Proiect inedit în România: Documentele medievale anterioare anului 1600 de la Arhivele Naționale vor fi digitalizate jpeg

Proiect inedit în România: Documentele medievale anterioare anului 1600 de la Arhivele Naționale vor fi digitalizate

📁 Istorie Medievală Românească
Autor: Redacția
🗓️ 19 ianuarie 2015

Cercetarea istorică și conservarea documentelor sunt în fața unei noi provocări a tehnologiei informației. Digitizarea documentelor permite accesarea facilă a lor de către publicul interesat și, în același timp, contribuie la conservarea acestui tezaur pentru generațiile viitoare. În ultimele două decenii în mai multe țări din Europa s-au digitizat cantități importante de arhivă, din Ungaria până în Marea Britanie și din Vatican până în Norvegia.

”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României” este primul proiect de anvergură din România pentru digitizarea arhivelor istorice. Este implementat de Universitatea din București, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Arhivele Naționale ale Norvegiei.

ale proiectului sunt:

·   Digitizarea a circa 32.000 de unităţi arhivistice, care conţin 36.000 documente inventariate şi circa 250.000 de copii digitale după documente şi sigilii.

·     Crearea unei baze de date accesibilă online gratuit, cu cele 32.000 unități arhivistice digitizate, care va proteja patrimoniul arhivistic şi va lărgi accesibilitatea publicului la documentele istorice.

·     Crearea a șapte portaluri dedicate Seviciilor Județene Cluj, Sibiu, Brașov, Iași, Covasna și Maramureș ale Arhivelor Naționale ale României, precum și Serviciului Arhivelor Naționale Istorice Centrale din București, care păstrează majoritatea documentelor vizate de proiect, în cadrul cărora va exista o secțiune cu muzeu viztual, cu cele mai importante date și documente pentru comunitatea locală.

·  Restaurarea a circa 1000 documente din secolele XIV-XVI, pe pergament sau hârtie, a căror stare de conservare necesită această operațiune înaintea digitizării.

Majoritatea documentelor vizate de proiect (circa 90%) se referă la istoria Transilvaniei și sunt scrise în limbile latină (80%), germană și maghiară. Documentele referitoare la Țara Românească și Moldova sunt scrise în limbile slavonă și română. Toate documentele vor fi scanate cu echipament specific, vor fi prelucrate de către paleografi, iar meta-datele rezultate vor fi introduse în baza de date. Pentru prelucrarea documentelor vor fi angajați în proiect specialiști în paleografiile respective, preponderent tineri pregătiți în centrele universitare din București și Cluj-Napoca.

Proiectul a fost selectat pentru finanțare în urma unui concurs de proiecte evaluate de experți independenți, în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, prin Unitatea de Management al Proiectului din Ministerul Culturii.

Managerul proiectului este conf. univ. dr. Marius Diaconescu, din cadrul Universitații din Bucureşti.