaușescu se afla în vizorul Siguranței. 

Istoricul – sînt sigur – a avut la dispoziție și alte liste de urmăriți. A ținut s-o publice pe asta, pentru că era vorba de Nicolae Ceaușescu. Nu știu dacă pe vremea lui Ceaușescu, a apărut un astfel de document, veritabilă pleașcă pentru cei care căutau cu disperare prilejuri de lingușeli mai aparte:

3 septembrie 1941 – Adresă a Prefecturii Poliției Capitalei

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PREFECTURA POLIȚIEI CAPITALEI

Serviciul Poliției de Siguranță

169 458/3 septembrie 1941

Către

Comisariatul 21 Poliție

Urmare la nr. 106 496/1941 binevoiți a cerceta și dacă următorii suspecți internabili domiciliază la adresele indicate:

Drotlef Ernest Calea Victoriei Nr. 2

Gelu Egry Bd. Elisabeta Nr. 24

Krik Artur Bd. Carol Nr. 6

Kavura Constantin Calea Victoriei 10

Svilcovschi Radu Calea Victoriei 4

Wied Paul Wery Bd. Carol Nr. 18

Cheleman Dumitru Strada Antim Nr. 21

Kessler Iulius Calea Rahovei 21

Milcoveanu Șerban Strada Vînători 1

Bucreff Vasile Strada Antim 19

Erdosz Emerik Bd. Elisabeta 24

Moscovici Paul Str. Sfinții Apostoli 59

Hassan Carol Bd. Elisabeta 24

Horvath Gheorghe Calea Rahovei 27

Konig Max Calea Victoriei 23

Ceaușescu Nicolae Str. Bibescu Vodă Nr. 19

Grucman Nusin Str. Poetului 26

Marinescu Cuza Str. Principatele Unite f.n.

Niculescu Aurel Calea Șerban Vodă 22

Cercetările se vor face amănunțit pentru a se afla actualul domiciliu sau localitățile unde au plecat, informîndu-vă la rude, vecini sau cartea de imobil.

Pentru cei domiciliați în raza altor Comisariate vă veți pune în legătură cu Circumscripțiile respective, desăvîrșind cercetările. Rezultatul în termen de 3 zile de la primirea prezentei.

p. Prefectul Poliției

ss/indescifrabil

Șeful Serviciului

Ss/indescifrabil

Referat

5.IX.941

Am onoare a referi că, în urma cercetărilor făcute în localitate, am stabilit că individul Ceaușescu Nicolae, cismar, domiciliat în Str. Bibescu Vodă 19 mansardă, s-a mutat de la adresă în ziua de 9 iulie 1940, în comuna Scornicești Jud. Olt.

LS

Prefectura Poliției Municipiului București

Comisariatul Circ. 21

Comisar

Ss/indescifrabil”

Foto sus: Nicolae Ceauşescu arestat de poliţia din Târgovişte, în 1936 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 2/1936)

Mai multe pentru tine...