Amnesty International a primit premiul Nobel în 1977 gif

Amnesty International a primit premiul Nobel în 1977

📁 Istorie recentă
Autor: Simona Deleanu

Amnesty International este o organizaţie umanitară care, prin apeluri şi petiţii populare adresate autorităţilor politice şi militare acţionează pentru eliberarea prizonierilor politici şi de opinie.

Aceasta solicită procese drepte şi la timp pentru deţinuţi şi se opune torturii, pedepsei cu moartea şi oricărei violări a demnităţii umane. Este independentă faţă de orice formaţiune politică sau religioasă. A apărut în Marea Britanie în 1961, fiind activă astăzi în peste 100 de ţări. Are puteri consultative pe lângă UNESCO şi Consiliul Europei. A primit premiul Nobel pentru pace în 1977.