Minciunile erau vizibile şi în publicaţiile oficiale ale regimului comunist jpeg

Minciunile erau vizibile şi în publicaţiile oficiale ale regimului comunist

Anul 1989 a adus scăparea de un sistem politic capabil să terorizeze popoare întregi timp de decenii pentru îndeplinirea unor idei eronate lansate de către zişi intelectuali din secolul al XIX-lea. Cum oamenii nu se încadrau în limitele impuse de autorităţi, au fost înfiinţate trei forţe represive, armată, poliţie politică şi miliţie, ce se ocupau îndeosebi cu formarea omului nou, supus complet regimului. Şcoala avea aceeaşi misiune. Totuşi, numai teroarea nu putea să fie suficientă pentru menţinerea durabilă la putere. Trebuia să fie creierul spălat pentru totdeauna şi un aparat de propagandă numeros a fost pus la muncă, scriitori cu mai mult sau mai puţin talent fiind puşi să realizeze o adevărată Epocă de Aur virtuală. Minciuna a devenit cuvântul de ordine pentru toate autorităţile, dar statul avea nevoie de anumite publicaţii pentru a demonstra starea de fericire a maselor şi pentru lămurirea generaţiilor viitoare.

 Anuarele statistice ale perioadei sunt adevărate mine de aur pentru un istoric, dar informaţiile valoroase se găsesc greu şi cu răbdare. Se spune într-o astfel de publicaţie că România socialistă a renunţat la exportul de energie electrică în 1984 pentru a satisface nevoile economiei. Asta este informaţia de la pagina 99. Dacă mergem până la pagina 274 a ediţiei 1985, aflăm că peste graniţe au plecat 1.111.750.000 kWh. Dacă datele despre producţie sunt cele reale, înseamnă că regimul a exportat 1,488% din ceea ce se obţinea şi prin arderea unor cantităţi imense de cărbune, sursă uriaşă de poluare. Populaţia a fost lăsată în beznă pentru satisfacerea poftelor liderului de la Bucureşti, dar faptele erau acoperite cumva cu cifre frumos drese din condei. Uneori mai apăreau unele greşeli şi se înţelege de ce aceste cărţi erau publicate în tiraje mici şi erau disponibile prin instituţii. Minciuna a stat la baza sistemului comunist şi aşa a rămas până în zilele noastre acolo unde partidul unic se află la putere.

 Din păcate, oamenii tot mai cred că înainte era mai bine, dovadă că spălarea creierului a fost făcută în mod foarte eficient. Este şi firesc să fie aşa din moment ce politrucii vechiului regim sunt infiltraţi peste tot şi răspândesc teorii despre fericirea din trecut în timp ce ei acumulează averi imense prin căpuşarea unui stat democratic, exact cum au făcut pe vremuri cu cel totalitar. Acum pot disemina informaţiile otrăvite din spatele unui computer şi se prezintă ca nişte iubitori ai poporului. Iubirea de minciună este veşnică în mediile puterii din această ţară şi greu se poate deosebi grâul de neghină. Oare câtă apă va curge pe Dunăre până când oamenii vor deschide ochii şi vor pune preţ pe cinste şi corectitudine? Sau doresc să supravieţuiască în acest stil pentru totdeauna, lupta pentru beneficii murdare fiind unicul scop în viaţă?

Sursă

Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1985.