Înființarea Episcopiei Ortodoxe Române din America: „Un act de unire cu țara, înainte de unire”  jpeg

Înființarea Episcopiei Ortodoxe Române din America: „Un act de unire cu țara, înainte de unire”

Înainte de sfârșitul Primului Război Mondial, diplomația maghiară a desfășurat în Statele Unite o intensă propagandă menită să influențeze opinia publică și cercurile politice americane în favoarea punctului de vedere al guvernului de la Budapesta privind Transilvania. Pentru a contracara această propagandă, și a-și exprima opțiunea în favoarea unirii Transilvaniei cu România preoții și ceilalți fruntași ai comunităților ortodoxe românești din Statele Unite s-au întrunit în orașul Youngstown din statul Ohio. Aici au adoptat o hotărâre prin care își exprimau dorința de a înființa o Episcopie Ortodoxă Română în America, sub jurisdicția Mitropoliei Ungrovlahiei de la București. 

La adunarea bisericească de la Youngstown a românilor ortodocși, din zilele de 9-10 martie 1918, numită „sobor obștesc” al românilor americani, au participat reprezentanții celor 40 de parohii ortodoxe române din America. Bisericile ortodoxe românești din SUA se aflau sub jurisdicția canonică a Mitropoliei din Sibiu pentru că majoritatea covârșitoare a românilor imigranți provenea din Transilvania și Bucovina, teritorii aflate în stăpânirea imperiului Austro-Ungar. 

La această întrunire, care a atât adunare națională, cât și Congres bisericesc al românilor ortodocși americani, au participat reprezentanți ai Legației României la Washington, inclusiv ministrul plenipotențiar al României la Washington, Constantin Angelescu, John Gordon Cooper, membru al Camerei Reprezentanților a SUA, precum și alți reprezentanți ai autorităților locale americane.  

Cei treisprezece preoți și cincizeci și șapte de delegați laici, în frunte cu preotul Ioan Podea, au redactat și au votat în unanimitate un act denumit „Hrisovul de închinare și supunere a Românilor Ortodocși din Statele Unite ale Americei de Nord către Sfânta Metropolie a UngroVlahiei”. Acest document a reprezentat dorința românilor ortodocși din America, organizați în comunități bisericești aflate sub jurisdicția canonică a Mitropoliei din Sibiu, de a se organiza într-o Episcopie care să fie sub jurisdicția Mitropoliei de la București.  

Mitropolitul Antonie Plămădeală spunea despre acest hrisov că „e un act de unire cu țara, înainte de unire. O anticipare și o pregătire. O idee măreață trimisă celor de acasă, menită să-i încurajeze la actul suprem al desprinderii de stăpânirea străină și la întoarcerea în sânul Țării, cum au făcut ei, de acolo, din America. Textul Hrisovului este emoționant și trebuie considerat ca un act fundamental al istoriei Transilvaniei”.

La încheierea acestei întrunirii, preoții Ioan Podea și Teofil Roșca i-au trimis o telegramă președintelui Woodrow Wilson, prin care îl informau că doresc formarea unei Episcopii Ortodoxe Române în America și își exprimau loialitatea față de statul american. 

„...orice jertfă de sânge pentru libertate și soarta pe care această țară o va cere de la ei în acest război pentru libertatea lumii și au nestrămutata încredințare că prin sacrificiile armatei americane și ale armatelor Aliate națiunile mici vor fi eliberate și cele patru milioane de români care trăiesc în Transilvania sub asuprirea ungurească vor fi chiar unite cu Regatul Român”, se arăta în telegramă.

În august 1918, pe baza „Hrisovului” adoptat la Youngstown, preotul Ioan Podea a făcut demersurile juridice necesare pe lângă secretarul de stat din Columbus, statul Ohio, pentru recunoșterea de către autoritățile americane a unui nou organism ecleziastic. Ca urmare a acestor demersuri, Episcopia Ortodoxă Română din America a fost recunoscută oficial de autoritățile americane. 

Bibliografie: 

Mihai-Octavian Groza, Proiecte privind crearea “Legiunii Române din America” și propaganda în favoarea unirii Transilvaniei cu Regatul României (1917-1918), în Sentenția, număr IV, Târgu Jiu, 2013. 
Antonie Plămădeală, Românii din America anticipează unirea din 1918, în „Biserica Ortodoxă Română”, CXVI, nr. 11-12, 1978. 
Remus Grama, Românii-americani și Marea Unire din 1918 / Romanian Americans and the Great Union of 1918, a bilingual edition, Editura Digital Data, Cluj, 2018.