Medicina românească veche într un manuscris: Alegerile lui Ippocrat jpeg

Medicina românească veche într-un manuscris: Alegerile lui Ippocrat

📁 Documente istorice
Autor: Redacția

Extras din “Alegerile lui Ippocrat. Manuscris medical românesc de la începutul secolului al XVIII-lea”, I. Seraficean, Arad, 1997.

„1:10:Iar de va fi crivăț, adecăvănt despre amiiazănoape, niște tuse, răgușăli, înpietrire de pântece, nelesnire udului, tremurări, dureri de coaste, de piept.Și când vaținea mult crivățul, atunceaîn boale trebue săașteptăm unele ca aceastea. Adecăde va fi uscăcios, oftici, dureri de ochi, dureri deîncheeturi, stricturare udului, nelesnire pântecelui, iar stările ceale din toate zilele adecă cele despre partea crivățului, înputernicesc trupurile, le dau mișcare lesne, și fațăfrumoasăși lesnire de auzși usucăpânteceleși pișcăla ochi. Iar celor ce au mai de nainte durere de piept, li să adaogă mai mult. Când suflă crivățuscăcios, sănasc friguri iuți.Și de vaținea mai mult vremea acest feliu, dupăstarea ce au făcut, trebue săașteptăm asemenea boale mai mult.

 1:11:Iar pentru timpuri, de va fi iarna uscatăși cu crivăț, iar primăvara ploioasăși umedă, trebue a fi vara friguri iuțiși dureri de ochiși nelesnire de pântece, mai vărtos fămeilorși bărbaților ce au naturăumedă.

 1:12:Iar de va fi iarna umedăși ploioasăși lină, iar primăvara uscăcioasăși cu crivăț, muerile adecăceale ce au a naște spre primăvară, negreșit leapădă, iar de vor nașteîn vremeînplinită, însănasc copii slabiși bolnăvicioși, încât ori cămor curând, ori cătrăind săzărnicesc, bolind. Iar celorlalți oameni săfac nelesnire de pânteceși uscăciune, dureri de ochi, iar celor bătrâni, trohne pierzătoareîn grab.

 1:13:Iar de va fi vara uscăcioasăși cu crivăț, iar toamna ploioasăși umedă, vor fi dureri de cap iarnași tuseși răgușăliși mucărituri, iar la uniiși oftică.

 1:14:Iar de va fiși toamna uscăcioasă, și cu crivăț, precum au fostși vara, va fi de folos celor umedoși din fire, și muerilor, iar celorlalți vor fi uscate dureri de ochiși friguri iuțiși mucărituriîn lungăvreme, iar la unii melagholii.

 1:15:Când va fi vara asemenea primăverii, trebue să așteptăm multe nădușăliîn friguri. 1:16:În toate ceale patru vremi ale anului, săîntâmplătoate boalele, însăîn unile săîntâmplăunele boale mai mult, și săîntărâtă.

 1:17:Că în vremea primăverii să întâmplă prea multe patimile ceale de nebunie, ceale de melagholie, de epilepsieși curgeri de sânge, și astupăriîn gât, și mușcăturiși răgușăli, și tuseși leprăși pecingine, și spurcși pojar cu raneși bubeși dureri deîncheeturi.

 1:18:Iar vara sănt de obște unile din ceale zise mai sus, și friguri, adeseași aprânderi, de a treia zi, și de a patra zi prea multe, și vărsări, și urdinări, și dureri de ochiși de urechi, bășicături de gură, opărealăla boașă, și nădușăli.

 19:Iar toamna să întâmplă multeși de ceale de varași friguri de a patra zi, și zăpăciriși dureri de splină, idropică, oftică, stricurare de ud, și slobozire pânteciluișiîncuereși spetireși astupareîn gâtși hârâeliîn gâtșiînvărtejire mațelor, și epilepsii, și patimi de nebunieși de melagholie.

 20:Iar iarna să scornesc junghiuri de coaste, strâmtorare plămânilor, patima îngreonării de somn, mucărituri, răgușăli, tuse, dureri de piept, de coasteși de coapse, durereșiîntunecare de cap, damlale. 21:Iarîn vărste urmeazăde acest feliu la copiii cei miciși născuți de curând, săbășicăgura, varsă, tușăsc, nu pot dormi, se umflăla buric, săsperieși li săopărăsc urechile.

 22:Iar pă când le răsar dinții, îi mănâncăgângiile, îi apucăfrigurile, tremură, urdinăși mai vărtos pă când răsar cei câinești, și la cei grăsulii, și la cei supțirateci. 23:Iar mai matorindu-se, li săfac gâlci dupăurechi, le cad mușchii, năduh, piatră, limbrici rătunziși lungiși supțiri, negi, gâdiliri la părțile ceale născătoare, umflături, bube, iar mai vărtos ceale zise mai sus.

 24:Iar celor mai dolofani, li să întâmplă multe din ceale zise, și friguri lungi mai vârtosși curgere de sânge pănas. 25:Iar copilandrilor le urmeazăscuipări de sânge, oftici, friguri iuți, epilepsiiși alte boale, dinpreunăși ceale zise. 26:Iar dănacilor pojaruri la gură, junghiuri la coaste, înghesuire la plomuni, adincime de somn, nebunie, arsuri, urdinareînîndelungatăvreme, vărsări de venin, încuereși slobozire pântecilui, trânji.

 27:Iar la cei bătrâni năduhuri, trohne cu tuse, stricurareși nelesnire udului, dureri deîncheeturi, patimi la rănichi, întunecare capului, damlale, gârbovire, mâncărime a tot trupul, nedormire, umflare de pântece, la ochiși la nări, tâmpire vederii, albăstrime ochilorșiîngreonare de auz.

 28:Iar ceale mai multe boale la copii să judecă, unile adecă în 40 de zile, iar altele în 7 luni, altele în 7 ani, și altele ajungși pânăîn vremea juniei. Deci câte boale vor rămânea necheltuite dintr-aceastăvărstă la flăcăi, sau de la începerea lunătăciilor la fămei, obicinuesc a zăbovi […]”

sursa:TIPARITURI ROMANESTI