Lacurile de acumulare și noile alungǎri de populație jpeg

Lacurile de acumulare și noile alungǎri de populație

Lumea contemporanǎ poate sǎ fie consideratǎ ca o parte a erei energiei electrice. Se face totul pentru obținerea unor noi surse de putere și hidrocentralele sunt considerate ideale prin faptul cǎ nu implicǎ un consum de combustibil fosil. Existǎ totuși un mare dezavantaj, cam greu de vǎzut la o analizǎ superficialǎ: suprafața imensǎ a lacurilor de acumulare.

Terenurile sunt scoase definitiv din circuitul agricol sau urbanistic. Problema este cǎ stilul de viațǎ tradițional, rural, este distrus și noii orǎșeni sunt obligeți sǎ se adapteze ȋntr-un mediu ce nu le oferǎ prea multe posibilitǎți financiare. Nu au calificarea necesarǎ primirii unor slujbe cu salarii mai generoase.  Configurează Statul a considerat cǎ interesele superioare, de naturǎ economicǎ și militarǎ, implicǎ sacrificarea maselor de țǎrani. Energia electricǎ necesarǎ fabricilor din Al Doilea Val și Al Treilea Val trebuie sǎ ducǎ la sacrificarea agricultorilor din primul val de dezvoltare economicǎ. Populații numeroase sunt relocate prin oferirea de noi locuințe sau prin forțǎ.

Barajul Hoa Binh, cel mai mare din Vietnam, a implicat scufundarea a peste 11.000 de case și mutarea a 89.720 de persoane. Au dispǎrut ȋn valuri și 13.000 ha de teren. Barajul Na Hang a fost ȋnceput ȋn 2002 și a dus la inundarea a cinci localitǎți cu circa 4.000 de case și au fost pierdute 8.000 ha. Lacul Son La de pe Rȃul Negru a dus la inundarea a 440 kmp și a implicat mutarea a 91.000 de persoane, majoritatea minoritari. Centrala a fost gata ȋn 2010. Nu este de mirare cǎ locuitorii au fugit unde au vǎzut cu ochii, adicǎ spre marile orașe sau peste granițe.

Comunitǎțile de vietnamezi sunt peste tot ȋn lume, alungați de rǎzboi și apoi de valurile lacurilor de acumulare.  Barajul Merowe din partea sudanezǎ a Nilului a dus la mutarea a circa 55 – 70.000 de persoane, gradul de sǎrǎcie ȋn regiune fiind amplificat de faptul cǎ țǎranii au rǎmas fǎrǎ terenuri agricole. Casele celor alungați au fost ridicate ȋn plin deșert, dar solul fertil se aflǎ sub apele Nilului.

Etiopia este un adevǎrat castel de apǎ al Africii și potențialul energetic al rȃurilor este deosebit, dar prea puțin utilizat. S-a trecut la amenajarea Nilului Albastru prin ridicarea Marelui Baraj al renașterii etiopiene, lacul format avȃnd o suprafațǎ de 1.561 kmp. Au fost alungați din satele lor circa 20.000 de oameni. A fost evacuate și o regiune de siguranțǎ ȋmpotriva malariei, adicǎ 5 km de la malurile ȋntinderii de ape.

Politica de alungare a sǎtenilor din casele lor a generat situații grave și ȋn Turcia. Barajul Atatȕrk, terminat ȋn 1992, a dus la inundarea a 817 kmp și au fost evacuate circa o sutǎ de așezǎri cu circa 50.000 de suflete.  Barajul Ilisu va duce la formarea unui lac de 313 kmp și vor fi nimicite complet sau parțial 199 de sate, populația afectatǎ fiind estimatǎ la 55 – 71.000 de suflete. Cifra nu cuprinde localitǎțile abandonate pȃnǎ la ȋnceperea lucrǎrilor.

Noile lacuri de acumulare se adaugǎ la cele realizate dupǎ 1900 și astfel rǎul se amplificǎ. Suprafețele ocupate de volumul de lichid nu mai pot fi locuite, dar populația crește extrem de rapid ȋn statele aflate ȋn America de Sud, Africa și Asia. Mutarea la periferia orașelor va duce la creșterea tensiunilor sociale. Cum principalele resurse sunt déjà controlate, singura soluție rǎmasǎ pentru creșterea nivelului de trai ar fi emigrarea. Sunt numai cȃteva exemple despre impactul demografic al hidrocentralelor asupra sǎtenilor din țǎrile ȋn curs de dezvoltare.

Natalitatea rǎmȃne foarte ridicatǎ și existǎ adevǎrate rezervoare de oameni. Nu trebuie sǎ mire pe nimeni existența unei adevǎrate invazii asupra Europei, unele state fiind obligate sǎ ridice ziduri de apǎrare ȋmpotriva celor ce vor sǎ ocupe pǎmȃnturi. Ungaria a montat primul baraj din sȃrmǎ ghimpatǎ și se pregǎtește pentru dublarea acestuia. Turcia, confruntatǎ cu imigranții sirieni, monteazǎ un baraj din beton pe ȋntreaga frontierǎ. Se poate crede cǎ fugarii au plecat din calea rǎzboiului, dar nu trebuie sǎ se uite cǎ și ȋn țara asiaticǎ au fost realizate hidrocentrale cu mari lacuri de acumulare. Valurile de migratori vor avea energie și ȋn urmǎtorii ani.