historia ro undefined jpeg

Monumentele eroilor Primului Război Mondial din Vrancea

Vrancea a fost una dintre cele mai afectate regiuni în Primul Război Mondial prin faptul că a reprezentat unul dintre principalele teatre de operaţiuni de atunci. Localităţi precum Mărășești, Mărăști, Soveja, Focșani, Haret, Tișiţa sau punctul Chicerea au fost aproape complet distruse și nenumăraţi combatanţi (deopotrivă români, ruși, germani, austrieci etc.) și-au găsit sfârșitul aici. Tot aici, armata română și cea rusească au stat în calea oponenţilor, luptând cu înverșunare și oprind înaintarea trupelor acestora. Aici a devenit Ecaterina Teodoroiu, femeia sublocotenent din armata română, eroina Jiului – şi totodată a Vrancei.