Basarabia 1812: Problemă naţională, implicaţii internaţionale jpeg

Basarabia 1812: Problemă naţională, implicaţii internaţionale

În perioada 14-16 mai 2012, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” şi Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Basarabia-1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale”.Evenimentul întruneşte istorici din România, Rusia, Polonia, Ucraina, Italia, Turcia, Austria, Letonia, Finlanda şi Lituania, Republica Moldova.Conferinţa are drept scop de a suscita interesul publicului larg vizavi de o problematică ce ţine de trecut – Tratatul de pace ruso-turc de la Bucureşti din 16-28 mai 1812, dar cu profunde rezonanţe în contemporaneitatea noastră.Primele două zile (14-15 mai) ale lucrărilor Conferinţei s-au desfăşurat la Chişinău, unde au fost prezentate 22 de comunicări ştiinţifice în plen.Pe 16 mai, lucrările Conferinţei vor continua la Iaşi, în cadrul mai multor ateliere – „Basarabia 1812-2012:Istorie şi Patrimoniu”;„Istorie Modernă” şi „Istorie Contemporană” – în total 50 de comunicări. Acestea vor reflecta:contextul internaţional al evenimentelor de la 1812 (perspectivele rusă, austriacă, otomană), Basarabia în primele decenii după 1812, aspectele sociale şi demografice, problema Basarabiei în anii primului război mondial şi în perioada interbelică, momentul 1940, chestiunea Basarabiei în context internaţional, evoluţia vieţii din RSS Moldovenească după al doilea război mondial.Materialele conferinţei vor fi editate într-un volum, care va apărea sub egida ambelor Academii de Ştiinţe, în care problema dată va fi abordată sub aspect ştiinţific şi va servi drept suport pentru predarea istoriei în instituţiile de învăţământ de toate tipurile.

Iată ptogramul zile de 16 mai:

Agenda Conf 1812 red3 12 jpg jpeg
Agenda Conf 1812 red3 13 jpg jpeg
Agenda Conf 1812 red3 14 jpg jpeg
Agenda Conf 1812 red3 15 jpg jpeg