Letopiseţul de la Putna despre primii domni ai Moldovei jpeg

Letopiseţul de la Putna despre primii domni ai Moldovei

Povestirea pe scurt despre domnii Moldovei.

De la facerea lumii în anul 6867[1359], de atunci, cu voia lui Dumnezeu, s-a început ţara Moldovei:a venit Dragoşvoievod din ţara Ungurească, din Maramureş, la vânătoare după un bour şi a domnit 2 ani.Şi a domnit fiul luiSas, 4 ani.Şi a domnit Bogdan, 4 ani.Şi a domnit fiul lui, Laţco, 8 ani.Şi a domnit fiul Muşatei, Petru, 16 ani.Şi a domnit fratele lui, Roman, 3 ani.Şi după dânsul a domnit fratele lui, Ştefan, 7 ani.Şi a domnitIuga2 ani.

În anul 6907 [1399] a venit la domnie Alexandru voievodşi a domnit 32 de ani şi 8 luni.Iliaş, întâiul lui fiu, a domnit 2 ani şi 9 luni singur, iar cu fratele său, Ştefan, au domnit împreună 7 ani. A prins Ştefan voievod, pe fratele său Iliaş şi l-a orbit. Iar Ştefan voievod, singur, a domnit 5 ani.Şi i-a tăiat capul Romanvoievod şi a domnit Roman voievod, fiul lui Iliaş, un an.A domnit Petruvoievod, fiul lui Alexandru voievod, un an. Şi el a dat cetatea Chilia ungurilor.Şi a domnit Ciubăr2 luni.A domnit Alexăndrel, fiul lui Iliaş voievod, 4 ani. Şi în vremea lui a fost binecuvântat prea sfinţitul chir Theoctist ca mitropolit de patriarhul Nicodim al Ţării Sârbeşti, în vremea bine credinciosului despot Gheorghie.Şi a murit la Cetatea Albă, în anul 6962 [1454] august 26.A domnit Bogdanvoievod, fiul lui Alexandru voievod, tatăl lui Ştefan voievod, 2 ani. Şi i-a tăiat capul Petru numit Aron, la Răuseni.A domnit Aron2 ani. Şi în vremea lui s-a început darea turcească. Şi după câtva timp i-a tăiat capul Ştefan voievod.(Cronicile slavo-române, p. 60–61)

sursa:Bogdan Murgescu, Istoria Romaniei in texte