Conferința ,,Războiul Crimeii (1853-1856) și crearea statului român modern - elemente de interes strategic privind echilibrul de securitate în Sud-Estul Europei. Actualitatea unei viziuni de securitate regională și globală”

Șase personalități cu o contribuție decisivă la realizarea Unirii Principatelor Române, omagiate la Iași

Statul Major al Apărării va realiza, în anii 2024-2025, prin Sudioul de Arte Plastice al Armatei / Comandamentul Logistic Întrunit, șase busturi statuare ale unor personalități cu o contribuție decisivă la realizarea Unirii Principatelor Române.

Primul bust, realizat de Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, îl reprezintă pe Napoleon al III-lea, președintele celei de-a II-a Republici Franceze (1848-1851) și împărat al celui de-al II-lea Imperiu Francez (1852-1870). Monumentul va fi inaugurat vineri, 28 iunie 2024, în scuarul din proximitatea Academiei Române, Filiala Iași, pe Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9, unde va fi amenajat Parcului ,,România - Franța. Solidaritate peste veacuri (1848-2024)”, informează un comuniat al Muzeului Militar ,,Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”.

Realizat în cadrul Studioului de Arte Plastice al Armatei, ansamblul monumental statuar va cuprinde busturile a șase personalități române și franceze.

În anul 2025, vor fi adăugate alte cinci busturi statuare ale următoarelor personalități: Contele Alexandre Walewski, Ministrul de Externe al Franței (1855-1865); Victor Place, Consulul Franței la Iași (1856-1863); Alexandru Ioan Cuza, Domn al Principatelor Unite (1859-1861) și al României (1862-1866); Mihail Kogălniceanu, Prim-ministru al României (1863-1865); Costache Negri, Agent Diplomatic al Principatelor Unite la Constantinopol (1859-1862).

Conferință dedicată Războiul Crimeii

Inaugurarea bustului lui Napoleon al III-lea va avea loc în cadrul conferinței-semnal cu tema ,,Războiul Crimeii (1853-1856) și crearea statului român modern - elemente de interes strategic privind echilibrul de securitate în Sud-Estul Europei. Actualitatea unei viziuni de securitate regională și globală”, organizată de Statul Major al Apărării, Muzeul Militar ,,Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I” și Brigada 15 Mecanizată ,,Podu Înalt”, în parteneriat cu instituții academice, administrative, culturale și religioase, centrale și teritoriale, din țară și străinătate.

Conferința ,,Războiul Crimeii (1853-1856) și crearea statului român modern - elemente de interes strategic privind echilibrul de securitate în Sud-Estul Europei. Actualitatea unei viziuni de securitate regională și globală”

La conferință vor participa peste 25 de cercetători științifici, istorici, diplomați, experți în studii de apărare, securitate și relații internaționale din România, SUA, Franța, R. Moldova și Ucraina.

Conferința urmărește readucerea în atenție, în contextul evoluțiilor situației de securitate regionale și globale, a semnificației Războiului Crimeii din 1853-1856 și a creării statului român modern, ca elemente de asigurare a echilibrului de securitate în Sud-Estul Europei; dezvoltarea conlucrării și a schimbului de experiență în plan academic, științific și militar cu statele Aliate din NATO, precum și cu stale non-NATO din vecinătate; evidențierea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității României și a Aliaților, generate de conflictele militare din spațiul extins al Mării Negre.

Mai multe pentru tine...