Lumea comunistă în afişe jpeg

Lumea comunistă în afişe

Auzim multe despre Epoca de Aur, dar cum e posibil să reconstruim o perioadă istorică, fără un discurs istoriografic? Prin imagini! Aceasta este provocarea căreia îi răspunde lucrarea Grafică fără computer.  

Amintirile noastre, ale celor care am trăit perioada Epocii de Aur, nu sunt neapărat legate de reprezentările construite de regim în diverse scopuri, însă, inevitabil, o sumă de asemenea imagini extrem de familiare există. E drept că lumea vizuală s-a îmbogăţit după Revoluţia din 1989, însă abundenţa de reprezentări, posibilă şi ca urmare a evoluţiei tehnicii în domeniu, a adus cu sine şi o viaţă mai scurtă a acestora, suprasaturarea declanşând adesea uitarea. Nu e cazul imaginilor din anii comunismului – reclame, afişe de filme, coperte de carte, timbre etc. – care ne-au rămas în minte şi pentru că erau mult mai puţine şi, deci, cu o viaţă mai lungă.

Discursul imagistic al Epocii de Aur 

Cartea Grafică fără computer, pe care cei de la Atelierul de Grafică au scos-o recent pe piaţă, nu este însă doar o lucrare menită să stârnească nostalgii. De asemenea, nu e un produs exclusiv dedicat istoricilor comunismului sau celor care se ocupă de istoria artei – deşi le poate fi un instrument de un real folos –, ci, mai degrabă, este un început în adunarea şi publicarea unor documente considerate de unii periferice sau chiar inutile.

Reclamă  satirico-ironică despre auto-critica în domeniul agricol. Expresia „Paşte Murgule!“, care echivalează cu faptul că va trebui să aştepţi mult şi bine până ţi se va împlini ceea ce doreşti, este completată de îndemnul „Asiguraţi la timp hrana animalelor“ şi de ceea ce se găseşte în coşul calului:rapoarte, circulare, referate

Cartea este o premieră tocmai pentru că publică imagini diverse din toate domeniile de viaţă cotidiană din perioada comunistă. Într-un număr anterior al revistei „Historia“ prezentam o altă lucrare, şi aceea un debut în domeniu:un album concentrat doar asupra afişelor de film din Epoca de Aur. Un aspect comun al celor două lucrări este faptul că ele nu se limitează la imagini produse în România, ci includ reclame, coperte, afişe de teatru şi film, timbre, ambalaje, broşuri etc. din întreg spaţiul comunist. 

Demers dificil:de multe imagini ne-am dispensat 

Pentru a înlesni accesul unui public mai larg, cartea este bilingvă, informaţiile adiacente imaginilor fiind prezentate atât în limba română, cât şi în limba engleză. Sunt peste 400 de imagini adunate cu destul de multă dificultate, dat fiind că, în goana de a scăpa de trecutul comunist, multe lucruri au fost pur şi simplu distruse sau aruncate.

Af3 jpg jpeg

Afişul  piesei „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită“, la Teatrul Muncitoresc C.F.R., 1964

Deşi nu e o lucrare exclusiv istorică, întrucât nu urmăreşte riguros niciun domeniu imagistic de-a lungul celor 45 de ani de comunism, puzzle-ul format din imagini din toate domeniile de activitate – de la propagandă şi protecţia muncii până la petrecerea timpului liber – redă viu colorat (şi umanizează într-un fel) lumea de dincoace de Cortina de Fier. 

Există o preconcepţie potrivit căreia tot ce s-a creat în perioada comunistă, în materie de imagini, a fost doar pentru proslăvirea partidului-stat, a conducătorului sau pentru a servi propagandei împotriva capitalismului vestic. Această lucrare e şi o dovadă că lucrurile n-au stat tocmai aşa:a se vedea, de pildă, copertele cărţilor cu poveşti din copilăria noastră – câteva dintre ele incluse în Grafică fără computer. 

Coperta  cărţii „Caii albi din oraşul Bucureşti“, a lui Fănuş Neagu, publicată în 1967 la Editura Tineretului (copertă realizată de Agneta Lazăr)

Prezentul volum este primul din cele trei care urmăresc cei peste 40 de ani de împliniri mărunte în domeniul graficii. Volumul se axează în primul rând asupra materialelor tipărite. Următoarea lucrare va avea în centrul ei panoul, cu toate variaţiile sale, sloganuri, pancarte, tăbliţe de informare sau dirijare etc., iar cel de-al treilea volum va reuni logo-uri, simboluri, medalii, blazoane, plachete din aceeaşi perioadă istorică. 

Proiectul nu este doar unul editorial, ci are si o componenta online, reprezentata de platforma web GraphicFront (www.graphicfront.ro) . Aceasta ofera un mediu de exprimare si de informare mai generos, iar cei interesati pot gasi acolo mai multe imagini interesante ce nu se gasesc in carte.

Afişul  piesei „Iarna lupului cenuşiu“, de I.D. Sîrbu, la Teatrul Naţional Timişoara (1977) – Arhiva Teatrului Odeon (fost Giuleşti)